FOTOMINER

INDEXV

LOCALITATS

Vallés Oriental

Veure jacimentVallés Oriental.Barcelona.Catalunya.Espanya.U.E.

Zona relacionada amb el jaciment:

 1. Espanya.U.E.

  1. Catalunya.Espanya.U.E.

   1. Barcelona.Catalunya.Espanya.U.E.

    1. Vallés Oriental.Barcelona.Catalunya.Espanya.U.E.

     1. Aiguafreda.Vallés Oriental.Barcelona.Catalunya.Espanya.U.E.

      1. Riera de l'Avençó.Aiguafreda.Vallés Oriental.Barcelona.Catalunya.Espanya.U.E.
       1. Pedrera l'Avençó (Pedrera dels Frares).Riera de l'Avençó.Aiguafreda.Vallés Oriental.Barcelona.Catalunya.Espanya.U.E.
     2. El Figaró.Vallés Oriental.Barcelona.Catalunya.Espanya.U.E.

      1. Montmany.El Figaró.Vallés Oriental.Barcelona.Catalunya.Espanya.U.E.

       1. Mina de Can Oliveres.Montmany.El Figaró.Vallés Oriental.Barcelona.Catalunya.Espanya.U.E.

     3. Gualba de d'Alt.Vallés Oriental.Barcelona.Catalunya.Espanya.U.E.

      1. Pedreres de Gualba.Gualba de d'Alt.Vallés Oriental.Barcelona.Catalunya.Espanya.U.E.

       1. Pedrera Aymar.Pedreres de Gualba.Gualba de d'Alt.Vallés Oriental.Barcelona.Catalunya.Espanya.U.E.

       2. Pedrera El Americano.Pedreres de Gualba.Gualba de d'Alt.Vallés Oriental.Barcelona.Catalunya.Espanya.U.E.

       3. Pedrera de l'Àngel.Pedreres de Gualba.Gualba de d'Alt.Vallés Oriental.Barcelona.Catalunya.Espanya.U.E.

       4. Pedrera El Francés.Pedreres de Gualba.Gualba de d'Alt.Vallés Oriental.Barcelona.Catalunya.Espanya.U.E.

       5. Pedrera Meca (Pedrera La Meca).Pedreres de Gualba.Gualba de d'Alt.Vallés Oriental.Barcelona.Catalunya.Espanya.U.E.

     4. Martorelles de Dalt (Santa María de Martorelles).Vallés Oriental.Barcelona.Catalunya.Espanya.U.E.

      1. Bosc d'en Sunyer.Martorelles de Dalt (Santa María de Martorelles).Vallés Oriental.Barcelona.Catalunya.Espanya.U.E.

       1. Pedrera de Can Gallemí (Pedrera del camí de Font Sunyera).Bosc d'en Sunyer.Martorelles de Dalt (Santa María de Martorelles).Vallés Oriental.Barcelona.Catalunya.Espanya.U.E.

     5. Montornés del Vallés.Vallés Oriental.Barcelona.Catalunya.Espanya.U.E.

     6. Montseny.Vallés Oriental.Barcelona.Catalunya.Espanya.U.E.

      1. La Castanya.Montseny.Vallés Oriental.Barcelona.Catalunya.Espanya.U.E.

     7. Sant Celoni.Vallés Oriental.Barcelona.Catalunya.Espanya.U.E.

      1. La Batllória.Sant Celoni.Vallés Oriental.Barcelona.Catalunya.Espanya.U.E.

       1. Serra del Montnegre.La Batllória.Sant Celoni.Vallés Oriental.Barcelona.Catalunya.Espanya.U.E.

        1. Can Vernenc.Serra del Montnegre.La Batllória.Sant Celoni.Vallés Oriental.Barcelona.Catalunya.Espanya.U.E.

     8. Sant Fost de Campcentelles.Vallés Oriental.Barcelona.Catalunya.Espanya.U.E.

      1. Pedrera de la Mina Teresita.Sant Fost de Campcentelles.Vallés Oriental.Barcelona.Catalunya.Espanya.U.E.

Referéncies:

 • Autors:

 • Bibliogràfia:

  • Álvarez, G. (197?): Características petrológicas del emplazamiento del plutón granítico en la zona este del Montseny (Sta. Fe-Gualba).Tesis de llicenciatura de la Universitat de Barcelona.

  • Dobeller, F. (1986): Étude petrographique et geochimique des skarns de Gualba.Sierra de Montseny, Catalogne, Espagne. Êcole Nat.Sup. des mines de Saint-Etienne.

