FOTOMINER

INDEXG

LOCALITATS

Gualba de d'Alt

Veure jacimentGualba de d'Alt.Vallés Oriental.Barcelona.Catalunya.Espanya.U.E.

Zona relacionada amb el jaciment:

 1. Espanya.U.E.

  1. Catalunya.Espanya.U.E.

   1. Barcelona.Catalunya.Espanya.U.E.

    1. Vallés Oriental.Barcelona.Catalunya.Espanya.U.E.

     1. Gualba de d'Alt.Vallés Oriental.Barcelona.Catalunya.Espanya.U.E.

      1. Pedreres de Gualba.Gualba de d'Alt.Vallés Oriental.Barcelona.Catalunya.Espanya.U.E.

       1. Pedrera Aymar.Pedreres de Gualba.Gualba de d'Alt.Vallés Oriental.Barcelona.Catalunya.Espanya.U.E.

       2. Pedrera El Americano.Pedreres de Gualba.Gualba de d'Alt.Vallés Oriental.Barcelona.Catalunya.Espanya.U.E.

       3. Pedrera de l'Àngel.Pedreres de Gualba.Gualba de d'Alt.Vallés Oriental.Barcelona.Catalunya.Espanya.U.E.

       4. Pedrera El Francés.Pedreres de Gualba.Gualba de d'Alt.Vallés Oriental.Barcelona.Catalunya.Espanya.U.E.

       5. Pedrera Meca (Pedrera La Meca).Pedreres de Gualba.Gualba de d'Alt.Vallés Oriental.Barcelona.Catalunya.Espanya.U.E.

Referéncies:

 • Autors:

 • Bibliogràfia:

  • Álvarez, G. (197?): Características petrológicas del emplazamiento del plutón granítico en la zona este del Montseny (Sta. Fe-Gualba).Tesis de llicenciatura de la Universitat de Barcelona.

  • Dobeller, F. (1986): Étude petrographique et geochimique des skarns de Gualba.Sierra de Montseny, Catalogne, Espagne. Êcole Nat.Sup. des mines de Saint-Etienne.

  • Font i Sagué, Norbert.Butlletí de la Institució Catalana d'Història Natural.Volum: 8, núm. 8-9 : novembre-desembre. Any 1908. Pàgs. 94-95.

  • Kurdiyeh, Ali (1986): Prospección magnética de mineralizaciones tipo skarn del Montseny. Tesis doctoral de la Universitat de Barcelona. 2v.

  • Mata-Perelló, J.M. (1981): Els Minerals de Catalunya. Tesis doctoral de la Universitat de Barcelona.

  • Panareda, J.M. (1980): Itinerari geològic al Montseny. Sant Celoni, Santa Fe, Sant Marçal i Viladrau. Universitat de Barcelona, Dpt. de Geografia. 59 p.

  • Tomàs, Ll. (1919): Els Minerals de Catalunya. Treballs Institució Catalana d'Història Natural. Pàgs.129-357. Barcelona.

 • Museus:

 • Webs:

  • http://mediambient.gencat.net/cat/el_medi/natura/sistema_informacio/inventari_interes_geologic/descriptiva/324_descrip.pdf

Minerals:

Classe I

Classe II

Classe III

 1. ARGENT

 2. BISMUT

 1. CALCOPIRITA

 2. LOL.LINGITA

 3. MOLIBDENITA

 4. NIQUELINA

 5. PIRITA

 6. PIRROTINA

 7. SKUTTERRUDITA

 1. FLUORITA

 

Classe IV

Classe V

Classe VI

 1. ESPINEL.LA
 2. HEMATITES

 3. MAGHEMITA

 4. MAGNETITA

 1. ARAGONITA

 2. ARTINITA

 3. ATZURITA

 4. CALCITA

 5. DYPINGITA

 6. HIDROMAGNESITA

 7. MALAQUITA

 1. BARITINA

 2. CALCANTITA

 3. FERRIMOLIBDITA

 4. POWEL.LITA

 

