FOTOMINER

Mostres fotogràfiques Pàgines de fotos de minerals segons referéncia de localització.

INDEXE

LOCALITATS

El Papiol

Veure jacimentEl Papiol.Baix Llobregat.Barcelona.Catalunya.Espanya.U.E.

Zona relacionada amb el jaciment:

 1. Espanya.U.E.

  1. Catalunya.Espanya.U.E.

   1. Barcelona.Catalunya.Espanya.U.E.

    1. Baix Llobregat.Barcelona.Catalunya.Espanya.U.E.

     1. El Papiol.Baix Llobregat.Barcelona.Catalunya.Espanya.U.E.

      1. Pedrera Berta (Mina Berta).El Papiol.Baix Llobregat.Barcelona.Catalunya.Espanya.U.E.

Referéncies:

 • Autors:

 • Bibliogràfia:

  • Montoriol-Pous, J. Contribución al conocimiento mineralógico y mineralogénico del yacimiento de fluorita de Sant Cugat del Vallés. Barcelona. (1965).

 • Museus:

 • Webs:

Minerals:

Classe I

Classe II

Classe III

 1. ARGENT

 2. COURE

 3. SÓFRE

 1. ACANTITA

 2. ARGENTITA

 3. ARGENTOGALENA

 4. ARSENOPIRITA

 5. BORNITA

 6. CALCOPIRITA

 7. CALCOPIRITA BOTRIOIDAL

 8. CALCOSINA

 9. COVELLINA

 10. CUBANITA

 11. ESFALERITA

 12. ESFALERITA ENCARAMEL.LADA
 13. GALENA

 14. GREENOCKITA

 15. MARCASSITA

 16. MARMATITA

 17. MOLIBDENITA

 18. PIRARGIRITA

 19. PIRITA

 20. PIRROTINA

 21. PROUSTITA

 22. RATHITA

 1. FLUORITA

 2. FLUORITA BOTRIOIDAL
 3. FLUORITA ESFEROIDAL
 4. QUERARGIRITA

Classe IV

Classe V

Classe VI

 1. CUPRITA

 2. GOETHITA

 3. HEMATITES

 4. LEPIDOCROCITA

 5. LIMONITA

 6. MASSICOT

 7. MINI

 8. PIRITA GOETHITZADA

 9. PIRITA LIMONITITZADA

 10. PIROLUSITA

 11. PSILOMELANA

 12. RÚTIL

 13. TENORITA

 14. WAD

 1. ATZURITA

 2. AURICALCITA

 3. BRIXLEGGITA

 4. CALCITA

 5. CALCITA DENT DE GOS

 6. CALCITA HEMATOÍDE

 7. CALCITA NEGRA

 8. CERUSSITA

 9. CUPROSMITHSONITA

 10. DOLOMITA

 11. ESTRONCIANITA

 12. FLUOROCALCITA

 13. HIDROCINCITA

 14. MALAQUITA

 15. MANGANOCALCITA

 16. MONHEIMITA

 17. RODOCROSSITA

 18. ROSASITA

 19. SIDERITA

 20. SMITHSONITA

 21. WITHERITA ?

 1. ANGLESITA

 2. ANTLERITA

 3. BARITINA

 4. BROCHANTITA

 5. CALCANTITA

 6. CALCOALUMITA

 7. CALEDONITA

 8. CAPARROSA

 9. CIANOTRIQUITA

 10. COQUIMBITA ?

 11. DEVILLINA

 12. GUIX

 13. HALOTRIQUITA

 14. JAROSITA

 15. LANGITA

 16. LEADHILLITA

 17. LINARITA

 18. MELANTERITA

 19. PISANITA

 20. PLUMBOJAROSITA

 21. ROMERITA

 22. SERPIERITA

 23. VOLTAITA

 24. WULFENITA

Classe VII

Classe VIII

Classe IX

 1. APATITA

 2. CARBONATFLUORAPATITA

 3. FARMACOLITA

 4. MIMETITA

 5. PIROMORFITA

 6. VANADINITA

 

