FOTOMINER

INDEXP

LOCALITATS

Pedrera Asland

Veure jacimentPedrera Asland.Turó de Montcada.Montcada i Reixac.Vallés Occidental.Barcelona.Catalunya.Espanya.U.E.

Zona relacionada amb el jaciment:

 1. Espanya.U.E.

  1. Catalunya.Espanya.U.E.

   1. Barcelona.Catalunya.Espanya.U.E.

    1. Vallés Occidental.Barcelona.Catalunya.Espanya.U.E.

     1. Montcada i Reixac.Vallés Occidental.Barcelona.Catalunya.Espanya.U.E.

      1. Turó de Montcada.Montcada i Reixac.Vallés Occidental.Barcelona.Catalunya.Espanya.U.E.

       1. Pedrera Asland.Turó de Montcada.Montcada i Reixac.Vallés Occidental.Barcelona.Catalunya.Espanya.U.E.

Referéncies:

 • Autors:

 • Bibliogràfia:

  • Mineralogistes de Catalunya (1997), VII (1), Pàg.34-55.

  • Mineralogistes de Catalunya (1997), VII (1), Pàg.59.

  • Mineralogistes de Catalunya (2006/2), IX (2), Pàg.17.

 • Museus:

 • Webs:

  • http://montcadareixac.blogspot.com/2011/08/minerals-estranys-al-turo.html

Minerals:

Classe I

Classe II

Classe III

 1. GRAFIT

 

 1. CALCOPIRITA

 2. MARCASSITA

 3. MELNIKOVITA

 4. PIRITA

 

Classe IV

Classe V

Classe VI

 1. CRIPTOMELANA

 2. GIBBSITA

 3. GOETHITA

 4. HAUSMANNITA

 5. HEMATITES

 6. LEPIDOCROCITA

 7. LIMONITA

 8. NSUTITA

 9. PIROLUSITA

 10. TURGITA

 1. ALUMOHIDROCALCITA

 2. ANKERITA

 3. ARAGONITA

 4. ARAGONITA ACICULAR

 5. ARAGONITA BOTRIOIDAL

 6. ARAGONITA CORAL.LOIDE

 7. ARAGONITA FIBROSA

 8. ARAGONITA MAMELLONAR

 9. ATZURITA

 10. BREUNERITA

 11. CALCITA

 12. DOLOMITA

 13. HUNTITA

 14. MAGNESITA

 15. MALAQUITA

 16. SIDERITA

 1. ALUMINOCOPIAPITA

 2. ALUNITA

 3. BARITINA

 4. CALCANTITA

 5. FERRICOPIAPITA

 6. GUIX

 7. HALOTRIQUITA

 8. JAROSITA

 9. MELANTERITA

 10. NATROALUNITA

 11. NATROJAROSITA

Classe VII

Classe VIII

Classe IX

 1. APATITA

 2. BERAUNITA

 3. CALCIOFERRITA

 4. CALCOSIDERITA

 5. CARBONATFLUORAPATITA

 6. CARBONATHIDROXILAPATITA

 7. CLORHIDROXIAPATITA

 8. COLLINSITA

 9. CRANDALLITA

 10. DELVAUXITA

 11. EVANSITA

 12. FOSFORITA

 13. FOSFOSIDERITA

 14. HIDROXILAPATITA

 15. HOLMBUSHITA
 16. KONINCKITA

 17. LIBETHENITA

 18. METAVARISCITA

 19. MONTGOMERYITA
 20. PLANERITA

 21. PSEUDOMALAQUITA

 22. STRENGITA

 23. TINTICITA

 24. TURQUESA

 25. VARISCITA

 26. WAVELLITA

 27. WHITLOCKITA

 1. AL.LOFANA

 2. CAOLINITA

 3. CITRINA

 4. CRISOCOL.LA

 5. FERROAL.LOFANA

 6. HALLOYSITA

 7. HIALITA

 8. JASÓPAL

 9. JÀSPI

 10. MONTMORIL.LONITA

 11. ÓPAL

 12. PORCELANITA

 13. QUARS

 14. QUARS FUMAT

 15. QUARS HEMATÍTIC

 16. QUARS HIALÍ

 17. QUARS LIMONÍTIC

 18. QUARS LLETÓS

 19. QUARS PIROLUSÍTIC

 

Mostres:

Veure

Principi de pàginaAL.LOFANA Fragment.

Classe VIII - Silicats.

Al2(SiO5).nH2O

Pedrera Asland.Turó de Montcada.Montcada i Reixac.Vallés Occidental.Barcelona.Catalunya.Espanya.U.E.

3,8 cm.

© 1999 Ll.García.

Veure

Principi de pàginaALUMOHIDROCALCITA Agregat de microcristalls.

