FOTOMINER

INDEXB

LOCALITATS

Barcelonés

Veure jacimentBarcelonés.Barcelona.Catalunya.Espanya.U.E.

Zona relacionada amb el jaciment:

 1. Espanya.U.E.

  1. Catalunya.Espanya.U.E.

   1. Barcelona.Catalunya.Espanya.U.E.

    1. Barcelonés.Barcelona.Catalunya.Espanya.U.E.

     1. Barcelona municipi.Barcelonés.Barcelona.Catalunya.Espanya.U.E.

      1. Collserola.Barcelona municipi.Barcelonés.Barcelona.Catalunya.Espanya.U.E.

       1. Bellesguard.Collserola.Barcelona municipi.Barcelonés.Barcelona.Catalunya.Espanya.U.E.

       2. Carretera de Las Aigües.Collserola.Barcelona municipi.Barcelonés.Barcelona.Catalunya.Espanya.U.E.

       3. Finestrelles.Collserola.Barcelona municipi.Barcelonés.Barcelona.Catalunya.Espanya.U.E.

       4. Sant Pere Màrtir.Collserola.Barcelona municípi.Barcelonés.Barcelona.Catalunya.Espanya.U.E.

        1. Mina Juanita.Sant Pere Màrtir.Collserola.Barcelona municípi.Barcelonés.Barcelona.Catalunya.Espanya.U.E.

       5. Vallvidrera.Collserola.Barcelona municípi.Barcelonés.Barcelona.Catalunya.Espanya.U.E.

      2. Montjuic.Barcelona municípi.Barcelonés.Barcelona.Catalunya.Espanya.U.E.

       1. Pedrera del Sot del Migdía.Montjuic.Barcelona municípi.Barcelonés.Barcelona.Catalunya.Espanya.U.E.

       2. Pedrera de Miramar.Montjuic.Barcelona municípi.Barcelonés.Barcelona.Catalunya.Espanya.U.E.

      3. Pedralbes.Barcelona municipi.Barcelonés.Barcelona.Catalunya.Espanya.U.E.

      4. Santa Creu d'Olorde.Barcelona municipi.Barcelonés.Barcelona.Catalunya.Espanya.U.E.

       1. Pedrera dels Ocells.Santa Creu d'Olorde.Barcelona municipi.Barcelonés.Barcelona.Catalunya.Espanya.U.E.

       2. Turó de Santa Creu d'Olorde.Santa Creu d'Olorde.Barcelona municipi.Barcelonés.Barcelona.Catalunya.Espanya.U.E.

        1. Pedrera Sansón.Turó de Santa Creu d'Olorde.Santa Creu d'Olorde.Barcelona municipi.Barcelonés.Barcelona.Catalunya.Espanya.U.E.

     2. Santa Coloma de Gramanet.Barcelonés.Barcelona.Catalunya.Espanya.U.E.

      1. Singuerlín.Santa Coloma de Gramanet.Barcelonés.Barcelona.Catalunya.Espanya.U.E.

Referéncies:

 • Autors:

 • Bibliogràfia:

  • Infominer, pàg 9, nº 48.Maig-Octubre 2010.

 • Museus:

  • Museu de Ciències Naturals de Barcelona. Museo Martorell. Parc de la Ciutadella. 08003 Barcelona.Catalunya.Espanya

  • Museu Geològic del Seminari de Barcelona. C/Diputació, 231, 08007 Barcelona,Catalunya,Espanya.

 • Webs:

  • http://estudiosgeol.revistas.csic.es/index.php/estudiosgeol/article/download/552/573.

  • http://w3.bcn.cat/V65/Home/V65XMLHomeLinkPl/0,4555,418159056_1438743764_2,00.html

  • http://www.ehu.es/sem/macla_pdf/macla8/macla8_36.pdf

  • http://tmgb.museucienciesjournals.cat/wp-content/blogs.dir/5/files/TMGB-vol-1-pp-7-34.pdf

Minerals:

Classe I

Classe II

Classe III

 1. GRAFIT

 2. SÓFRE

 1. BORNITA

 2. CALCOPIRITA

 3. CALCOSINA

 4. COURE GRIS

 5. ESFALERITA

 6. GALENA

 7. MARCASSITA

 8. MOLIBDENITA

 9. PIRITA

 10. PIRROTINA

 1. FLUORITA

 2. GEARKSUTITA

Classe IV

Classe V

Classe VI

 1. CASSITERITA

 2. CORINDÓ

 3. CUPRITA

 4. ESMERIL

 5. ESPINEL.LA

 6. GOETHITA

 7. HEMATITES

 8. ILMENITA

 9. LEPIDOCROCITA

 10. LIMONITA

 11. MAGHEMITA

 12. MAGNETITA

 13. PIRITA GOETHITZADA

 14. PIRITA LIMONITITZADA

 15. PIROLUSITA

 16. PIROLUSITA DENDRÍTICA

 17. PSILOMELANA

 18. RÚTIL

 19. TENORITA

 20. URANINITA

 21. WOLFRAMITA

 1. ALSTONITA

 2. ARAGONITA

 3. ARAGONITA ACICULAR

 4. ARAGONITA BOTRIOIDAL

 5. ARAGONITA CORAL.LOIDE

 6. ARAGONITA MAMELLONAR

 7. ATZURITA

 8. BARITOCALCITA

 9. CALCITA

 10. CERUSSITA

 11. MALAQUITA

 12. SIDERITA

 1. ANGLESITA

 2. BARITINA

 3. COPIAPITA

 4. COQUIMBITA

 5. GUIX

 6. HALOTRIQUITA

 7. JAROSITA

 8. MELANTERITA

 9. PICKERINGITA

 10. ROZENITA

 11. SIDEROTIL.LE

 12. WULFENITA

Classe VII

Classe VIII

Classe IX

 1. CACOXENITA

 2. CALCIOFERRITA

 3. CARBONATFLUORAPATITA

 4. EVANSITA

 5. FOSFORITA

 6. PIROMORFITA

 7. VARISCITA

 1. ACTINOLITA

 2. ALBITA

 3. AL.LOFANA

 4. ALMANDINA

 5. AMFÍBOL

 6. ANDALUSITA

 7. ANDRADITA

 8. BASANITA

 9. BIOTITA

 10. CALCEDÓNIA

 11. CALCEDÓNIA BLAVA

 12. CAOLINITA

 13. CLINOPIROXÉ

 14. CLORITA

 15. CORDIERITA

 16. DIALAGA

 17. DIÓPSID

 18. EPIDOT

 19. ESCAPOLITA
 20. ESTAUROLITA
 21. FELDSPAT
 22. GRANAT

 23. HALLOYSITA

 24. HEMIMORFITA

 25. HIALITA

 26. HORNBLENDA

 27. JÀSPI

 28. MELANITA

 29. MICA

 30. MOSCOVITA

 31. NONTRONITA

 32. ÓPAL

 33. ORTOSA

 34. PIROP

 35. PIROXÉ

 36. PLAGIOCLÀSI

 37. PREHNITA

 38. QUARS

 39. QUIASTOLITA

 40. RIPIDOLITA

 41. SILLIMANITA

 42. TURMALINA

 43. VESUBIANA

 44. XORL

 45. ZOISITA

 

Mostres:

Veure

Principi de pàginaALBITA Fragment amb quars.

Classe VIII - Silicats.

NaAlSi3O8

Bellesguard.Collserola.Barcelona municipi.Barcelonés.Barcelona.Catalunya.Espanya.U.E.

4,7 cm.

© 1999 Ll.García.

Veure

Principi de pàginaAL.LOFANA Fragment.

Classe VIII - Silicats.

Al2(SiO5).nH2O

Santa Creu d'Olorde.Barcelona municipi.Barcelonés.Barcelona.Catalunya.Espanya.U.E.

7,3 cm.

© 1999 Ll.García.

Veure

Principi de pàginaALMANDINA Cristall en matriu.

Classe VIII - Silicats.

Fe3Al2(SiO4)2

Bellesguard.Collserola.Barcelona municipi.Barcelonés.Barcelona.Catalunya.Espanya.U.E.

5,9 cm.

© 1999 Ll.García.

Veure

Principi de pàginaANDRADITA Fragment amb cristalls.

Classe VIII - Silicats.

Ca3Fe2Si3O12

Bellesguard.Collserola.Barcelona municipi.Barcelonés.Barcelona.Catalunya.Espanya.U.E.

6,8 cm.

© 1999 Ll.García.

Veure

Principi de pàginaARAGONITA Agregat de cristalls coral.loides i aciculars.

Classe V - Carbonats,Borats i Nitrats.

CaCO3

Pedrera Sansón.Turó de Santa Creu d'Olorde.Santa Creu d'Olorde.Barcelona municipi.Barcelonés.Barcelona.Catalunya.Espanya.U.E.

5,1 cm.

© 2000 Ll.García.

Veure

Principi de pàginaARAGONITA BOTRIOIDAL Agregats botrioides.

Classe V - Carbonats,Borats i Nitrats.