Classe VII

Classe VIII

Classe IX

 1. ANNABERGITA

 1. ACTINOLITA

 2. ALMANDINA

 3. AMFÍBOL

 4. ANDRADITA

 5. ANTIGORITA

 6. BIOTITA

 7. BRONCITA

 8. BUSTAMITA

 9. CAOLINITA

 10. CONDRODITA

 11. CRISOCOL.LA

 12. CRISOTIL.LE

 13. DIÓPSID

 14. GRANAT

 15. GROSSULARIA

 16. HEDEMBERGITA

 17. HORNBLENDA

 18. INESITA

 19. MELANOCLORITA

 20. MICA

 21. MONTICELLITA

 22. NEFRITA

 23. ORTOPIROXÉ

 24. PIROXÉ

 25. PIROXENOÍDE

 26. QUARS

 27. QUARS LIMONÍTIC

 28. QUARS LLETÓS

 29. SERPENTINA

 30. TREMOLITA

 31. VESUBIANA

 32. WOLLASTONITA

 

Mostres:

Veure

Principi de pàginaALMANDINA Cristalls amb pirita.

Classe VIII - Silicats.

Fe3Al2(SiO4)2

Pedreres de Gualba.Gualba de d'Alt.Vallés Oriental.Barcelona.Catalunya.Espanya.U.E.

7,8 cm.

© 1999 Ll.García.

Veure

Principi de pàginaANDRADITA Fragment.

Classe VIII - Silicats.

Ca3Fe2Si3O12

Pedreres de Gualba.Gualba de d'Alt.Vallés Oriental.Barcelona.Catalunya.Espanya.U.E.

6,8 cm.

© 1999 Ll.García.

Veure

Principi de pàginaANTIGORITA Agregat en escates.

Classe VIII - Silicats.

(Mg,Fe2+)3Si2O5(OH)4

Pedreres de Gualba.Gualba de d'Alt.Vallés Oriental.Barcelona.Catalunya.Espanya.U.E.

9,6 cm.

© 2013 J.Ferrer.

Veure

Principi de pàginaARAGONITA Agregat de cristalls aciculars.

Classe V - Carbonats,Borats i Nitrats.

CaCO3

Pedreres de Gualba.Gualba de d'Alt.Vallés Oriental.Barcelona.Catalunya.Espanya.U.E.

4,1 cm.

© 2000 Ll.García.

Veure

Principi de pàginaBARITINA Agregat de cristalls laminars amb fluorita.

Classe VI - Sulfats,Molibdats,Cromats i Wolframats.

BaSO4

Pedreres de Gualba.Gualba de d'Alt.Vallés Oriental.Barcelona.Catalunya.Espanya.U.E.

7,3 cm.

© 1999 Ll.García.

Veure

Principi de pàginaBIOTITA Agregat escatós.

Classe VIII - Silicats.

K(Mg,Fe)3(AlSi3O10)(OH,F)2

Pedreres de Gualba.Gualba de d'Alt.Vallés Oriental.Barcelona.Catalunya.Espanya.U.E.

7,7 cm.

© 2000 Ll.García.

Veure

Principi de pàginaBRONCITA Fragment.

Classe VIII - Silicats.

Mg2Si2O6+10 al 30% FeSiO3

Pedreres de Gualba.Gualba de d'Alt.Vallés Oriental.Barcelona.Catalunya.Espanya.U.E.

3,8 cm.

© 1999 Ll.García.

Veure

Principi de pàginaBUSTAMITA Fragment.

Classe VIII - Silicats.

(Mn+2,Ca)3Si3O9

Pedrera Aymar.Pedreres de Gualba.Gualba de d'Alt.Vallés Oriental.Barcelona.Catalunya.Espanya.U.E.

7,3 cm.

© 2013 Ll.García.

Veure

Principi de pàginaCALCITA Cristall amb quars.

Classe V - Carbonats,Borats i Nitrats.

CaCO3

Pedreres de Gualba.Gualba de d'Alt.Vallés Oriental.Barcelona.Catalunya.Espanya.U.E.