Classe V - Carbonats,Borats i Nitrats.

CaAl2(CO3)2(OH)4.3H2O

Pedrera Asland.Turó de Montcada.Montcada i Reixac.Vallés Occidental.Barcelona.Catalunya.Espanya.U.E.

5,8 cm.

© 2006 Ll.García.

Veure

Principi de pàginaARAGONITA Agregat de cristalls microcoral.loides.

Classe V - Carbonats,Borats i Nitrats.

CaCO3

Pedrera Asland.Turó de Montcada.Montcada i Reixac.Vallés Occidental.Barcelona.Catalunya.Espanya.U.E.

6,1 cm.

© 2002 Ll.García.

Veure

Principi de pàginaARAGONITA ACICULAR Agregat de microcristalls en agulles.

Classe V - Carbonats,Borats i Nitrats.

CaCO3

Pedrera Asland.Turó de Montcada.Montcada i Reixac.Vallés Occidental.Barcelona.Catalunya.Espanya.U.E.

4,3 cm.

© 2007 Ll.García.

Veure

Principi de pàginaARAGONITA BOTRIOIDAL Fragment amb agregats botrioides.

Classe V - Carbonats,Borats i Nitrats.

CaCO3

Pedrera Asland.Turó de Montcada.Montcada i Reixac.Vallés Occidental.Barcelona.Catalunya.Espanya.U.E.

3,8 cm.

© 2014 Ll.García.

Veure

Principi de pàginaARAGONITA CORAL.LOIDE Agregat coral.loide.

Classe V - Carbonats,Borats i Nitrats.

CaCO3

Pedrera Asland.Turó de Montcada.Montcada i Reixac.Vallés Occidental.Barcelona.Catalunya.Espanya.U.E.

22,5 cm.

© 2006 Ll.García.

Veure

Principi de pàginaARAGONITA FIBROSA Agregats fibrosos.

Classe V - Carbonats,Borats i Nitrats.

CaCO3

Pedrera Asland.Turó de Montcada.Montcada i Reixac.Vallés Occidental.Barcelona.Catalunya.Espanya.U.E.

5,8 cm.

© 2007 Ll.García.

Veure

Principi de pàginaARAGONITA MAMELLONAR Agregat mamellonar.

Classe V - Carbonats,Borats i Nitrats.

CaCO3

Pedrera Asland.Turó de Montcada.Montcada i Reixac.Vallés Occidental.Barcelona.Catalunya.Espanya.U.E.

15,2 cm.

© 2006 Ll.García.

Veure

Principi de pàginaATZURITA Pàtina i taques sobre matriu.

Classe V - Carbonats,Borats i Nitrats.

Cu3(CO3)2(OH)2

Pedrera Asland.Turó de Montcada.Montcada i Reixac.Vallés Occidental.Barcelona.Catalunya.Espanya.U.E.

6,4 cm.

© 2005 Ll.García.

Veure

Principi de pàginaBARITINA Fragment amb turquesa i malaquita.

Classe VI - Sulfats,Molibdats,Cromats i Wolframats.

BaSO4

Pedrera Asland.Turó de Montcada.Montcada i Reixac.Vallés Occidental.Barcelona.Catalunya.Espanya.U.E.

2,5 cm.

© 2006 Ll.García.

Veure

Principi de pàginaCALCIOFERRITA Crostes.

Classe VII - Fosfats,Arsenats i Vanadats.

Ca2Fe2(PO4)3(OH)·7H2O

Pedrera Asland.Turó de Montcada.Montcada i Reixac.Vallés Occidental.Barcelona.Catalunya.Espanya.U.E.

5,9 cm.

© 2000 Ll.García.

Veure

Principi de pàginaCALCITA Agregat de cristalls en drusa.

Classe V - Carbonats,Borats i Nitrats.

CaCO3

Pedrera Asland.Turó de Montcada.Montcada i Reixac.Vallés Occidental.Barcelona.Catalunya.Espanya.U.E.

4,1 cm.

© 2000 Ll.García.

Veure

Principi de pàginaCAOLINITA Fragment.

Classe VIII - Silicats.

Al2Si2O5(OH)4

Pedrera Asland.Turó de Montcada.Montcada i Reixac.Vallés Occidental.Barcelona.Catalunya.Espanya.U.E.

5,5 cm.

© 2006 Ll.García.

Veure

Principi de pàginaCARBONATFLUORAPATITA Agregats en crostes i esférules.

Classe VII - Fosfats,Arsenats i Vanadats.

Ca5(PO4,CO3)3F

Pedrera Asland.Turó de Montcada.Montcada i Reixac.Vallés Occidental.Barcelona.Catalunya.Espanya.U.E.