CaCO3

Pedrera Sansón.Turó de Santa Creu d'Olorde.Santa Creu d'Olorde.Barcelona municipi.

Barcelonés.Barcelona.Catalunya.Espanya.U.E.

15,8 cm.

© 1999 Ll.García.

Veure

Principi de pàginaARAGONITA CORAL.LOIDE Agregat coral.loide.

Classe V - Carbonats,Borats i Nitrats.

CaCO3

Pedrera Sansón.Turó de Santa Creu d'Olorde.Santa Creu d'Olorde.Barcelona municipi.

Barcelonés.Barcelona.Catalunya.Espanya.U.E.

17,9 cm.

© 2014 Ll.García.

Veure

Principi de pàginaBARITINA Fragment fibrós.

Classe VI - Sulfats,Molibdats,Cromats i Wolframats.

BaSO4

Carretera de Las Aigües.Collserola.Barcelona municipi.Barcelonés.Barcelona.Catalunya.Espanya.U.E.

5,3 cm.

© 1999 Ll.García.

Veure

Principi de pàginaCALCEDÓNIA Fragment.

Classe VIII - Silicats.

SiO2

Pedrera de Miramar.Montjuic.Barcelona municípi.Barcelonés.Barcelona.Catalunya.Espanya.U.E.

4,4 cm.

© 1999 Ll.García.

Veure

Principi de pàginaCALCEDÓNIA "BLAVA" Agregat botrioíde.

Classe VIII - Silicats.

SiO2

Pedrera de Miramar.Montjuic.Barcelona municípi.Barcelonés.Barcelona.Catalunya.Espanya.U.E.

5,9 cm.

© 1999 Ll.García.

Veure

Principi de pàginaCALCIOFERRITA Crostes sobre limonita.

Classe VII - Fosfats,Arsenats i Vanadats.

Ca2Fe2(PO4)3(OH)·7H2O

Pedrera Sansón.Turó de Santa Creu d'Olorde.Santa Creu d'Olorde.Barcelona municipi.Barcelonés.Barcelona.Catalunya.Espanya.U.E.

4,1 cm.

© 1999 Ll.García.

Veure

Principi de pàginaCALCITA Fragment espàtic.

Classe V - Carbonats,Borats i Nitrats.

CaCO3

Pedrera de Miramar.Montjuic.Barcelona municípi.Barcelonés.Barcelona.Catalunya.Espanya.U.E.

4,1 cm.

© 1999 Ll.García.

Veure
Principi de pàginaCALCOSINA Grànuls amb calcopirita i malaquita, sobre la granatita.
Classe II - Sulfurs i Sulfosals.

Cu2S

Bellesguard.Collserola.Barcelona municipi.Barcelonés.Barcelona.Catalunya.Espanya.U.E.

7 cm.

© 2005 Ll.García.

Veure

Principi de pàginaCAOLINITA Fragment.

Classe VIII - Silicats.

Al2Si2O5(OH)4

Pedrera Sansón.Turó de Santa Creu d'Olorde.Santa Creu d'Olorde.Barcelona municipi.Barcelonés.Barcelona.Catalunya.Espanya.U.E.

3,9 cm.

© 1999 Ll.García.

Veure

Principi de pàginaCARBONATFLUORAPATITA Crostes sobre matriu.

Classe VII - Fosfats,Arsenats i Vanadats.

Ca5(PO4,CO3)3F

Pedrera Sansón.Turó de Santa Creu d'Olorde.Santa Creu d'Olorde.Barcelona municipi.Barcelonés.Barcelona.Catalunya.Espanya.U.E.

4,5 cm.

© 1999 Ll.García.

Veure

Principi de pàginaDIÒPSID Fragment.

Classe VIII - Silicats.

CaMgSi2O6

Bellesguard.Collserola.Barcelona municipi.Barcelonés.Barcelona.Catalunya.Espanya.U.E.

6,3 cm.

© 1999 Ll.García.

Veure

Principi de pàginaEPIDOT Fragment.

Classe VIII - Silicats.

Ca2(Al,Fe)3(SiO4)3OH

Bellesguard.Collserola.Barcelona municipi.Barcelonés.Barcelona.Catalunya.Espanya.U.E.

6,3 cm.

© 1999 Ll.García.

Veure

Principi de pàginaEVANSITA Crostes sobre aragonita.

Classe VII - Fosfats,Arsenats i Vanadats.

Al3PO4(OH)6.6H2O

Pedrera Sansón.Turó de Santa Creu d'Olorde.Santa Creu d'Olorde.Barcelona municipi.Barcelonés.Barcelona.Catalunya.Espanya.U.E.