 1. ADULARIA

 2. CITRINA

 3. CLORITA

 4. CRISOCOL.LA

 5. FELDSPAT

 6. HALLOYSITA

 7. HEMIMORFITA

 8. MARGARITA

 9. MICA

 10. ORTOSA

 11. QUARS

 12. QUARS FUMAT

 13. QUARS HEMATOÍDE

 14. QUARS HIALÍ

 15. QUARS LEPIDOCROCÍTIC

 16. QUARS LIMONÍTIC

 17. QUARS LLETÓS

 18. QUARS PEGMATÍTIC

 19. QUARS PRÀSI

 20. QUARS ROMBOÉDRIC

 21. TALC

 

Mostres:

Veure
Principi de pàginaACANTITA Agregat sobre fluorita tacada en superfície per limonita.
Classe II - Sulfurs i Sulfosals.

Ag2S

Pedrera Berta (Mina Berta).El Papiol.Baix Llobregat.Barcelona.Catalunya.Espanya.U.E.

6,2 cm.

© 2000 Ll.García.

Veure

Principi de pàginaARGENT Microcristalls amb calcopirita.

Classe I - Elements i Aliatges.

Ag

Pedrera Berta (Mina Berta).El Papiol.Baix Llobregat.Barcelona.Catalunya.Espanya.U.E.

2,2 cm.

© 2001 Ll.García.

Veure
Principi de pàginaARSENOPIRITA Microcristalls amb microcristalls de quars hematoíde.
Classe II - Sulfurs i Sulfosals.

FeAsS

Pedrera Berta (Mina Berta).El Papiol.Baix Llobregat.Barcelona.Catalunya.Espanya.U.E.

3,9 cm.

© 1999 Ll.García.

Veure

Principi de pàginaATZURITA Microcristalls amb malaquita.

Classe V - Carbonats,Borats i Nitrats.

Cu3(CO3)2(OH)2

Pedrera Berta (Mina Berta).El Papiol.Baix Llobregat.Barcelona.Catalunya.Espanya.U.E.

5,9 cm.

© 1999 Ll.García.

Veure

Principi de pàginaAURICALCITA Agregat de cristalls capilars sobre smithsonita globular.

Classe V - Carbonats,Borats i Nitrats.

(Zn,Cu)5(CO3)2(OH)6

Pedrera Berta (Mina Berta).El Papiol.Baix Llobregat.Barcelona.Catalunya.Espanya.U.E.

Vista 0,5x0,3 cm.

© 2009 Ll.García.

Veure

Principi de pàginaBARITINA Cristalls laminars sobre quars.

Classe VI - Sulfats,Molibdats,Cromats i Wolframats.

BaSO4

Pedrera Berta (Mina Berta).El Papiol.Baix Llobregat.Barcelona.Catalunya.Espanya.U.E.

8,9 cm.

© 1999 Ll.García.

Veure

Principi de pàginaBRIXLEGGITA Agregat de cristalls en cinta (encenalls), sobre quars.

Classe V - Carbonats,Borats i Nitrats.

Cu2CO3(OH)2

Pedrera Berta (Mina Berta).El Papiol.Baix Llobregat.Barcelona.Catalunya.Espanya.U.E.

6,7 cm.

© 2015 Ll.García.

Veure

Principi de pàginaBROCHANTITA Crostes.

Classe VI - Sulfats,Molibdats,Cromats i Wolframats.

Cu4SO4(OH)6

Pedrera Berta (Mina Berta).El Papiol.Baix Llobregat.Barcelona.Catalunya.Espanya.U.E.

4,3 cm.

© 1999 Ll.García.

Veure

Principi de pàginaCALCANTITA Crostes amb calcoalumita, sobre pirita.

Classe VI - Sulfats,Molibdats,Cromats i Wolframats.

CuSO4.5H2O

Pedrera Berta (Mina Berta).El Papiol.Baix Llobregat.Barcelona.Catalunya.Espanya.U.E.

4,7 cm.

© 1999 Ll.García.

Veure

Principi de pàginaCALCITA Agregat de cristalls.

