FOTOMINER

INDEXB

LOCALITATS

Barcelona municípi

Veure jacimentBarcelona municipi.Barcelonés.Barcelona.Catalunya.Espanya.U.E.

Zona relacionada amb el jaciment:

  1. Espanya.U.E.

    1. Catalunya.Espanya.U.E.

      1. Barcelona.Catalunya.Espanya.U.E.

        1. Barcelonés.Barcelona.Catalunya.Espanya.U.E.

          1. Barcelona municípi.Barcelonés.Barcelona.Catalunya.Espanya.U.E.

            1. Collserola.Barcelona municípi.Barcelonés.Barcelona.Catalunya.Espanya.U.E.

              1. Bellesguard.Collserola.Barcelona municípi.Barcelonés.Barcelona.Catalunya.Espanya.U.E.

              2. Carretera de Las Aigües.Collserola.Barcelona municípi.Barcelonés.Barcelona.Catalunya.Espanya.U.E.

              3. Finestrelles.Collserola.Barcelona municípi.Barcelonés.Barcelona.Catalunya.Espanya.U.E.

              4. Sant Pere Màrtir.Collserola.Barcelona municípi.Barcelonés.Barcelona.Catalunya.Espanya.U.E.

                1. Mina Juanita.Sant Pere Màrtir.Collserola.Barcelona municípi.Barcelonés.Barcelona.Catalunya.Espanya.U.E.

              5. Vallvidrera.Collserola.Barcelona municípi.Barcelonés.Barcelona.Catalunya.Espanya.U.E.

            2. Montjuic.Barcelona municípi.Barcelonés.Barcelona.Catalunya.Espanya.U.E.

              1. Pedrera del Sot del Migdía.Montjuic.Barcelona municípi.Barcelonés.Barcelona.Catalunya.Espanya.U.E.

              2. Pedrera de Miramar.Montjuic.Barcelona municípi.Barcelonés.Barcelona.Catalunya.Espanya.U.E.

            3. Pedralbes.Barcelona municipi.Barcelonés.Barcelona.Catalunya.Espanya.U.E.

            4. Santa Creu d'Olorde.Barcelona municipi.Barcelonés.Barcelona.Catalunya.Espanya.U.E.

              1. Pedrera dels Ocells.Santa Creu d'Olorde.Barcelona municipi.Barcelonés.Barcelona.Catalunya.Espanya.U.E.

              2. Turó de Santa Creu d'Olorde.Santa Creu d'Olorde.Barcelona municipi.Barcelonés.Barcelona.Catalunya.Espanya.U.E.

                1. Pedrera Sansón.Turó de Santa Creu d'Olorde.Santa Creu d'Olorde.Barcelona municipi.Barcelonés.Barcelona.Catalunya.Espanya.U.E.

Referéncies:

  • Autors:

  • Bibliogràfia:

  • Museus:

    • Museu de Ciències Naturals de Barcelona. Museo Martorell. Parc de la Ciutadella. 08003 Barcelona.Catalunya.Espanya

    • Museu Geològic del Seminari de Barcelona. C/Diputació, 231, 08007 Barcelona,Catalunya,Espanya.

  • Webs:

    • http://estudiosgeol.revistas.csic.es/index.php/estudiosgeol/article/download/552/573.

    • http://w3.bcn.cat/V65/Home/V65XMLHomeLinkPl/0,4555,418159056_1438743764_2,00.html

    • http://www.ehu.es/sem/macla_pdf/macla8/macla8_36.pdf

    • http://tmgb.museucienciesjournals.cat/wp-content/blogs.dir/5/files/TMGB-vol-1-pp-7-34.pdf

Minerals:

Classe I

Classe II

Classe III

  1. GRAFIT

  1. CALCOPIRITA

  2. CALCOSINA

  3. ESFALERITA

  4. GALENA

  5. MOLIBDENITA

  6. PIRITA

  7. PIRROTINA

  1. FLUORITA

 