  • Font i Sagué, Norbert.Butlletí de la Institució Catalana d'Història Natural.Volum: 8, núm. 8-9 : novembre-desembre. Any 1908. Pàgs. 94-95.

  • Kurdiyeh, Ali (1986): Prospección magnética de mineralizaciones tipo skarn del Montseny. Tesis doctoral de la Universitat de Barcelona. 2v.

  • Mata-Perelló, J.M. (1981): Els Minerals de Catalunya. Tesis doctoral de la Universitat de Barcelona.

  • Panareda, J.M. (1980): Itinerari geològic al Montseny. Sant Celoni, Santa Fe, Sant Marçal i Viladrau. Universitat de Barcelona, Dpt. de Geografia. 59 p.

  • Tomàs, Ll. (1919): Els Minerals de Catalunya. Treballs Institució Catalana d'Història Natural. Pàgs.129-357. Barcelona.

 • Museus:

 • Webs:

  • http://mediambient.gencat.net/cat/el_medi/natura/sistema_informacio/inventari_interes_geologic/descriptiva/324_descrip.pdf

Minerals:

Classe I

Classe II

Classe III

 1. ARGENT

 2. BISMUT

 
 1. CALCOPIRITA

 2. CALCOSINA

 3. LOL.LINGITA

 4. MOLIBDENITA

 5. NIQUELINA

 6. PIRITA
 7. PIRROTINA
 8. SKUTTERRUDITA

 1. FLUORITA

 

Classe IV

Classe V

Classe VI

 1. CUPRITA

 2. ESPINEL.LA
 3. GOETHITA

 4. HEMATITES
 5. LIMONITA
 6. MAGHEMITA

 7. MAGNETITA

 8. RÚTIL

 9. TENORITA

 1. ARAGONITA

 2. ARTINITA

 3. ATZURITA

 4. CALCITA

 5. DYPINGITA

 6. HIDROMAGNESITA

 7. MALAQUITA

 1. BARITINA
 2. CALCANTITA

 3. CHILLAGITA

 4. FERRIMOLIBDITA

 5. POWEL.LITA

 6. WULFENITA

Classe VII

Classe VIII

Classe IX

 1. ANNABERGITA

 1. ACTINOLITA

 2. ALBITA

 3. ALMANDINA

 4. AMFÍBOL

 5. ANDRADITA

 6. ANTIGORITA

 7. AXINITA

 8. BIOTITA

 9. BRONCITA

 10. BUSTAMITA

 11. CAOLINITA

 12. CLINOZOISITA

 13. CONDRODITA

 14. CRISOCOL.LA

 15. CRISOTIL.LE

 16. DIÓPSID

 17. EPIDOT

 18. FELDSPAT

 19. GRANAT

 20. GROSSULARIA

 21. HEDENBERGITA

 22. HORNBLENDA

 23. INESITA

 24. MELANOCLORITA

 25. MICA

 26. MICROCLINA

 27. MONTICELLITA

 28. NEFRITA

 29. ORTOPIROXÉ

 30. ORTOSA

 31. PIROXÉ

 32. PIROXENOÍDE

 33. PLAGIOCLÀSI

 34. QUARS

 35. QUARS FUMAT

 36. QUARS HEMATOÍDE

 37. QUARS HIALÍ

 38. QUARS LIMONÍTIC

 39. QUARS LLETÓS

 40. QUARS SACAROÍDE

 41. SERPENTINA

 42. TREMOLITA

 43. VESUBIANA

 44. WOLLASTONITA

 

Mostres:

Veure

Principi de pàginaALBITA Agregat de cristalls.

Classe VIII - Silicats.

NaAlSi3O8

Can Vernenc.Serra del Montnegre.La Batllória.Sant Celoni.Vallés Oriental.

Barcelona.Catalunya.Espanya.U.E.

4,9 cm.

© 1999 Ll.García.

Veure

Principi de pàginaALMANDINA Cristalls amb pirita.

Classe VIII - Silicats.

Fe3Al2(SiO4)2

Pedreres de Gualba.Gualba de d'Alt.Vallés Oriental.Barcelona.Catalunya.Espanya.U.E.

7,8 cm.

© 1999 Ll.García.

Veure

Principi de pàginaANDRADITA Fragment.

Classe VIII - Silicats.

Ca3Fe2Si3O12

Pedreres de Gualba.Gualba de d'Alt.Vallés Oriental.Barcelona.Catalunya.Espanya.U.E.

6,8 cm.

© 1999 Ll.García.

Veure

Principi de pàginaANTIGORITA Agregat en escates.

Classe VIII - Silicats.