Classe V - Carbonats,Borats i Nitrats.

CaCO3

Pedrera Berta (Mina Berta).El Papiol.Baix Llobregat.Barcelona.Catalunya.Espanya.U.E.

5,4 cm.

© 1999 Ll.García.

Veure

Principi de pàginaCALCITA DENT DE GOS Agregat de cristalls.

Classe V - Carbonats,Borats i Nitrats.

CaCO3

Pedrera Berta (Mina Berta).El Papiol.Baix Llobregat.Barcelona.Catalunya.Espanya.U.E.

18,2 cm.

© 2010 Ll.García.

Veure

Principi de pàginaCALCITA HEMATOÍDE Agregat de cristalls mil.limétrics.

Classe V - Carbonats,Borats i Nitrats.

CaCO3

Pedrera Berta (Mina Berta).El Papiol.Baix Llobregat.Barcelona.Catalunya.Espanya.U.E.

Vista 0,9x0,6 cm.

© 2010 Ll.García.

Veure

Principi de pàginaCALCITA NEGRA  Cristall prismàtic de "color negre", amb cristalls de fluorita.

Classe V - Carbonats,Borats i Nitrats.

CaCO3

Pedrera Berta (Mina Berta).El Papiol.Baix Llobregat.Barcelona.Catalunya.Espanya.U.E.

4,5 cm.

© 1999 Ll.García.

Veure

Principi de pàginaCALCOALUMITA Crostes i recobriments amb calcita i quars limonític.

Classe VI - Sulfats,Molibdats,Cromats i Wolframats.

(Cu+2)Al4(SO4)(OH)123H2O

Pedrera Berta (Mina Berta).El Papiol.Baix Llobregat.Barcelona.Catalunya.Espanya.U.E.

5,1 cm.

© 1999 Ll.García.

Veure
Principi de pàginaCALCOPIRITA Fragment amb fluorita i galena.
Classe II - Sulfurs i Sulfosals.

CuFeS2

Pedrera Berta (Mina Berta).El Papiol.Baix Llobregat.Barcelona.Catalunya.Espanya.U.E.

3,7 cm.

© 1999 Ll.García.

Veure
Principi de pàginaCALCOPIRITA BOTRIODAL Agregats estalactítics botrioídals, recoberts de brochantita.
Classe II - Sulfurs i Sulfosals.

CuFeS2

Pedrera Berta (Mina Berta).El Papiol.Baix Llobregat.Barcelona.Catalunya.Espanya.U.E.

Vista 1,2x0,8 cm.

© 2009 Ll.García.

Veure
Principi de pàginaCALCOSINA Cristalls mil.limétrics amb cristalls de quars.
Classe II - Sulfurs i Sulfosals.

Cu2S

Pedrera Berta (Mina Berta).El Papiol.Baix Llobregat.Barcelona.Catalunya.Espanya.U.E.

5,6 cm.

© 2011 Ll.García.

Veure

Principi de pàginaCAPARROSA Eflorescéncies sobre marcassita.

Classe VI - Sulfats,Molibdats,Cromats i Wolframats.

MgFe(SO4)2OH.7H2O

Pedrera Berta (Mina Berta).El Papiol.Baix Llobregat.Barcelona.Catalunya.Espanya.U.E.

4,1 cm.

© 1999 Ll.García.

Veure

Principi de pàginaCERUSSITA Agregat de cristalls amb clorita i microcristalls de quars.

Classe V - Carbonats,Borats i Nitrats.

PbCO3

Pedrera Berta (Mina Berta).El Papiol.Baix Llobregat.Barcelona.Catalunya.Espanya.U.E.

6,6 cm.

© 1999 Ll.García.

Veure

Principi de pàginaCITRINA Agregat de cristalls.

Classe VIII - Silicats.

SiO2

Pedrera Berta (Mina Berta).El Papiol.Baix Llobregat.Barcelona.Catalunya.Espanya.U.E

5,3 cm.

© 1999 Ll.García.

Veure

Principi de pàginaCLORITA En quars sobre calcita.

