FTMINER

VMG Visual Minerals Gràfics

 

FOTOMINER 

PORTADA

INICI

DEDICATÓRIES

AGRAÏMENTS

 

 MINERALS

PAÏSOS

Contingut fotogràfic total: 28.746

ESPANYA

Mostres fotogràfiques Pàgina d'albums de minerals

Elements i Aliatges Sulfurs i Sulfosals Halogenurs
Mostres fotogràfiques ARGENT
Mostres fotogràfiques
COURE
Mostres fotogràfiques ESTANY
Mostres fotogràfiques FERRO
Mostres fotogràfiques
GRAFIT
Mostres fotogràfiques MERCURI
Mostres fotogràfiques
OR
Mostres fotogràfiques SÓFRE
Mostres fotogràfiques ACANTITA
Mostres fotogràfiques ANTIMONITA
Mostres fotogràfiques ARGENTITA
Mostres fotogràfiques ARGENTOGALENA
Mostres fotogràfiques ARSENOPIRITA
Mostres fotogràfiques ARSENOPIRITA AURÍFERA
Mostres fotogràfiques BERTHIERITA
Mostres fotogràfiques BISMUTINA
Mostres fotogràfiques BORNITA
Mostres fotogràfiques BOURNONITA
Mostres fotogràfiques CALCOPIRITA

Mostres fotogràfiques CALCOPIRITA BOTRIOIDAL

Mostres fotogràfiques CALCOSINA

Mostres fotogràfiques CINÀBRI
Mostres fotogràfiques COVELLINA
Mostres fotogràfiques DIGENITA
Mostres fotogràfiques
ESFALERITA

Mostres fotogràfiques ESFALERITA ENCARAMEL.LADA
Mostres fotogràfiques GALENA
Mostres fotogràfiques GALENOBISMUTITA
Mostres fotogràfiques GERSDORFFITA
Mostres fotogràfiques GRATONITA
Mostres fotogràfiques GREENOCKITA
Mostres fotogràfiques LOL.LINGITA
Mostres fotogràfiques MARCASSITA
Mostres fotogràfiques MARMATITA
Mostres fotogràfiques MELNIKOVITA
Mostres fotogràfiques MILLERITA
Mostres fotogràfiques MOLIBDENITA
Mostres fotogràfiques NIQUELINA
Mostres fotogràfiques PENTLANDITA
Mostres fotogràfiques PIRITA
Mostres fotogràfiques PIRITA CUPRÍFERA
Mostres fotogràfiques PIRROTINA
Mostres fotogràfiques POLIDIMITA
Mostres fotogràfiques QUERMESITA

Mostres fotogràfiques SIEGENITA
Mostres fotogràfiques SKUTTERRUDITA
Mostres fotogràfiques TETRAEDRITA
Mostres fotogràfiques VILLAMANINITA
Mostres fotogràfiques ANTOSSONITA
Mostres fotogràfiques
CALOMELANA
Mostres fotogràfiques CARNALITA
Mostres fotogràfiques FLUORITA
Mostres fotogràfiques FLUORITA BOTRIOIDAL
Mostres fotogràfiques FLUORITA ESFEROIDAL
Mostres fotogràfiques FLUORITA ESTALACTÍTICA
Mostres fotogràfiques
GEARKSUTITA
Mostres fotogràfiques HALITA
Mostres fotogràfiques SILVINA
Óxids i Hidróxids Carbonats, Borats i Nitrats Sulfats, Molibdats, Cromats i Wolframats

Mostres fotogràfiques ANATASA
Mostres fotogràfiques ASBOLANA
Mostres fotogràfiques
CALCOFANITA
Mostres fotogràfiques CASSITERITA