7,2 cm.

© 1999 Ll.García.

Veure

Principi de pàginaCITRINA Agregat de cristalls amb taques de limonita.

Classe VIII - Silicats.

SiO2

Pedrera Asland.Turó de Montcada.Montcada i Reixac.Vallés Occidental.Barcelona.Catalunya.Espanya.U.E.

5,6 cm.

©2005 Ll.García.

Veure

Principi de pàginaCOLLINSITA Grànuls i microcristalls en matriu fosfàtica.

Classe VII - Fosfats,Arsenats i Vanadats.

Ca2(Mg,Fe+2)(PO4)2.2H2O

Pedrera Asland.Turó de Montcada.Montcada i Reixac.Vallés Occidental.Barcelona.Catalunya.Espanya.U.E.

11,8 cm.

© 2005 Ll.García.

Veure

Principi de pàginaCRANDALLITA Fragment.

Classe VII - Fosfats,Arsenats i Vanadats.

CaAl3(PO4)2(OH)5.H2O

Pedrera Asland.Turó de Montcada.Montcada i Reixac.Vallés Occidental.Barcelona.Catalunya.Espanya.U.E.

6,4 cm.

© 1999 Ll.García.

Veure

Principi de pàginaCRISOCOL.LA Microagregats irregulars.

Classe VIII - Silicats.

(Cu,Al)2H2Si2O5(OH)4.nH2O

Pedrera Asland.Turó de Montcada.Montcada i Reixac.Vallés Occidental.Barcelona.Catalunya.Espanya.U.E.

Vista 1,2x0,8 cm.

© 2011 Ll.García.

Veure

Principi de pàginaDELVAUXITA Fragment amb koninckita.

Classe VII - Fosfats,Arsenats i Vanadats.

Ca(Fe+3)4(PO4,SO4)2(OH)6.nH2O (?)

Pedrera Asland.Turó de Montcada.Montcada i Reixac.Vallés Occidental.Barcelona.Catalunya.Espanya.U.E.

6,4 cm.

© 1999 Ll.García.

Veure

Principi de pàginaEVANSITA Agregats en vénules.

Classe VII - Fosfats,Arsenats i Vanadats.

Al3PO4(OH)6.6H2O

Pedrera Asland.Turó de Montcada.Montcada i Reixac.Vallés Occidental.Barcelona.Catalunya.Espanya.U.E.

4,4 cm.

© 1999 Ll.García.

Veure

Principi de pàginaFERROAL.LOFANA Fragment.

Classe VIII - Silicats.

Al2(SiO5).nH2O +Fe

Pedrera Asland.Turó de Montcada.Montcada i Reixac.Vallés Occidental.Barcelona.Catalunya.Espanya.U.E.

4,5 cm.

© 1999 Ll.García.

Veure

Principi de pàginaFOSFORITA En nóduls, per sustitució de fòssils de bivalbs (Devónic).

Classe VII - Fosfats,Arsenats i Vanadats.

Ca5(PO4)3(F,Cl,OH)

Pedrera Asland.Turó de Montcada.Montcada i Reixac.Vallés Occidental.Barcelona.Catalunya.Espanya.U.E.

4,9 cm.

© 1999 Ll.García.

Veure

Principi de pàginaGOETHITA Fragment botrioíde amb irisacions.

Classe IV - Óxids i Hidróxids.

α-Fe3+O(OH)

Pedrera Asland.Turó de Montcada.Montcada i Reixac.Vallés Occidental.Barcelona.Catalunya.Espanya.U.E.

6,8 cm.

© 1999 Ll.García.

Veure

Principi de pàginaGRAFIT Fragment.

Classe I - Elements i Aliatges.

C

Pedrera Asland.Turó de Montcada.Montcada i Reixac.Vallés Occidental.Barcelona.Catalunya.Espanya.U.E.

4,4 cm.

© 1999 Ll.García.

Veure

Principi de pàginaGUIX Microcristalls.

Classe VI - Sulfats,Molibdats,Cromats i Wolframats.

CaSO4.2H2O

Pedrera Asland.Turó de Montcada.Montcada i Reixac.Vallés Occidental.Barcelona.Catalunya.Espanya.U.E.

Vista 0,7x0,5 cm.

© 2009 Ll.García.

Veure

Principi de pàginaHALLOYSITA Fragment.

Classe VIII - Silicats.

Al2Si2O5(OH)4

Pedrera Asland.Turó de Montcada.Montcada i Reixac.Vallés Occidental.Barcelona.Catalunya.Espanya.U.E.

3,9 cm.

© 1999 Ll.García.

Veure

Principi de pàginaHALOTRIQUITA Agregats en eflorescéncies capilars, amb melanterita.