Classe VIII - Silicats.

(Mg,Fe,Mn)3-6(Al,Cr,Ni)3(Si,Al)4O10(OH)2-6

Pedrera Berta (Mina Berta).El Papiol.Baix Llobregat.Barcelona.Catalunya.Espanya.U.E.

5,5 cm.

© 1999 Ll.García.

Veure
Principi de pàginaCOVELLINA Fragment granular amb calcopirita en calcita.
Classe II - Sulfurs i Sulfosals.

CuS

Pedrera Berta (Mina Berta).El Papiol.Baix Llobregat.Barcelona.Catalunya.Espanya.U.E.

4,5 cm.

© 1999 Ll.García.

Veure

Principi de pàginaCUPRITA Fragment amb malaquita.

Classe IV - Óxids i Hidróxids.

Cu2O

Pedrera Berta (Mina Berta).El Papiol.Baix Llobregat.Barcelona.Catalunya.Espanya.U.E.

6,8 cm.

© 1999 Ll.García.

Veure

Principi de pàginaCUPROSMITHSONITA Agregats pseudoglobulars.

Classe V - Carbonats,Borats i Nitrats.

(Zn,Cu)CO3

Pedrera Berta (Mina Berta).El Papiol.Baix Llobregat.Barcelona.

Catalunya.Espanya.U.E.

Vista 0,9x0,6 cm.

© 2009 Ll.García.

Veure

Principi de pàginaDEVILLINA Agregats pseudoesferoidals de microcristalls.

Classe VI - Sulfats,Molibdats,Cromats i Wolframats.

CaCu4(SO4)2(OH)6.3H2O

Pedrera Berta (Mina Berta).El Papiol.Baix Llobregat.Barcelona.Catalunya.Espanya.U.E.

Vista 0,9x0,6 cm.

© 2010 Ll.García.

Veure
Principi de pàginaESFALERITA Agregat de cristalls amb calcita.
Classe II - Sulfurs i Sulfosals.

(Zn,Fe2+)S

Pedrera Berta (Mina Berta).El Papiol.Baix Llobregat.Barcelona.Catalunya.Espanya.U.E.

12,2 cm.

© 1999 Ll.García.

Veure
Principi de pàginaESFALERITA ENCARAMEL.LADA Agregat de cristalls amb calcita i microcristalls de galena.
Classe II - Sulfurs i Sulfosals.

(Zn,Fe2+)S

Pedrera Berta (Mina Berta).El Papiol.Baix Llobregat.Barcelona.Catalunya.Espanya.U.E.

6,3 cm.

© 1999 Ll.García.

Veure

Principi de pàginaFLUORITA Agregat de cristalls octaédrics.

Classe III - Halogenurs.

CaF2

Pedrera Berta (Mina Berta).El Papiol.Baix Llobregat.Barcelona.Catalunya.Espanya.U.E.

3,9 cm.

© 1999 Ll.García.

Veure

Principi de pàginaFLUORITA BOTRIOIDAL Agregats botrioidals.

Classe III - Halogenurs.

CaF2

Pedrera Berta (Mina Berta).El Papiol.Baix Llobregat.Barcelona.Catalunya.Espanya.U.E.

5,8 cm.

© 1999 Ll.García.

Veure

Principi de pàginaFLUORITA ESFEROIDAL Agregats de cristalls mil.limétrics esferoidals.

Classe III - Halogenurs.

CaF2

Pedrera Berta (Mina Berta).El Papiol.Baix Llobregat.Barcelona.Catalunya.Espanya.U.E.

6,3 cm.

© 1999 Ll.García.

Veure

Principi de pàginaFLUOROCALCITA Agregat de cristalls.

Classe V - Carbonats,Borats i Nitrats.

CaCO3 +F

Pedrera Berta (Mina Berta).El Papiol.Baix Llobregat.Barcelona.Catalunya.Espanya.U.E.

7,7 cm.

© 1999 Ll.García.

Veure
Principi de pàginaGALENA Cristall sobre matriu.
Classe II - Sulfurs i Sulfosals.