Mostres fotogràfiques CERVANTITA
Mostres fotogràfiques COMPREIGNACITA
Mostres fotogràfiques CROMITA
Mostres fotogràfiques CUPRITA
Mostres fotogràfiques ESPECULARITA
Mostres fotogràfiques ESTIBICONITA
Mostres fotogràfiques
GAHNITA
Mostres fotogràfiques GIBBSITA
Mostres fotogràfiques
GOETHITA
Mostres fotogràfiques HAUSMANNITA
Mostres fotogràfiques
HEMATITES
Mostres fotogràfiques ILMENORÚTIL
Mostres fotogràfiques LEPIDOCROCITA
Mostres fotogràfiques LIMONITA
Mostres fotogràfiques MAGHEMITA
Mostres fotogràfiques MAGNETITA
Mostres fotogràfiques MASSICOT

Mostres fotogràfiques MINI
Mostres fotogràfiques NSUTITA
Mostres fotogràfiques OCRE
Mostres fotogràfiques
PARTZITA
Mostres fotogràfiques
PIRITA GOETHITZADA
Mostres fotogràfiques
PIRITA LIMONITITZADA
Mostres fotogràfiques
PIROLUSITA
Mostres fotogràfiques
PIROLUSITA DENDRÍTICA
Mostres fotogràfiques
POLIANITA
Mostres fotogràfiques PSILOMELANA
Mostres fotogràfiques
ROMANECHITA

Mostres fotogràfiques RÚTIL
Mostres fotogràfiques TENORITA

Mostres fotogràfiques VALENTINITA

Mostres fotogràfiques ALUMOHIDROCALCITA
Mostres fotogràfiques ANDERSONITA
Mostres fotogràfiques ANKERITA
Mostres fotogràfiques ARAGONITA
Mostres fotogràfiques ARAGONITA ACICULAR
Mostres fotogràfiques ARAGONITA BOTRIOIDAL
Mostres fotogràfiques ARAGONITA CORAL.LOIDE
Mostres fotogràfiques ARAGONITA FIBROSA
Mostres fotogràfiques ARAGONITA MAMELLONAR
Mostres fotogràfiques ARAGONITA PSEUDOHEXAGONAL
Mostres fotogràfiques ATZURITA
Mostres fotogràfiques AURICALCITA

Mostres fotogràfiques BRIXLEGGITA
Mostres fotogràfiques
BURATITA
Mostres fotogràfiques CALCITA
Mostres fotogràfiques
CALCITA DENT DE GOS
Mostres fotogràfiques
CALCITA HEMATOÍDE
Mostres fotogràfiques
CALCITA LENTICULAR
Mostres fotogràfiques
CALCITA NEGRA
Mostres fotogràfiques
CALCITA VERDA
Mostres fotogràfiques ČEJKAITA
Mostres fotogràfiques CERUSSITA
Mostres fotogràfiques CLARAITA
Mostres fotogràfiques COBALTOCALCITA
Mostres fotogràfiques CUPROARAGONITA
Mostres fotogràfiques
CUPROCALCITA
Mostres fotogràfiques CUPROSMITHSONITA
Mostres fotogràfiques DOLOMITA
Mostres fotogràfiques ESFEROSIDERITA
Mostres fotogràfiques ESTRONCIANITA
Mostres fotogràfiques FLUOROCALCITA
Mostres fotogràfiques
HIDROCINCITA
Mostres fotogràfiques
HIDROMAGNESITA
Mostres fotogràfiques MAGNESITA
Mostres fotogràfiques MALAQUITA

Mostres fotogràfiques MANGANOCALCITA
Mostres fotogràfiques MONHEIMITA
Mostres fotogràfiques NIQUELOCALCITA
Mostres fotogràfiques
ÓNIX CALCÀRI
Mostres fotogràfiques PISTOMESITA
Mostres fotogràfiques RODOCROSSITA
Mostres fotogràfiques ROSASITA
Mostres fotogràfiques SIDERITA

Mostres fotogràfiques
SMITHSONITA
Mostres fotogràfiques TERUELITA
Mostres fotogràfiques VONSENITA