Classe IV

Classe V

Classe VI

  1. CASSITERITA

  2. CORINDÓ

  3. ESMERIL

  4. ESPINEL.LA

  5. GOETHITA

  6. HEMATITES

  7. ILMENITA

  8. LIMONITA

  9. MAGHEMITA

  10. MAGNETITA

  11. PIRITA GOETHITZADA

  12. PIRITA LIMONITITZADA

  13. PIROLUSITA

  14. RÚTIL

  1. ALSTONITA

  2. ARAGONITA

  3. ARAGONITA ACICULAR

  4. ARAGONITA BOTRIOIDAL

  5. ARAGONITA CORAL.LOIDE

  6. ARAGONITA MAMELLONAR

  7. BARITOCALCITA

  8. CALCITA

  9. CERUSSITA

  10. MALAQUITA

  1. BARITINA

  2. COPIAPITA

  3. HALOTRIQUITA

  4. JAROSITA

  5. PICKERINGITA

  6. ROZENITA

  7. WULFENITA

Classe VII

Classe VIII

Classe IX

  1. CACOXENITA

  2. CALCIOFERRITA

  3. CARBONATFLUORAPATITA

  4. EVANSITA

  5. FOSFORITA

  6. VARISCITA

  1. ACTINOLITA

  2. ALBITA

  3. AL.LOFANA

  4. ALMANDINA

  5. AMFÍBOL

  6. ANDALUSITA

  7. ANDRADITA

  8. BASANITA

  9. BIOTITA

  10. CALCEDÓNIA

  11. CALCEDÓNIA BLAVA

  12. CAOLINITA

  13. CLINOPIROXÉ

  14. CLORITA

  15. CORDIERITA

  16. DIÓPSID

  17. EPIDOT

  18. ESCAPOLITA
  19. FELDSPAT
  20. GRANAT

  21. HEMIMORFITA

  22. HIALITA

  23. HORNBLENDA

  24. JÀSPI

  25. MELANITA

  26. MICA

  27. MOSCOVITA

  28. ÓPAL

  29. ORTOSA

  30. PIROP

  31. PIROXÉ

  32. PLAGIOCLÀSI

  33. PREHNITA

  34. QUARS

  35. QUIASTOLITA

  36. RIPIDOLITA

  37. SILLIMANITA

  38. TURMALINA

  39. VESUBIANA

  40. XORL

 

Mostres:

Veure

Principi de pàginaALBITA Fragment amb quars.

Classe VIII - Silicats.

NaAlSi3O8

Bellesguard.Collserola.Barcelona municipi.Barcelonés.Barcelona.Catalunya.Espanya.U.E.

4,7 cm.

© 1999 Ll.García.

Veure

Principi de pàginaAL.LOFANA Fragment.

Classe VIII - Silicats.

Al2(SiO5).nH2O

Santa Creu d'Olorde.Barcelona municipi.Barcelonés.Barcelona.Catalunya.Espanya.U.E.

7,3 cm.

© 1999 Ll.García.

Veure

Principi de pàginaALMANDINA Cristall en matriu.

Classe VIII - Silicats.

Fe3Al2(SiO4)2

Bellesguard.Collserola.Barcelona municipi.Barcelonés.Barcelona.Catalunya.Espanya.U.E.

5,9 cm.

© 1999 Ll.García.

Veure

Principi de pàginaANDRADITA Fragment amb cristalls.

Classe VIII - Silicats.

Ca3Fe2Si3O12

Bellesguard.Collserola.Barcelona municipi.Barcelonés.Barcelona.Catalunya.Espanya.U.E.

6,8 cm.

© 1999 Ll.García.

Veure

Principi de pàginaARAGONITA Agregat de cristalls coral.loides i aciculars.

Classe V - Carbonats,Borats i Nitrats.

CaCO3

Pedrera Sansón.Turó de Santa Creu d'Olorde.Santa Creu d'Olorde.Barcelona municipi.Barcelonés.Barcelona.Catalunya.Espanya.U.E.

5,1 cm.

© 2000 Ll.García.

Veure

Principi de pàginaARAGONITA BOTRIOIDAL Agregats botrioides.

Classe V - Carbonats,Borats i Nitrats.

CaCO3

Pedrera Sansón.Turó de Santa Creu d'Olorde.Santa Creu d'Olorde.Barcelona municipi.