PbS

Pedrera Berta (Mina Berta).El Papiol.Baix Llobregat.Barcelona.Catalunya.Espanya.U.E.

4,2 cm.

© 1999 Ll.García.

Veure

Principi de pàginaGOETHITA Crostes amb malaquita.

Classe IV - Óxids i Hidróxids.

α-Fe3+O(OH)

Pedrera Berta (Mina Berta).El Papiol.Baix Llobregat.Barcelona.Catalunya.Espanya.U.E.

6,4 cm.

© 1999 Ll.García.

Veure
Principi de pàginaGREENOCKITA Pols sobre matriu amb esfalerita.
Classe II - Sulfurs i Sulfosals.

CdS

Pedrera Berta (Mina Berta).El Papiol.Baix Llobregat.Barcelona.Catalunya.Espanya.U.E.

4 cm.

© 1999 Ll.García.

Veure

Principi de pàginaGUIX Cristall lenticular.

Classe VI - Sulfats,Molibdats,Cromats i Wolframats.

CaSO4.2H2O

Pedrera Berta (Mina Berta).El Papiol.Baix Llobregat.Barcelona.Catalunya.Espanya.U.E.

4 cm.

© 1999 Ll.García.

Veure

Principi de pàginaHALOTRIQUITA Eflorescéncies sobre marcassita.

Classe VI - Sulfats,Molibdats,Cromats i Wolframats.

FeAl2(SO4)4.22H2O

Pedrera Berta (Mina Berta).El Papiol.Baix Llobregat.Barcelona.Catalunya.Espanya.U.E.

4,3 cm.

© 1999 Ll.García.

Veure

Principi de pàginaHEMIMORFITA Agregats de microcristalls sobre matriu.

Classe VIII - Silicats.

Zn4Si2O7(OH)2.H2O

Pedrera Berta (Mina Berta).El Papiol.Baix Llobregat.Barcelona.Catalunya.Espanya.U.E.

5,8 cm.

© 1999 Ll.García.

Veure

Principi de pàginaHIDROCINCITA Agregat terrós amb galena.

Classe V - Carbonats,Borats i Nitrats.

Zn5(CO3)2(OH)6

Pedrera Berta (Mina Berta).El Papiol.Baix Llobregat.Barcelona.Catalunya.Espanya.U.E.

4,4 cm.

© 1999 Ll.García.

Veure

Principi de pàginaLEPIDOCROCITA Recobriment sobre cristalls de calcita.

Classe IV - Óxids i Hidróxids.

γ-FeO(OH)

Pedrera Berta (Mina Berta).El Papiol.Baix Llobregat.Barcelona.Catalunya.Espanya.U.E.

3,8 cm.

© 1999 Ll.García.

Veure

Principi de pàginaLIMONITA Fragment.

Classe IV - Óxids i Hidróxids.

FeO(OH).nH2O

Pedrera Berta (Mina Berta).El Papiol.Baix Llobregat.Barcelona.Catalunya.Espanya.U.E.

3,3 cm.

© 1999 Ll.García.

Veure

Principi de pàginaLINARITA Agregat de microcristalls amb microcristalls esferoidals de rosasita.

Classe VI - Sulfats,Molibdats,Cromats i Wolframats.

PbCu2+(SO4)(OH)2

Pedrera Berta (Mina Berta).El Papiol.Baix Llobregat.Barcelona.Catalunya.Espanya.U.E.

Vista 1,2x0,8 cm.

© 2009 Ll.García.

Veure

Principi de pàginaMALAQUITA Crostes.

Classe V - Carbonats,Borats i Nitrats.

Cu2CO3(OH)2

Pedrera Berta (Mina Berta).El Papiol.Baix Llobregat.Barcelona.Catalunya.Espanya.U.E.

4,8 cm.

© 1999 Ll.García.

Veure

Principi de pàginaMANGANOCALCITA Agregats granulars.

Classe V - Carbonats,Borats i Nitrats.

(CaMn)CO3

Pedrera Berta (Mina Berta).El Papiol.Baix Llobregat.Barcelona.Catalunya.Espanya.U.E.