Mostres fotogràfiques ALUMINITA
Mostres fotogràfiques ALUNÓGEN
Mostres fotogràfiques ANGLESITA
Mostres fotogràfiques ANHIDRITA

Mostres fotogràfiques BARITINA

Mostres fotogràfiques BASALUMINITA

Mostres fotogràfiques BOTRIÓGEN

Mostres fotogràfiques BROCHANTITA

Mostres fotogràfiques CALCANTITA

Mostres fotogràfiques CALCOALUMITA

Mostres fotogràfiques CALEDONITA

Mostres fotogràfiques CAPARROSA

Mostres fotogràfiques CELESTINA

Mostres fotogràfiques COPIAPITA
Mostres fotogràfiques COQUIMBITA

Mostres fotogràfiques DEVILLINA

Mostres fotogràfiques EPSOMITA

Mostres fotogràfiques GUIX
Mostres fotogràfiques GUIX FIBRÓS

Mostres fotogràfiques HALOTRIQUITA

Mostres fotogràfiques JAROSITA

Mostres fotogràfiques LANGITA

Mostres fotogràfiques LINARITA

Mostres fotogràfiques MELANTERITA
Mostres fotogràfiques MORENOSITA

Mostres fotogràfiques NATROJAROSITA

Mostres fotogràfiques PICKERINGITA
Mostres fotogràfiques PISANITA
Mostres fotogràfiques POWEL.LITA

Mostres fotogràfiques ROSA DEL DESERT
Mostres fotogràfiques ROZENITA

Mostres fotogràfiques SCHEELITA
Mostres fotogràfiques SERPIERITA

Mostres fotogràfiques VOLTAITA
Mostres fotogràfiques WULFENITA

Fosfats, Arsenats i Vanadats Silicats Organógens

Mostres fotogràfiques ADAMITA
Mostres fotogràfiques AMBLIGONITA
Mostres fotogràfiques ANAPAITA
Mostres fotogràfiques ANNABERGITA
Mostres fotogràfiques APATITA
Mostres fotogràfiques ARSENOCRANDALLITA
Mostres fotogràfiques AUSTINITA
Mostres fotogràfiques
BARAHONAITA-Fe
Mostres fotogràfiques BAYLDONITA

Mostres fotogràfiques BARI-FARMACOSIDERITA
Mostres fotogràfiques CACOXENITA
Mostres fotogràfiques CALCIOFERRITA
Mostres fotogràfiques CARBONATFLUORAPATITA
Mostres fotogràfiques CINCOLIVENITA

Mostres fotogràfiques CLINOCLASA
Mostres fotogràfiques COBALTKORITNIGITA

Mostres fotogràfiques COLLINSITA
Mostres fotogràfiques CONICALCITA
Mostres fotogràfiques CRANDALLITA
Mostres fotogràfiques CUPROADAMITA
Mostres fotogràfiques CYRILOVITA
Mostres fotogràfiques DELVAUXITA
Mostres fotogràfiques DUFTITA
Mostres fotogràfiques ERITRINA
Mostres fotogràfiques ESCORODITA
Mostres fotogràfiques ESPARRAGUINA
Mostres fotogràfiques EVANSITA
Mostres fotogràfiques FARMACOLITA
Mostres fotogràfiques FARMACOSIDERITA
Mostres fotogràfiques FOSFORITA
Mostres fotogràfiques FRANCEVILLITA
Mostres fotogràfiques
HOLMBUSHITA
Mostres fotogràfiques
HOPEITA
Mostres fotogràfiques LAVENDULANA
Mostres fotogràfiques
LIBETHENITA
Mostres fotogràfiques MIMETITA
Mostres fotogràfiques MONTGOMERYITA
Mostres fotogràfiques MOTTRAMITA
Mostres fotogràfiques OLIVENITA
Mostres fotogràfiques
PARASCHOLZITA
Mostres fotogràfiques
PIROMORFITA
Mostres fotogràfiques
PLANERITA
Mostres fotogràfiques
PSEUDOMALAQUITA
Mostres fotogràfiques
PURPURITA
Mostres fotogràfiques RICHELSDORFITA
Mostres fotogràfiques ROCKBRIDGEITA
Mostres fotogràfiques ROSELITA
Mostres fotogràfiques SENGIERITA
Mostres fotogràfiques THEISITA
Mostres fotogràfiques TINTICITA
Mostres fotogràfiques TIROLITA