(Mg,Fe2+)3Si2O5(OH)4

Pedreres de Gualba.Gualba de d'Alt.Vallés Oriental.Barcelona.Catalunya.Espanya.U.E.

9,6 cm.

© 2013 J.Ferrer.

Veure

Principi de pàginaARAGONITA Agregat de cristalls aciculars.

Classe V - Carbonats,Borats i Nitrats.

CaCO3

Pedreres de Gualba.Gualba de d'Alt.Vallés Oriental.Barcelona.Catalunya.Espanya.U.E.

4,1 cm.

© 2000 Ll.García.

Veure

Principi de pàginaBARITINA Cristalls en limonita.

Classe VI - Sulfats,Molibdats,Cromats i Wolframats.

BaSO4

Pedrera l'Avençó (Pedrera dels Frares).Riera de l'Avençó.Aiguafreda.Vallés Oriental.

Barcelona.Catalunya.Espanya.U.E.

5,3 cm.

© 1999 Ll.García.

Veure

Principi de pàginaBIOTITA Agregat escatós.

Classe VIII - Silicats.

K(Mg,Fe)3(AlSi3O10)(OH,F)2

Pedreres de Gualba.Gualba de d'Alt.Vallés Oriental.Barcelona.Catalunya.Espanya.U.E.

7,7 cm.

© 2000 Ll.García.

Veure

Principi de pàginaBRONCITA Fragment.

Classe VIII - Silicats.

Mg2Si2O6+10 al 30% FeSiO3

Pedreres de Gualba.Gualba de d'Alt.Vallés Oriental.Barcelona.Catalunya.Espanya.U.E.

3,8 cm.

© 1999 Ll.García.

Veure

Principi de pàginaBUSTAMITA Fragment.

Classe VIII - Silicats.

(Mn+2,Ca)3Si3O9

Pedrera Aymar.Pedreres de Gualba.Gualba de d'Alt.Vallés Oriental.Barcelona.Catalunya.Espanya.U.E.

7,3 cm.

© 2013 Ll.García.

Veure

Principi de pàginaCALCITA Cristall amb quars.

Classe V - Carbonats,Borats i Nitrats.

CaCO3

Pedreres de Gualba.Gualba de d'Alt.Vallés Oriental.Barcelona.Catalunya.Espanya.U.E.

18,6 cm.

© 1999 Ll.García.

Veure
Principi de pàginaCALCOPIRITA Fragment amb malaquita.
Classe II - Sulfurs i Sulfosals.

CuFeS2

Pedreres de Gualba.Gualba de d'Alt.Vallés Oriental.Barcelona.Catalunya.Espanya.U.E.

4,2 cm.

© 1999 Ll.García.

Veure
Principi de pàginaCALCOSINA Fragment amb calcopirita i malaquita.
Classe II - Sulfurs i Sulfosals.

Cu2S

Mina de Can Oliveres.Montmany.El Figaró.Vallés Oriental.Barcelona.Catalunya.Espanya.U.E.

3,7 cm.

© 1999 Ll.García.

Veure

Principi de pàginaCRISOTIL.LE Agregat de cristalls fibrosos.

Classe VIII - Silicats.

Mg3Si2O5(OH)4

Pedreres de Gualba.Gualba de d'Alt.Vallés Oriental.Barcelona.Catalunya.Espanya.U.E.

6,5 cm.

© 2000 Ll.García.

Veure

Principi de pàginaDIÒPSID Fragment.

Classe VIII - Silicats.

CaMgSi2O6

Pedreres de Gualba.Gualba de d'Alt.Vallés Oriental.Barcelona.Catalunya.Espanya.U.E.

5,1 cm.

© 1999 Ll.García.

Veure

Principi de pàginaEPIDOT Agregat de microcristalls sobre albita, ortosa i quars.

Classe VIII - Silicats.

Ca2(Al,Fe)3(SiO4)3OH

Can Vernenc.Serra del Montnegre.La Batllória.Sant Celoni.Vallés Oriental.

Barcelona.Catalunya.Espanya.U.E.

5,2 cm.

© 1999 Ll.García.

Veure

Principi de pàginaFLUORITA Agregat de cristalls.

Classe III - Halogenurs.

CaF2

Pedreres de Gualba.Gualba de d'Alt.Vallés Oriental.Barcelona.Catalunya.Espanya.U.E.

8,9 cm.

© 2002 Ll.García.

Veure

Principi de pàginaFLUOROCALCITA Fragment espàtic.

Classe V - Carbonats,Borats i Nitrats.