18,6 cm.

© 1999 Ll.García.

Veure
Principi de pàginaCALCOPIRITA Fragment amb malaquita.
Classe II - Sulfurs i Sulfosals.

CuFeS2

Pedreres de Gualba.Gualba de d'Alt.Vallés Oriental.Barcelona.Catalunya.Espanya.U.E.

4,2 cm.

© 1999 Ll.García.

Veure

Principi de pàginaCRISOTIL.LE Agregat de cristalls fibrosos.

Classe VIII - Silicats.

Mg3Si2O5(OH)4

Pedreres de Gualba.Gualba de d'Alt.Vallés Oriental.Barcelona.Catalunya.Espanya.U.E.

6,5 cm.

© 2000 Ll.García.

Veure

Principi de pàginaDIÒPSID Fragment.

Classe VIII - Silicats.

CaMgSi2O6

Pedreres de Gualba.Gualba de d'Alt.Vallés Oriental.Barcelona.Catalunya.Espanya.U.E.

5,1 cm.

© 1999 Ll.García.

Veure

Principi de pàginaFLUORITA Agregat de cristalls.

Classe III - Halogenurs.

CaF2

Pedreres de Gualba.Gualba de d'Alt.Vallés Oriental.Barcelona.Catalunya.Espanya.U.E.

8,9 cm.

© 2002 Ll.García.

Veure

Principi de pàginaGROSSULARIA Fragment amb cristalls.

Classe VIII - Silicats.

Ca3Al2(SiO4)3

Pedreres de Gualba.Gualba de d'Alt.Vallés Oriental.Barcelona.Catalunya.Espanya.U.E.

5,8 cm.

© 2002 Ll.García.

Veure

Principi de pàginaHEDENBERGITA Fragment amb pirita.

Classe VIII - Silicats.

CaFeSi2O6

Pedreres de Gualba.Gualba de d'Alt.Vallés Oriental.Barcelona.Catalunya.Espanya.U.E.

16,8 cm.

© 1999 Ll.García.

Veure

Principi de pàginaHEMATITES Fragment.

Classe IV - Óxids i Hidróxids.

Fe2O3

Pedreres de Gualba.Gualba de d'Alt.Vallés Oriental.Barcelona.Catalunya.Espanya.U.E.

5,8 cm.

© 1999 Ll.García.

Veure

Principi de pàginaHIDROMAGNESITA Fragment.

Classe V - Carbonats,Borats i Nitrats.

Mg5(CO3)4(OH)2.4H2O

Pedreres de Gualba.Gualba de d'Alt.Vallés Oriental.Barcelona.Catalunya.Espanya.U.E.

5,8 cm.

© 2000 Ll.García.

Veure

Principi de pàginaHORNBLENDA Fragment amb actinolita, pirita i quars.

Classe VIII - Silicats.

Ca2(Mg,Fe)4AlSi7AlO22(OH)2

Pedreres de Gualba.Gualba de d'Alt.Vallés Oriental.Barcelona.Catalunya.Espanya.U.E.

4,3 cm.

© 2000 Ll.García.

Veure

Principi de pàginaINESITA Fragment.

Classe VIII - Silicats.

Ca2(Mn,Fe)7Si10O28(OH)2.5H2O

Pedreres de Gualba.Gualba de d'Alt.Vallés Oriental.Barcelona.Catalunya.Espanya.U.E.

5,4 cm.

© 1999 Ll.García.

Veure

Principi de pàginaMAGHEMITA Fragment amb diópsid.

Classe IV - Óxids i Hidróxids.

Fe2O3

Pedreres de Gualba.Gualba de d'Alt.Vallés Oriental.Barcelona.Catalunya.Espanya.U.E.

4,4 cm.

© 1999 Ll.García.

Veure

Principi de pàginaMAGNETITA Fragment amb andradita i diópsid.

Classe IV - Óxids i Hidróxids.

Fe2+(Fe3+)2O4

Pedreres de Gualba.Gualba de d'Alt.Vallés Oriental.Barcelona.Catalunya.Espanya.U.E.