Mostres fotogràfiques TORBERNITA
Mostres fotogràfiques TURQUESA
Mostres fotogràfiques VARISCITA
Mostres fotogràfiques
WAVELLITA
Mostres fotogràfiques YUKONITA
Mostres fotogràfiques ZALESIITA
Mostres fotogràfiques ZEUNERITA

Mostres fotogràfiques ACTINOLITA
Mostres fotogràfiques AERINITA
Mostres fotogràfiques ALBITA
Mostres fotogràfiques AL.LOFANA
Mostres fotogràfiques ALMANDINA
Mostres fotogràfiques AMETISTA
Mostres fotogràfiques AMFÍBOL
Mostres fotogràfiques AMIANT
Mostres fotogràfiques ANALCIMA
Mostres fotogràfiques ANDALUSITA
Mostres fotogràfiques ANDRADITA
Mostres fotogràfiques ANTIGORITA
Mostres fotogràfiques AUGITA
Mostres fotogràfiques AXINITA
Mostres fotogràfiques
BAVENITA

Mostres fotogràfiques BERIL.LE

Mostres fotogràfiques BIOTITA

Mostres fotogràfiques BRONCITA

Mostres fotogràfiques BUSTAMITA

Mostres fotogràfiques BYSSOLITA

Mostres fotogràfiques CALCEDÓNIA
Mostres fotogràfiques CALCEDÓNIA BLAVA

Mostres fotogràfiques CAOLINITA

Mostres fotogràfiques CEOLITA

Mostres fotogràfiques CHAMOSITA
Mostres fotogràfiques CIANITA

Mostres fotogràfiques CITRINA

Mostres fotogràfiques CLEAVELANDITA
Mostres fotogràfiques CLINOCLOR
Mostres fotogràfiques CLINOPIROXÉ
Mostres fotogràfiques CLINOPTILOLITA-Ca
Mostres fotogràfiques CLINOZOISITA
Mostres fotogràfiques CLORITA

Mostres fotogràfiques CRISOCOL.LA
Mostres fotogràfiques CRISOTIL.LE
Mostres fotogràfiques CROCIDOLITA

Mostres fotogràfiques CUMMINGTONITA

Mostres fotogràfiques CUPROSKLODOWSKITA

Mostres fotogràfiques DIALAGA

Mostres fotogràfiques DIÓPSID

Mostres fotogràfiques EGERANA

Mostres fotogràfiques ELBAITA
Mostres fotogràfiques EPIDOT

Mostres fotogràfiques ESCOLECITA

Mostres fotogràfiques ESPESSARTINA
Mostres fotogràfiques ESTAUROLITA
Mostres fotogràfiques ESTEATITA

Mostres fotogràfiques ESTILBITA

Mostres fotogràfiques FAIALITA

Mostres fotogràfiques FASSAITA
Mostres fotogràfiques FELDSPAT
Mostres fotogràfiques FERRIERITA
Mostres fotogràfiques FERROACTINOLITA
Mostres fotogràfiques FERROAL.LOFANA
Mostres fotogràfiques FERROHORNBLENDA
Mostres fotogràfiques FERROPARGASITA
Mostres fotogràfiques FIBROLITA
Mostres fotogràfiques FLOGOPITA

Mostres fotogràfiques FORSTERITA
Mostres fotogràfiques FRAIPONTITA
Mostres fotogràfiques FUCHSITA