CaCO3 +F

Pedrera de la Mina Teresita.Sant Fost de Campcentelles.Vallés Occidental.

Barcelona.Catalunya.Espanya.U.E.

6,3 cm.

© 1999 Ll.García.

Veure

Principi de pàginaGOETHITA Fragment.

Classe IV - Óxids i Hidróxids.

α-Fe3+O(OH)

Mina de Can Oliveres.Montmany.El Figaró.Vallés Oriental.Barcelona.Catalunya.Espanya.U.E.

4,5 cm.

© 1999 Ll.García.

Veure

Principi de pàginaGROSSULARIA Fragment amb cristalls.

Classe VIII - Silicats.

Ca3Al2(SiO4)3

Pedreres de Gualba.Gualba de d'Alt.Vallés Oriental.Barcelona.Catalunya.Espanya.U.E.

5,8 cm.

© 2002 Ll.García.

Veure

Principi de pàginaHEDENBERGITA Fragment amb pirita.

Classe VIII - Silicats.

CaFeSi2O6

Pedreres de Gualba.Gualba de d'Alt.Vallés Oriental.Barcelona.Catalunya.Espanya.U.E.

16,8 cm.

© 1999 Ll.García.

Veure

Principi de pàginaHEMATITES Fragment.

Classe IV - Óxids i Hidróxids.

Fe2O3

Pedreres de Gualba.Gualba de d'Alt.Vallés Oriental.Barcelona.Catalunya.Espanya.U.E.

5,8 cm.

© 1999 Ll.García.

Veure

Principi de pàginaHIDROMAGNESITA Fragment.

Classe V - Carbonats,Borats i Nitrats.

Mg5(CO3)4(OH)2.4H2O

Pedreres de Gualba.Gualba de d'Alt.Vallés Oriental.Barcelona.Catalunya.Espanya.U.E.

5,8 cm.

© 2000 Ll.García.

Veure

Principi de pàginaHORNBLENDA Fragment amb actinolita, pirita i quars.

Classe VIII - Silicats.

Ca2(Mg,Fe)4AlSi7AlO22(OH)2

Pedreres de Gualba.Gualba de d'Alt.Vallés Oriental.Barcelona.Catalunya.Espanya.U.E.

4,3 cm.

© 2000 Ll.García.

Veure

Principi de pàginaINESITA Fragment.

Classe VIII - Silicats.

Ca2(Mn,Fe)7Si10O28(OH)2.5H2O

Pedreres de Gualba.Gualba de d'Alt.Vallés Oriental.Barcelona.Catalunya.Espanya.U.E.

5,4 cm.

© 1999 Ll.García.

Veure

Principi de pàginaMAGHEMITA Fragment amb diópsid.

Classe IV - Óxids i Hidróxids.

Fe2O3

Pedreres de Gualba.Gualba de d'Alt.Vallés Oriental.Barcelona.Catalunya.Espanya.U.E.

4,4 cm.

© 1999 Ll.García.

Veure

Principi de pàginaMAGNETITA Fragment amb andradita i diópsid.

Classe IV - Óxids i Hidróxids.

Fe2+(Fe3+)2O4

Pedreres de Gualba.Gualba de d'Alt.Vallés Oriental.Barcelona.Catalunya.Espanya.U.E.

6,7 cm.

© 1999 Ll.García.

Veure

Principi de pàginaMALAQUITA Crostes sobre matriu.

Classe V - Carbonats,Borats i Nitrats.

Cu2CO3(OH)2

Mina de Can Oliveres.Montmany.El Figaró.Vallés Oriental.Barcelona.Catalunya.Espanya.U.E.

6,2 cm.

© 1999 Ll.García.

Veure

Principi de pàginaMELANOCLORITA Fragment.

Classe VIII - Silicats.

Mg6(Si4O10)(OH)8

Pedreres de Gualba.Gualba de d'Alt.Vallés Oriental.Barcelona.Catalunya.Espanya.U.E.

5,2 cm.

© 1999 Ll.García.

Veure
Principi de pàginaMOLIBDENITA Agregats dispersos en matriu.
Classe II - Sulfurs i Sulfosals.

MoS2

Pedrera Aymar.Pedreres de Gualba.Gualba de d'Alt.Vallés Oriental.Barcelona.Catalunya.Espanya.U.E.

4,3 cm.

© 2000 Ll.García.

Veure
Principi de pàginaNIQUELINA Fragment.
Classe II - Sulfurs i Sulfosals.

NiAs

Pedreres de Gualba.Gualba de d'Alt.Vallés Oriental.Barcelona.Catalunya.Espanya.U.E.

3,3 cm.

