VMG - Visual Minerals Gràfics - Portada
FTMINER
Col.lecció Visual Minerals Gràfics - Colección Visual Minerals Gráfics
© 1995 - 2017. Ll. García

Guix/YesoDolomita i rosasitaDolomita i piritaFluorita

HematitesBrochantitaPiritaAtzurita

WulfenitaCloritaTaramitaFuchsita

Quars fumat/Cuarzo ahumadoEstaurolitaDioptasaBaritina

 

By Lidia & Sandra
        
VMG - © 1999 -  2014 Visual Minerals Gràfics.Col.leccións Visualminer i Fotominer. Ll.García. Índex Mineralógic.

Creative Commons LicenseEl contingut de  l'obrra està subjecte a una Llicècia Creative Comons

- FOTOMINER és un web personal, exclusivament divulgatiu, no conté cap tipus de publicitat, ni pròpia ni de tercers, ni es dedica a la venda o una altra forma de comercialització. Tampoc rep cap tipus de subvenció, ni pública ni privada, ni donacions per part de ningú, sigui de persones com d'entitats.

- FOTOMINER es un web personal, exclusivamente divulgativo, no contiene ningún tipo de publicidad, ni propia ni de terceros, ni se dedica a la venta u otra forma de comercialización. Tampoco recibe ningún tipo de subvención, ni pública ni privada, ni donaciones por parte de nadie, sea de personas cómo de entidades.

http://fotominer.com, web creada i dissenyada per Ll.García.1995/2017.  

FTMINERBàsic
Versió reduïda.
En fase d'adaptació al web.
Abril 1999.

________________________________________

GALERÍES DE MINERALS

Mineralogía
Sistemàtica

________________________________________

 
Col.leccionistes

________________________________________

 
Mails :

fotominervmg@hotmail.com

 

Visualminer@gmail.com

________________________________________

 
ENLLAÇOS INTERESANTS
/ ENLACES / LINKS:
BLOG DE FOTOMINER
HANDBOOK OF MINERALOGY
MINDAT
MINMAX
MTI
WEBMINERAL

________________________________________

 

FOTOMINERBàsic inclou també en molts

casos el nom dels jaciments expressats en la seva llengua local.

 

FOTOMINERBásic incluye tambíen en muchos

casos el nombre de los jacimientos expresados en su lengua local.

 

Aquest web ha estat disenyat per una resolució

de 1200 x 800, color de 32 bits y 96 ppp.

 
Este web ha sido diseñado para una resolución
de 1200 x 800, color de 32 bits y 96 ppp.
Actualitzat: Juliol 2011

Octubre 2017

________________________________________