6,7 cm.

© 1999 Ll.García.

Veure

Principi de pàginaMALAQUITA Fragment amb calcopirita.

Classe V - Carbonats,Borats i Nitrats.

Cu2CO3(OH)2

Pedreres de Gualba.Gualba de d'Alt.Vallés Oriental.Barcelona.Catalunya.Espanya.U.E.

4,2 cm.

© 1999 Ll.García.

Veure

Principi de pàginaMELANOCLORITA Fragment.

Classe VIII - Silicats.

Mg6(Si4O10)(OH)8

Pedreres de Gualba.Gualba de d'Alt.Vallés Oriental.Barcelona.Catalunya.Espanya.U.E.

5,2 cm.

© 1999 Ll.García.

Veure
Principi de pàginaMOLIBDENITA Agregats dispersos en matriu.
Classe II - Sulfurs i Sulfosals.

MoS2

Pedrera Aymar.Pedreres de Gualba.Gualba de d'Alt.Vallés Oriental.Barcelona.Catalunya.Espanya.U.E.

4,3 cm.

© 2000 Ll.García.

Veure
Principi de pàginaNIQUELINA Fragment.
Classe II - Sulfurs i Sulfosals.

NiAs

Pedreres de Gualba.Gualba de d'Alt.Vallés Oriental.Barcelona.Catalunya.Espanya.U.E.

3,3 cm.

© 1999 Ll.García.

Veure
Principi de pàginaPIRITA Cristalls amb baritina.
Classe II - Sulfurs i Sulfosals.

FeS2

Pedreres de Gualba.Gualba de d'Alt.Vallés Oriental.Barcelona.Catalunya.Espanya.U.E.

8,9 cm.

© 1999 Ll.García.

Veure
Principi de pàginaPIRROTINA Fragment.
Classe II - Sulfurs i Sulfosals.

Fe1-xS

Pedreres de Gualba.Gualba de d'Alt.Vallés Oriental.Barcelona.Catalunya.Espanya.U.E.

4,8 cm.

© 1999 Ll.García.

Veure

Principi de pàginaPOWEL.LITA Agregats terrosos sobre matriu.

Classe VI - Sulfats,Molibdats,Cromats i Wolframats.

CaMoO4

Pedreres de Gualba.Gualba de d'Alt.Vallés Oriental.Barcelona.Catalunya.Espanya.U.E.

3,6 cm.

© 1999 Ll.García.

Veure

Principi de pàginaQUARS LIMONÍTIC Agregat de cristalls.

Classe VIII - Silicats.

SiO2

Pedreres de Gualba.Gualba de d'Alt.Vallés Oriental.Barcelona.Catalunya.Espanya.U.E.

3,9 cm.

© 1999 Ll.García.

Veure

Principi de pàginaSERPENTINA Fragment.

Classe VIII - Silicats.

Mg6(Si4O10)(OH)8

Pedreres de Gualba.Gualba de d'Alt.Vallés Oriental.Barcelona.Catalunya.Espanya.U.E.

5,4 cm.

© 1999 Ll.García.

Veure

Principi de pàginaTREMOLITA Fragment.

Classe VIII - Silicats.

Ca2Mg5(Si8O22)(OH)2

Pedreres de Gualba.Gualba de d'Alt.Vallés Oriental.Barcelona.Catalunya.Espanya.U.E.

6,7 cm.

© 1999 Ll.García.

Veure

Principi de pàginaWOLLASTONITA Fragment.

Classe VIII - Silicats.

CaSiO3

Pedreres de Gualba.Gualba de d'Alt.Vallés Oriental.Barcelona.Catalunya.Espanya.U.E.

4,8 cm.

© 1999 Ll.García.

Notes:

 • Gualba de d'Alt es part del municipi de Gualba.

Principi de pàginaVMG - © 2005 Visual Minerals Gràfics.Col.leccións Visualminer i Fotominer. Ll.García. Índex Mineralógic. Avis legal / Aviso legal.