5,8 cm.

© 1999 Ll.García.

Veure

Principi de pàginaFLUORITA Agregat de cristalls.

Classe III - Halogenurs.

CaF2

Mina Juanita.Sant Pere Màrtir.Collserola.Barcelona municípi.Barcelonés.Barcelona.Catalunya.Espanya.U.E.

3,6 cm.

© 1999 Ll.García.

Veure

Principi de pàginaFOSFORITA Nódul, per sustitució de fòssils de bivalbs (Devónic).

Classe VII - Fosfats,Arsenats i Vanadats.

Ca5(PO4)3(F,Cl,OH)

Pedrera Sansón.Turó de Santa Creu d'Olorde.Santa Creu d'Olorde.Barcelona municipi.

Barcelonés.Barcelona.Catalunya.Espanya.U.E.

4,7 cm.

© 2013 Ll.García.

Veure
Principi de pàginaGALENA Fragment amb cerussita.
Classe II - Sulfurs i Sulfosals.

PbS

Carretera de Las Aigües.Collserola.Barcelona municipi.Barcelonés.Barcelona.Catalunya.Espanya.U.E.

5,4 cm.

© 1999 Ll.García.

Veure

Principi de pàginaGEARKSUTITA Agregat de cristalls esferoidals amb calcita, recoberts de fluorita.

Classe III - Halogenurs.

CaAlF4(OH).H2O

Singuerlín.Santa Coloma de Gramanet.Barcelonés.Barcelona.Catalunya.Espanya.U.E.

4,8 cm.

© 1999 Ll.García.

Veure

Principi de pàginaGOETHITA Agregat de cristalls botrioidals.

Classe IV - Óxids i Hidróxids.

α-Fe3+O(OH)

Pedrera Sansón.Turó de Santa Creu d'Olorde.Santa Creu d'Olorde.Barcelona municipi.Barcelonés.Barcelona.Catalunya.Espanya.U.E.

7,5 cm.

© 2004 Ll.García.

Veure

Principi de pàginaGRAFIT Fragment.

Classe I - Elements i Aliatges.

C

Pedrera dels Ocells.Santa Creu d'Olorde.Barcelona municipi.Barcelonés.Barcelona.Catalunya.Espanya.U.E.

4,9 cm.

© 1999 Ll.García.

Veure

Principi de pàginaHALOTRIQUITA Agregats en eflorescéncies.

Classe VI - Sulfats,Molibdats,Cromats i Wolframats.

FeAl2(SO4)4.22H2O

Pedrera dels Ocells.Santa Creu d'Olorde.Barcelona municipi.Barcelonés.Barcelona.Catalunya.Espanya.U.E.

7,8 cm.

© 1999 Ll.García.

Veure

Principi de pàginaHEMATITES Crostes sobre calcedónia.

Classe IV - Óxids i Hidróxids.

Fe2O3

Pedrera de Miramar.Montjuic.Barcelona municípi.Barcelonés.Barcelona.Catalunya.Espanya.U.E.

5,3 cm.

© 1999 Ll.García.

Veure

Principi de pàginaHIALITA Microagregats globulars sobre hematites polsinosa.

Classe VIII - Silicats.

SiO2.nH2O

Pedrera de Miramar.Montjuic.Barcelona municípi.Barcelonés.Barcelona.Catalunya.Espanya.U.E.

Vista 0,9x0,6 cm.

© 2012 Ll.García.

Veure

Principi de pàginaJÀSPI Fragment.

Classe VIII - Silicats.

SiO2

Pedrera de Miramar.Montjuic.Barcelona municípi.Barcelonés.Barcelona.Catalunya.Espanya.U.E.

17,5 cm.

© 1999 Ll.García.

Veure

Principi de pàginaLIMONITA Fragment rugós.

Classe IV - Óxids i Hidróxids.

FeO(OH).nH2O

Pedrera Sansón.Turó de Santa Creu d'Olorde.Santa Creu d'Olorde.Barcelona municipi.Barcelonés.Barcelona.Catalunya.Espanya.U.E.

5,5 cm.

© 1999 Ll.García.

Veure

Principi de pàginaMALAQUITA Crostes sobre matriu.

Classe V - Carbonats,Borats i Nitrats.

Cu2CO3(OH)2

Bellesguard.Collserola.Barcelona municipi.Barcelonés.Barcelona.Catalunya.Espanya.U.E.

5,9 cm.

© 1999 Ll.García.

Veure

Principi de pàginaMELANITA Fragment.

Classe VIII - Silicats.