4,8 cm.

© 2017 Ll.García.

Veure
Principi de pàginaMARCASSITA Agregat de cristalls amb microcristalls de quars hematoíde.
Classe II - Sulfurs i Sulfosals.

FeS2

Pedrera Berta (Mina Berta).El Papiol.Baix Llobregat.Barcelona.Catalunya.Espanya.U.E.

5,7 cm.

© 1999 Ll.García.

Veure

Principi de pàginaMARGARITA Agregats radials de cristalls laminars, amb quars fumat sobre ortosa.

Classe VIII - Silicats.

KAlSi3O8

Pedrera Berta (Mina Berta).El Papiol.Baix Llobregat.Barcelona.Catalunya.Espanya.U.E.

6,3 cm.

© 1999 Ll.García.

Veure

Principi de pàginaMASSICOT Impregnacions sobre galena en fluorita.

Classe IV - Óxids i Hidróxids.

PbO

Pedrera Berta (Mina Berta).El Papiol.Baix Llobregat.Barcelona.Catalunya.Espanya.U.E.

3,9 cm.

© 2014 Ll.García.

Veure

Principi de pàginaMINI Impregnacions sobre fluorita i galena granular.

Classe IV - Óxids i Hidróxids.

Pb3O4

Pedrera Berta (Mina Berta).El Papiol.Baix Llobregat.Barcelona.Catalunya.Espanya.U.E.

5,4 cm.

© 1999 Ll.García.

Veure
Principi de pàginaMOLIBDENITA Agregats dispersos sobre quars.
Classe II - Sulfurs i Sulfosals.

MoS2

Pedrera Berta (Mina Berta).El Papiol.Baix Llobregat.Barcelona.Catalunya.Espanya.U.E.

9,7cm.

© 1999 Ll.García.

Veure

Principi de pàginaORTOSA Cristalls amb margarita.

Classe VIII - Silicats.

KAlSi3O8

Pedrera Berta (Mina Berta).El Papiol.Baix Llobregat.Barcelona.Catalunya.Espanya.U.E.

3,8 cm.

© 1999 Ll.García.

Veure
Principi de pàginaPIRITA Cristalls amb calcita.
Classe II - Sulfurs i Sulfosals.

FeS2

Pedrera Berta (Mina Berta).El Papiol.Baix Llobregat.Barcelona.Catalunya.Espanya.U.E.

4,1 cm.

© 1999 Ll.García.

Veure

Principi de pàginaPIRITA GOETHITZADA Agregat de cristalls pseudomórfics.

Classe IV - Óxids i Hidróxids.

α-Fe3+O(OH)

Pedrera Berta (Mina Berta).El Papiol.Baix Llobregat.Barcelona.Catalunya.Espanya.U.E.

4,8 cm.

© 1999 Ll.García.

Veure

Principi de pàginaPIRITA LIMONITITZADA Agregat de cristalls pseudomórfics sobre fluorita.

Classe IV - Óxids i Hidróxids.

FeO(OH).nH2O

Pedrera Berta (Mina Berta).El Papiol.Baix Llobregat.Barcelona.Catalunya.Espanya.U.E.

4,8 cm.

© 1999 Ll.García.

Veure

Principi de pàginaPIROLUSITA Taques sobre cristalls octaédrics de fluorita.

Classe IV - Óxids i Hidróxids.

MnO2

Pedrera Berta (Mina Berta).El Papiol.Baix Llobregat.Barcelona.Catalunya.Espanya.U.E.

5,4 cm.

© 1999 Ll.García.

Veure
Principi de pàginaPIRROTINA Cristalls tabulars amb pirita, sobre cristalls de quars lletós.
Classe II - Sulfurs i Sulfosals.

Fe1-xS

Pedrera Berta (Mina Berta).El Papiol.Baix Llobregat.Barcelona.Catalunya.Espanya.U.E.

5,3 cm.

© 1999 Ll.García.

Veure

Principi de pàginaPSILOMELANA Dendrites sobre matriu de quars.