Barcelonés.Barcelona.Catalunya.Espanya.U.E.

15,8 cm.

© 1999 Ll.García.

Veure

Principi de pàginaARAGONITA CORAL.LOIDE Agregat coral.loide.

Classe V - Carbonats,Borats i Nitrats.

CaCO3

Pedrera Sansón.Turó de Santa Creu d'Olorde.Santa Creu d'Olorde.Barcelona municipi.

Barcelonés.Barcelona.Catalunya.Espanya.U.E.

17,9 cm.

© 2014 Ll.García.

Veure

Principi de pàginaBARITINA Fragment fibrós.

Classe VI - Sulfats,Molibdats,Cromats i Wolframats.

BaSO4

Carretera de Las Aigües.Collserola.Barcelona municipi.Barcelonés.Barcelona.Catalunya.Espanya.U.E.

5,3 cm.

© 1999 Ll.García.

Veure

Principi de pàginaCALCEDÓNIA Fragment.

Classe VIII - Silicats.

SiO2

Pedrera de Miramar.Montjuic.Barcelona municípi.Barcelonés.Barcelona.Catalunya.Espanya.U.E.

4,4 cm.

© 1999 Ll.García.

Veure

Principi de pàginaCALCEDÓNIA "BLAVA" Agregat botrioíde.

Classe VIII - Silicats.

SiO2

Pedrera de Miramar.Montjuic.Barcelona municípi.Barcelonés.Barcelona.Catalunya.Espanya.U.E.

5,9 cm.

© 1999 Ll.García.

Veure

Principi de pàginaCALCIOFERRITA Crostes sobre limonita.

Classe VII - Fosfats,Arsenats i Vanadats.

Ca2Fe2(PO4)3(OH)·7H2O

Pedrera Sansón.Turó de Santa Creu d'Olorde.Santa Creu d'Olorde.Barcelona municipi.Barcelonés.Barcelona.Catalunya.Espanya.U.E.

4,1 cm.

© 1999 Ll.García.

Veure

Principi de pàginaCALCITA Fragment espàtic.

Classe V - Carbonats,Borats i Nitrats.

CaCO3

Pedrera de Miramar.Montjuic.Barcelona municípi.Barcelonés.Barcelona.Catalunya.Espanya.U.E.

4,1 cm.

© 1999 Ll.García.

Veure
Principi de pàginaCALCOSINA Grànuls amb calcopirita i malaquita, sobre la granatita.
Classe II - Sulfurs i Sulfosals.

Cu2S

Bellesguard.Collserola.Barcelona municipi.Barcelonés.Barcelona.Catalunya.Espanya.U.E.

7 cm.

© 2005 Ll.García.

Veure

Principi de pàginaCAOLINITA Fragment.

Classe VIII - Silicats.

Al2Si2O5(OH)4

Pedrera Sansón.Turó de Santa Creu d'Olorde.Santa Creu d'Olorde.Barcelona municipi.Barcelonés.Barcelona.Catalunya.Espanya.U.E.

3,9 cm.

© 1999 Ll.García.

Veure

Principi de pàginaCARBONATFLUORAPATITA Crostes sobre matriú.

Classe VII - Fosfats,Arsenats i Vanadats.

Ca5(PO4,CO3)3F

Pedrera Sansón.Turó de Santa Creu d'Olorde.Santa Creu d'Olorde.Barcelona municipi.Barcelonés.Barcelona.Catalunya.Espanya.U.E.

4,5 cm.

© 1999 Ll.García.

Veure

Principi de pàginaDIÒPSID Fragment.

Classe VIII - Silicats.

CaMgSi2O6

Bellesguard.Collserola.Barcelona municipi.Barcelonés.Barcelona.Catalunya.Espanya.U.E.

6,3 cm.

© 1999 Ll.García.

Veure

Principi de pàginaEPIDOT Fragment.

Classe VIII - Silicats.

Ca2(Al,Fe)3(SiO4)3OH

Bellesguard.Collserola.Barcelona municipi.Barcelonés.Barcelona.Catalunya.Espanya.U.E.