Mostres fotogràfiques GRANAT

Mostres fotogràfiques GREENALITA
Mostres fotogràfiques GROSSULARIA

Mostres fotogràfiques HALLOYSITA

Mostres fotogràfiques HEDENBERGITA

Mostres fotogràfiques HEMIMORFITA
Mostres fotogràfiques HIALITA

Mostres fotogràfiques HORNBLENDA

Mostres fotogràfiques INESITA

Mostres fotogràfiques JACINT
Mostres fotogràfiques JASÓPAL
Mostres fotogràfiques JÀSPI

Mostres fotogràfiques LAUMONTITA

Mostres fotogràfiques LEPIDOLITA

Mostres fotogràfiques MARGARITA

Mostres fotogràfiques MELANITA
Mostres fotogràfiques MELANOCLORITA

Mostres fotogràfiques MENILITA

Mostres fotogràfiques MICA
Mostres fotogràfiques MICROCLINA

Mostres fotogràfiques MONTMORIL.LONITA

Mostres fotogràfiques MOSCOVITA

Mostres fotogràfiques NACRITA
Mostres fotogràfiques NONTRONITA

Mostres fotogràfiques OLIGOCLASA
Mostres fotogràfiques OLIVINA
Mostres fotogràfiques ÓPAL

Mostres fotogràfiques ORTOPIROXÉ
Mostres fotogràfiques ORTOSA

Mostres fotogràfiques PERIDOT
Mostres fotogràfiques PHILLIPSITA
Mostres fotogràfiques PHILLIPSITA-Ca
Mostres fotogràfiques PIROFIL.LITA
Mostres fotogràfiques PIROXÉ
Mostres fotogràfiques PIROXENOÍDE
Mostres fotogràfiques PIROXMANGITA
Mostres fotogràfiques PISTACITA
Mostres fotogràfiques PLAGIOCLÀSI
Mostres fotogràfiques PORCELANITA
Mostres fotogràfiques PREHNITA
Mostres fotogràfiques PUMPELLYITA-Fe+2

Mostres fotogràfiques QUARS
Mostres fotogràfiques QUARS ALBITAT
Mostres fotogràfiques QUARS BLAU
Mostres fotogràfiques QUARS ENCAPUTXAT
Mostres fotogràfiques QUARS FUMAT
Mostres fotogràfiques QUARS HEMATÍTIC
Mostres fotogràfiques QUARS HEMATOÍDE
Mostres fotogràfiques QUARS HERKIMER
Mostres fotogràfiques QUARS HIALÍ
Mostres fotogràfiques QUARS LEPIDOCROCÍTIC
Mostres fotogràfiques QUARS LIMONÍTIC
Mostres fotogràfiques QUARS LLETÓS
Mostres fotogràfiques QUARS PEGMATÍTIC
Mostres fotogràfiques QUARS PIROLUSÍTIC
Mostres fotogràfiques QUARS PRÀSI
Mostres fotogràfiques QUARS ROMBOÉDRIC
Mostres fotogràfiques QUIASTOLITA

Mostres fotogràfiques RODOLITA

Mostres fotogràfiques SANIDINA
Mostres fotogràfiques SEPIOLITA
Mostres fotogràfiques SERICITA
Mostres fotogràfiques SERPENTINA

Mostres fotogràfiques TALC
Mostres fotogràfiques TEFROITA
Mostres fotogràfiques THOMSONITA
Mostres fotogràfiques TITANITA
Mostres fotogràfiques TREMOLITA
Mostres fotogràfiques TURMALINA

Mostres fotogràfiques VERMICULITA
Mostres fotogràfiques VESUBIANA
Mostres fotogràfiques WOLLASTONITA
Mostres fotogràfiques XILÓPAL
Mostres fotogràfiques XORL
Mostres fotogràfiques ZINDWALDITA

 

Principi de pàginaVMG - © 1995-2013 Visual Minerals Gràfics.Col.leccións Visualminer i Fotominer. Ll.García. Índex Mineralógic. Avis legal / Aviso legal.