Classe IV - Óxids i Hidróxids.

(Ba,H2O)2(Mn+2)5O10

Pedrera Berta (Mina Berta).El Papiol.Baix Llobregat.Barcelona.Catalunya.Espanya.U.E.

3,7 cm.

© 1999 Ll.García.

Veure

Principi de pàginaQUARS Agregat de cristalls.

Classe VIII - Silicats.

SiO2

Pedrera Berta (Mina Berta).El Papiol.Baix Llobregat.Barcelona.Catalunya.Espanya.U.E.

4,9 cm.

© 2001 Ll.García.

Veure

Principi de pàginaQUARS FUMAT Agregat de cristalls.

Classe VIII - Silicats.

SiO2

Pedrera Berta (Mina Berta).El Papiol.Baix Llobregat.Barcelona.Catalunya.Espanya.U.E.

5,8 cm.

© 1999 Ll.García.

Veure

Principi de pàginaQUARS HEMATOÍDE Agregat de cristalls.

Classe VIII - Silicats.

SiO2

Pedrera Berta (Mina Berta).El Papiol.Baix Llobregat.Barcelona.Catalunya.Espanya.U.E.

5,7 cm.

© 1999 Ll.García.

Veure

Principi de pàginaQUARS HIALÍ Agregat de cristalls.

Classe VIII - Silicats.

SiO2

Pedrera Berta (Mina Berta).El Papiol.Baix Llobregat.Barcelona.Catalunya.Espanya.U.E.

4,2 cm.

© 1999 Ll.García.

Veure

Principi de pàginaQUARS LEPIDOCROCÍTIC Agregat de cristalls mil.limétrics amb les inclusions de lepidocrocita.

Classe VIII - Silicats.

SiO2

Pedrera Berta (Mina Berta).El Papiol.Baix Llobregat.Barcelona.Catalunya.Espanya.U.E.

Vista 1,2x0,9 cm.

© 2010 Ll.García.

Veure

Principi de pàginaQUARS LIMONÍTIC Agregat de cristalls.

Classe VIII - Silicats.

SiO2

Pedrera Berta (Mina Berta).El Papiol.Baix Llobregat.Barcelona.Catalunya.Espanya.U.E.

9,3 cm.

© 1999 Ll.García.

Veure

Principi de pàginaQUARS LLETÓS Agregat de cristalls.

Classe VIII - Silicats.

SiO2

Pedrera Berta (Mina Berta).El Papiol.Baix Llobregat.Barcelona.Catalunya.Espanya.U.E.

3,9 cm.

© 1999 Ll.García.

Veure

Principi de pàginaQUARS PEGMATÍTIC Cristall.

Classe VIII - Silicats.

SiO2

Pedrera Berta (Mina Berta).El Papiol.Baix Llobregat.Barcelona.Catalunya.Espanya.U.E.

4,5 cm.

© 1999 Ll.García.

Veure

Principi de pàginaQUARS PRÀSI Agregat de cristalls amb microcristalls de calcita.

Classe VIII - Silicats.

SiO2

Pedrera Berta (Mina Berta).El Papiol.Baix Llobregat.Barcelona.Catalunya.Espanya.U.E.

5,4 cm.

© 1999 Ll.García.

Veure Principi de pàginaROSASITA En crostes botrioídes.

Classe V - Carbonats,Borats i Nitrats.

(Cu,Zn)2CO3(OH)2

Pedrera Berta (Mina Berta).El Papiol.Baix Llobregat.Barcelona.Catalunya.Espanya.U.E.

8,4 cm.

© 1999 Ll.García.

Veure

Principi de pàginaSERPIERITA Agregats afeltrats de microcristalls.

Classe VI - Sulfats,Molibdats,Cromats i Wolframats.

Ca(Cu,Zn)4(SO4)2(OH)6.3H2O

Pedrera Berta (Mina Berta).El Papiol.Baix Llobregat.Barcelona.Catalunya.Espanya.U.E.

Vista 0,9x0,6 cm.

© 2012 Ll.García.