6,3 cm.

© 1999 Ll.García.

Veure

Principi de pàginaEVANSITA Crostes sobre aragonita.

Classe VII - Fosfats,Arsenats i Vanadats.

Al3PO4(OH)6.6H2O

Pedrera Sansón.Turó de Santa Creu d'Olorde.Santa Creu d'Olorde.Barcelona municipi.Barcelonés.Barcelona.Catalunya.Espanya.U.E.

5,8 cm.

© 1999 Ll.García.

Veure

Principi de pàginaFLUORITA Agregat de cristalls.

Classe III - Halogenurs.

CaF2

Mina Juanita.Sant Pere Màrtir.Collserola.Barcelona municípi.Barcelonés.Barcelona.Catalunya.Espanya.U.E.

3,6 cm.

© 1999 Ll.García.

Veure

Principi de pàginaFOSFORITA Nódul, per sustitució de fòssils de bivalbs (Devónic).

Classe VII - Fosfats,Arsenats i Vanadats.

Ca5(PO4)3(F,Cl,OH)

Pedrera Sansón.Turó de Santa Creu d'Olorde.Santa Creu d'Olorde.Barcelona municipi.

Barcelonés.Barcelona.Catalunya.Espanya.U.E.

4,7 cm.

© 2013 Ll.García.

Veure
Principi de pàginaGALENA Fragment amb cerussita.
Classe II - Sulfurs i Sulfosals.

PbS

Carretera de Las Aigües.Collserola.Barcelona municipi.Barcelonés.Barcelona.Catalunya.Espanya.U.E.

5,4 cm.

© 1999 Ll.García.

Veure

Principi de pàginaGOETHITA Agregat de cristalls botrioidals.

Classe IV - Óxids i Hidróxids.

α-Fe3+O(OH)

Pedrera Sansón.Turó de Santa Creu d'Olorde.Santa Creu d'Olorde.Barcelona municipi.Barcelonés.Barcelona.Catalunya.Espanya.U.E.

7,5 cm.

© 2004 Ll.García.

Veure

Principi de pàginaGRAFIT Fragment.

Classe I - Elements i Aliatges.

C

Pedrera dels Ocells.Santa Creu d'Olorde.Barcelona municipi.Barcelonés.Barcelona.Catalunya.Espanya.U.E.

4,9 cm.

© 1999 Ll.García.

Veure

Principi de pàginaHALOTRIQUITA Agregats en eflorescéncies.

Classe VI - Sulfats,Molibdats,Cromats i Wolframats.

FeAl2(SO4)4.22H2O

Pedrera dels Ocells.Santa Creu d'Olorde.Barcelona municipi.Barcelonés.Barcelona.Catalunya.Espanya.U.E.

7,8 cm.

© 1999 Ll.García.

Veure

Principi de pàginaHEMATITES Crostes sobre calcedónia.

Classe IV - Óxids i Hidróxids.

Fe2O3

Pedrera de Miramar.Montjuic.Barcelona municípi.Barcelonés.Barcelona.Catalunya.Espanya.U.E.

5,3 cm.

© 1999 Ll.García.

Veure

Principi de pàginaHIALITA Microagregats globulars sobre hematites polsinosa.

Classe VIII - Silicats.

SiO2.nH2O

Pedrera de Miramar.Montjuic.Barcelona municípi.Barcelonés.Barcelona.Catalunya.Espanya.U.E.

Vista 0,9x0,6 cm.

© 2012 Ll.García.

Veure

Principi de pàginaJÀSPI Fragment.

Classe VIII - Silicats.

SiO2

Pedrera de Miramar.Montjuic.Barcelona municípi.Barcelonés.Barcelona.Catalunya.Espanya.U.E.

17,5 cm.

© 1999 Ll.García.

Veure

Principi de pàginaLIMONITA Fragment rugós.

Classe IV - Óxids i Hidróxids.

FeO(OH).nH2O

Pedrera Sansón.Turó de Santa Creu d'Olorde.Santa Creu d'Olorde.Barcelona municipi.Barcelonés.Barcelona.Catalunya.Espanya.U.E.