(Ca,Ti,Na)3Fe2Si3O12

Bellesguard.Collserola.Barcelona municipi.Barcelonés.Barcelona.Catalunya.Espanya.U.E.

6,2 cm.

© 1999 Ll.García.

Veure

Principi de pàginaÓPAL Fragment.

Classe VIII - Silicats.

SiO2.nH2O

Pedrera de Miramar.Montjuic.Barcelona municípi.Barcelonés.Barcelona.Catalunya.Espanya.U.E.

7,9 cm.

© 2001 Ll.García.

Veure
Principi de pàginaPIRITA Inclosions en marga.
Classe II - Sulfurs i Sulfosals.

FeS2

Pedrera Sansón.Turó de Santa Creu d'Olorde.Santa Creu d'Olorde.Barcelona municipi.Barcelonés.Barcelona.Catalunya.Espanya.U.E.

6,8 cm.

© 1999 Ll.García.

Veure

Principi de pàginaPIRITA GOETHITZADA Agregat de cristalls.

Classe IV - Óxids i Hidróxids.

α-Fe3+O(OH)

Finestrelles.Collserola.Barcelona municipi.Barcelonés.Barcelona.Catalunya.Espanya.U.E.

3,6 cm.

© 1999 Ll.García.

Veure

Principi de pàginaPIRITA LIMONITITZADA Cristalls.

Classe IV - Óxids i Hidróxids.

FeO(OH).nH2O

Pedrera de Miramar.Montjuic.Barcelona municípi.Barcelonés.Barcelona.Catalunya.Espanya.U.E.

4,2 cm.

© 1999 Ll.García.

Veure

Principi de pàginaPIROLUSITA Fragment.

Classe IV - Óxids i Hidróxids.

MnO2

Pedrera Sansón.Turó de Santa Creu d'Olorde.Santa Creu d'Olorde.Barcelona municipi.Barcelonés.Barcelona.Catalunya.Espanya.U.E.

8,8 cm.

© 2005 Ll.García.

Veure

Principi de pàginaPREHNITA Agregat de cristalls.

Classe VIII - Silicats.

Ca2Al2Si3O12(OH)

Bellesguard.Collserola.Barcelona municipi.Barcelonés.Barcelona.Catalunya.Espanya.U.E.

4,8 cm.

© 1999 Ll.García.

Veure

Principi de pàginaQUARS Fragment.

Classe VIII - Silicats.

SiO2

Pedrera de Miramar.Montjuic.Barcelona municípi.Barcelonés.Barcelona.Catalunya.Espanya.U.E.

4,9 cm.

© 1999 Ll.García.

Veure

Principi de pàginaQUIASTOLITA Inclusions de microcristalls prismàtics allargats en matriu pissarrosa.

Classe VIII - Silicats.

Al2SiO3

Mina Juanita.Sant Pere Màrtir.Collserola.Barcelona municípi.Barcelonés.Barcelona.Catalunya.Espanya.U.E.

Vista 1,2x0,8 cm.

© 2013 Ll.García.

Veure

Principi de pàginaTURMALINA xorl Microcristalls en albita i quars.

Classe VIII - Silicats.

NaFe3Al6(BO3)3(Si6O18)(OH)3(OH)

Bellesguard.Collserola.Barcelona municipi.Barcelonés.Barcelona.Catalunya.Espanya.U.E.

5,4 cm.

© 1999 Ll.García.

Notes:

 • GEARKSUTITA. No està clara l'adscripció d'aquesta espècie en els materials trovats de "Singuerlín", no obstant aixó, s'observa a través del binocular, en els núclis de les esférules, una diferenciació en l'estructura cristal.lina, com agregats paral.lels de prismes allargats, respecta de la qual no cabia esperar-se de la fluorita. Ignorem si aixó correspón a la gearksutita o bé correspondria a una fase diferent de la fluorita, que per la nostre part desconeixem. Em sentit dir que es va analitzar i correspón tot a fluorita, no sabem qui ni quan, mentrestant ho mantenim tal qual. Hi ha altres opinions que diuen que s'ha observat la gearksutita barrejada amb fluorita en agregats radials que han estat estudiats.
 • Mina Juanita.Sant Pere Màrtir.Collserola.Barcelona municípi.Barcelonés.Barcelona.Catalunya.Espanya.U.E. Es tracta d'una antiga i petita mina abandonada, localitzada entre la carretera de Las Aigües i la torre de comunicacions de Sant Pere Màrtir.

Principi de pàginaVMG - © 2005 Visual Minerals Gràfics.Col.leccións Visualminer i Fotominer. Ll.García. Índex Mineralógic. Avis legal / Aviso legal.