Veure Principi de pàginaSIDERITA Agregat de microcristalls.

Classe V - Carbonats,Borats i Nitrats.

FeCO3

Pedrera Berta (Mina Berta).El Papiol.Baix Llobregat.Barcelona.Catalunya.Espanya.U.E.

4,3 cm.

© 1999 Ll.García.

Veure Principi de pàginaSMITHSONITA Agregat de cristalls romboédrics.

Classe V - Carbonats,Borats i Nitrats.

ZnCO3

Pedrera Berta (Mina Berta).El Papiol.Baix Llobregat.Barcelona.Catalunya.Espanya.U.E.

8,7 cm.

© 1999 Ll.García.

Veure

Principi de pàginaSÓFRE Cristalls informes amb marcassita.

Classe I - Elements i Aliatges.

S

Pedrera Berta (Mina Berta).El Papiol.Baix Llobregat.Barcelona.Catalunya.Espanya.U.E.

3,8 cm.

© 1999 Ll.García.

Veure

Principi de pàginaTALC Fragment granular.

Classe VIII - Silicats.

Mg3Si4O10(OH)2

Pedrera Berta (Mina Berta).El Papiol.Baix Llobregat.Barcelona.Catalunya.Espanya.U.E.

3,2 cm.

© 1999 Ll.García.

Veure

Principi de pàginaVOLTAITA Microcristalls sobre marcassita i pirita, amb coquimbita.

Classe VI - Sulfats,Molibdats,Cromats i Wolframats.

K2(Fe+2)5(Fe+3)4(SO4)12.18H2O

Pedrera Berta (Mina Berta).El Papiol.Baix Llobregat.Barcelona.Catalunya.Espanya.U.E.

6,2 cm.

© 2008 Ll.García.

Notes:

 • -(?).Mineral dubtós en el jaciment.

 • CAPARROSA La mostre corresponent a "Pedrera Berta (Mina Berta).El Papiol.Baix Llobregat.Barcelona.Catalunya.Espanya.U.E.", resenyada en aquesta pàgina, es tractaría molt probablement de ROMERITA , no ha estat analitzada.

 • Pedrera Berta (Mina Berta).El Papiol.Baix Llobregat.Barcelona.Catalunya.Espanya.U.E. La pedrera Berta ocupa part dels termes d'El Papiol (Baix Llobregat) i de Sant Cugat del Vallés (Vallés Occidental), creuant-se la divisoria d'ambdós termes dins la pedrera. Per tant els minerals citats d'aquest jaciment es poden senyalar tant d'una procedéncia com de l'altra o d'ambdós a la vegada (El Papiol/Sant Cugat del Vallés).

  Referéncies.:

  - http://www.gencat.cat/diari_c/4476/05221020.htm

  - http://www.collserola.org/informe_cantera_berta.html

  - Edicto de 26 de agosto de 2005, por el que se publican las normas urbanísticas del Plan especial de delimitación de la zona extractiva de la cantera Berta, en el municipio de El Papiol. http://www.todalaley.com/sumario-del-diario-oficial-de-la-generalidad-de-cataluna-DOGC-26-09-2005-p1.htm

  - "EDICTO de 15 de marzo de 2005, por el que se hace pública la declaración .........................................en los términos municipales de Sant Cugat del Vallès y El Papiol (exp. BL 2002 0344). (Pág. 8451)"

   - Extracte: ..............La mencionada cantera Berta está ubicada principalmente en el municipio de Sant Cugat del Vallès y una parte en el municipio de El Papiol, explotando el batolito granodiorítico allí existente. Esta actividad extractiva, centrada en la explotación a cielo abierto de las granodioritas, fue iniciada en el año 1922 y se va realizando de forma interrumpida. Las coordenadas UTM son: X: 417.500-418.250; Y: 4.590.100-4.590.700. http://www.gencat.cat/diari_c/4356/05046144.htm

Principi de pàginaVMG - © 2005 Visual Minerals Gràfics.Col.leccións Visualminer i Fotominer. Ll.García. Índex Mineralógic. Avis legal / Aviso legal.