5,5 cm.

© 1999 Ll.García.

Veure

Principi de pàginaMALAQUITA Crostes sobre matriu.

Classe V - Carbonats,Borats i Nitrats.

Cu2CO3(OH)2

Bellesguard.Collserola.Barcelona municipi.Barcelonés.Barcelona.Catalunya.Espanya.U.E.

5,9 cm.

© 1999 Ll.García.

Veure

Principi de pàginaMELANITA Fragment.

Classe VIII - Silicats.

(Ca,Ti,Na)3Fe2Si3O12

Bellesguard.Collserola.Barcelona municipi.Barcelonés.Barcelona.Catalunya.Espanya.U.E.

6,2 cm.

© 1999 Ll.García.

Veure

Principi de pàginaÓPAL Fragment.

Classe VIII - Silicats.

SiO2.nH2O

Pedrera de Miramar.Montjuic.Barcelona municípi.Barcelonés.Barcelona.Catalunya.Espanya.U.E.

7,9 cm.

© 2001 Ll.García.

Veure
Principi de pàginaPIRITA Inclosions en marga.
Classe II - Sulfurs i Sulfosals.

FeS2

Pedrera Sansón.Turó de Santa Creu d'Olorde.Santa Creu d'Olorde.Barcelona municipi.Barcelonés.Barcelona.Catalunya.Espanya.U.E.

6,8 cm.

© 1999 Ll.García.

Veure

Principi de pàginaPIRITA GOETHITZADA Agregat de cristalls.

Classe IV - Óxids i Hidróxids.

α-Fe3+O(OH)

Finestrelles.Collserola.Barcelona municipi.Barcelonés.Barcelona.Catalunya.Espanya.U.E.

3,6 cm.

© 1999 Ll.García.

Veure

Principi de pàginaPIRITA LIMONITITZADA Cristalls.

Classe IV - Óxids i Hidróxids.

FeO(OH).nH2O

Pedrera de Miramar.Montjuic.Barcelona municípi.Barcelonés.Barcelona.Catalunya.Espanya.U.E.

4,2 cm.

© 1999 Ll.García.

Veure

Principi de pàginaPIROLUSITA Fragment.

Classe IV - Óxids i Hidróxids.

MnO2

Pedrera Sansón.Turó de Santa Creu d'Olorde.Santa Creu d'Olorde.Barcelona municipi.Barcelonés.Barcelona.Catalunya.Espanya.U.E.

8,8 cm.

© 2005 Ll.García.

Veure

Principi de pàginaPREHNITA Agregat de cristalls.

Classe VIII - Silicats.

Ca2Al2Si3O12(OH)

Bellesguard.Collserola.Barcelona municipi.Barcelonés.Barcelona.Catalunya.Espanya.U.E.

4,8 cm.

© 1999 Ll.García.

Veure

Principi de pàginaQUARS Fragment.

Classe VIII - Silicats.

SiO2

Pedrera de Miramar.Montjuic.Barcelona municípi.Barcelonés.Barcelona.Catalunya.Espanya.U.E.

4,9 cm.

© 1999 Ll.García.

Veure

Principi de pàginaQUIASTOLITA Inclusions de microcristalls prismàtics allargats en matriu pissarrosa.

Classe VIII - Silicats.

Al2SiO3

Mina Juanita.Sant Pere Màrtir.Collserola.Barcelona municípi.Barcelonés.Barcelona.Catalunya.Espanya.U.E.

Vista 1,2x0,8 cm.

© 2013 Ll.García.

Veure

Principi de pàginaTURMALINA xorl Microcristalls en albita i quars.

Classe VIII - Silicats.

NaFe3Al6(BO3)3(Si6O18)(OH)3(OH)

Bellesguard.Collserola.Barcelona municipi.Barcelonés.Barcelona.Catalunya.Espanya.U.E.

5,4 cm.

© 1999 Ll.García.

Notes:

 

 

 

Principi de pàginaVMG - © 2005 Visual Minerals Gràfics.Col.leccións Visualminer i Fotominer. Ll.García. Índex Mineralógic. Avis legal / Aviso legal.