© 1999 Ll.García.

Veure

Principi de pàginaORTOSA Cristalls.

Classe VIII - Silicats.

KAlSi3O8

Can Vernenc.Serra del Montnegre.La Batllória.Sant Celoni.Vallés Oriental.

Barcelona.Catalunya.Espanya.U.E.

4,7 cm.

© 1999 Ll.García.

Veure
Principi de pàginaPIRITA Cristalls amb baritina.
Classe II - Sulfurs i Sulfosals.

FeS2

Pedrera l'Avençó (Pedrera dels Frares).Riera de l'Avençó.Aiguafreda.Vallés Oriental.

Barcelona.Catalunya.Espanya.U.E.

4,4 cm.

© 1999 Ll.García.

Veure
Principi de pàginaPIRROTINA Fragment.
Classe II - Sulfurs i Sulfosals.

Fe1-xS

Pedreres de Gualba.Gualba de d'Alt.Vallés Oriental.Barcelona.Catalunya.Espanya.U.E.

4,8 cm.

© 1999 Ll.García.

Veure

Principi de pàginaPOWEL.LITA Agregats terrosos sobre matriu.

Classe VI - Sulfats,Molibdats,Cromats i Wolframats.

CaMoO4

Pedreres de Gualba.Gualba de d'Alt.Vallés Oriental.Barcelona.Catalunya.Espanya.U.E.

3,6 cm.

© 1999 Ll.García.

Veure

Principi de pàginaQUARS Agregat de microcristalls.

Classe VIII - Silicats.

SiO2

Can Vernenc.Serra del Montnegre.La Batllória.Sant Celoni.Vallés Oriental.

Barcelona.Catalunya.Espanya.U.E.

6,6 cm.

© 1999 Ll.García.

Veure

Principi de pàginaQUARS FUMAT Cristall.

Classe VIII - Silicats.

SiO2

Can Vernenc.Serra del Montnegre.La Batllória.Sant Celoni.Vallés Oriental.

Barcelona.Catalunya.Espanya.U.E.

4,5 cm.

© 1999 Ll.García.

Veure

Principi de pàginaQUARS HEMATOÍDE Cristalls.

Classe VIII - Silicats.

SiO2

Mina de Can Oliveres.Montmany.El Figaró.Vallés Oriental.Barcelona.Catalunya.Espanya.U.E.

4,9 cm.

© 1999 Ll.García.

Veure

Principi de pàginaQUARS HIALÍ Agregat de cristalls amb ortosa i microcristalls d'epidot.

Classe VIII - Silicats.

SiO2

Can Vernenc.Serra del Montnegre.La Batllória.Sant Celoni.Vallés Oriental.

Barcelona.Catalunya.Espanya.U.E.

4,3 cm.

© 1999 Ll.García.

Veure

Principi de pàginaQUARS LIMONÍTIC Agregat de cristalls.

Classe VIII - Silicats.

SiO2

Pedreres de Gualba.Gualba de d'Alt.Vallés Oriental.Barcelona.Catalunya.Espanya.U.E.

3,9 cm.

© 1999 Ll.García.

Veure

Principi de pàginaRÚTIL Fragment amb baritina.

Classe IV - Óxids i Hidróxids.

TiO2

Mina de Can Oliveres.Montmany.El Figaró.Vallés Oriental.Barcelona.Catalunya.Espanya.U.E.

4,5 cm.

© 1999 Ll.García.

Veure

Principi de pàginaSERPENTINA Fragment.

Classe VIII - Silicats.

Mg6(Si4O10)(OH)8

Pedreres de Gualba.Gualba de d'Alt.Vallés Oriental.Barcelona.Catalunya.Espanya.U.E.

5,4 cm.

© 1999 Ll.García.

Veure

Principi de pàginaTREMOLITA Fragment.

Classe VIII - Silicats.

Ca2Mg5(Si8O22)(OH)2

Pedreres de Gualba.Gualba de d'Alt.Vallés Oriental.Barcelona.Catalunya.Espanya.U.E.

6,7 cm.

© 1999 Ll.García.

Veure

Principi de pàginaWOLLASTONITA Fragment.

Classe VIII - Silicats.

CaSiO3

Pedreres de Gualba.Gualba de d'Alt.Vallés Oriental.Barcelona.Catalunya.Espanya.U.E.

4,8 cm.

© 1999 Ll.García.

Notes:

 

Principi de pàginaVMG - © 2005 Visual Minerals Gràfics.Col.leccións Visualminer i Fotominer. Ll.García. Índex Mineralógic. Avis legal / Aviso legal.