Classe VI - Sulfats,Molibdats,Cromats i Wolframats.

FeAl2(SO4)4.22H2O

Pedrera Asland.Turó de Montcada.Montcada i Reixac.Vallés Occidental.Barcelona.Catalunya.Espanya.U.E.

Vista 1,2x0,8 cm.

© 2011 Ll.García.

Veure

Principi de pàginaHAUSMANNITA Agregats de microcristalls.

Classe IV - Óxids i Hidróxids.

MnMn2O4

Pedrera Asland.Turó de Montcada.Montcada i Reixac.Vallés Occidental.Barcelona.Catalunya.Espanya.U.E.

7,6 cm.

© 2003 Ll.García.

Veure

Principi de pàginaHEMATITES Agregats terrosos (ocre).

Classe IV - Óxids i Hidróxids.

Fe2O3

Pedrera Asland.Turó de Montcada.Montcada i Reixac.Vallés Occidental.Barcelona.Catalunya.Espanya.U.E.

4,8 cm.

© 1999 Ll.García.

Veure

Principi de pàginaHIALITA Microagregats.

Classe VIII - Silicats.

SiO2.nH2O

Pedrera Asland.Turó de Montcada.Montcada i Reixac.Vallés Occidental.Barcelona.Catalunya.Espanya.U.E.

Vista 1,2x0,8 cm.

© 2012 Ll.García.

Veure

Principi de pàginaJAROSITA Agregat de microcristalls.

Classe VI - Sulfats,Molibdats,Cromats i Wolframats.

K(Fe3+)3(SO4)2(OH)6

Pedrera Asland.Turó de Montcada.Montcada i Reixac.Vallés Occidental.Barcelona.Catalunya.Espanya.U.E.

3,9 cm.

© 2004 Ll.García.

Veure

Principi de pàginaJASÓPAL Fragment.

Classe VIII - Silicats.

SiO2.nH2O

Pedrera Asland.Turó de Montcada.Montcada i Reixac.Vallés Occidental.Barcelona.Catalunya.Espanya.U.E.

7,7 cm.

© 1999 Ll.García.

Veure

Principi de pàginaJÀSPI Fragment nodular.

Classe VIII - Silicats.

SiO2

Pedrera Asland.Turó de Montcada.Montcada i Reixac.Vallés Occidental.Barcelona.Catalunya.Espanya.U.E.

6,5 cm.

© 1999 Ll.García.

Veure

Principi de pàginaLEPIDOCROCITA Crosta en làmina.

Classe IV - Óxids i Hidróxids.

γ-FeO(OH)

Pedrera Asland.Turó de Montcada.Montcada i Reixac.Vallés Occidental.Barcelona.Catalunya.Espanya.U.E.

3,4 cm.

© 1999 Ll.García.

Veure

Principi de pàginaLIBETHENITA Microcristalls amb pseudomalaquita.

Classe VII - Fosfats,Arsenats i Vanadats.

Cu2PO4(OH)

Pedrera Asland.Turó de Montcada.Montcada i Reixac.Vallés Occidental.Barcelona.Catalunya.Espanya.U.E.

Vista 0,5x0,3 cm.

© 2009 Ll.García.

Veure

Principi de pàginaLIMONITA Amb recobriments terrosos de pirolusita.

Classe IV - Óxids i Hidróxids.

FeO(OH).nH2O

Pedrera Asland.Turó de Montcada.Montcada i Reixac.Vallés Occidental.Barcelona.Catalunya.Espanya.U.E.

8,5 cm.

© 2007 Ll.García.

Veure
Principi de pàginaMARCASSITA Fosil.litzant motllo de bivalb.
Classe II - Sulfurs i Sulfosals.

FeS2

Pedrera Asland.Turó de Montcada.Montcada i Reixac.Vallés Occidental.Barcelona.Catalunya.Espanya.U.E.

8,8 cm.

© 2006 Ll.García.

Veure

Principi de pàginaMELANTERITA Microagregats sobre matriu.

Classe VI - Sulfats,Molibdats,Cromats i Wolframats.

FeSO4.7H2O

Pedrera Asland.Turó de Montcada.Montcada i Reixac.Vallés Occidental.Barcelona.Catalunya.Espanya.U.E.

Vista 1,2x0,8 cm.

© 2011 Ll.García.

Veure
Principi de pàginaMELNIKOVITA Grànuls en grafit.
Classe II - Sulfurs i Sulfosals.

FeFe2S4

Pedrera Asland.Turó de Montcada.Montcada i Reixac.Vallés Occidental.Barcelona.Catalunya.Espanya.U.E.

4,1 cm.

© 1999 Ll.García.

Veure

Principi de pàginaMONTGOMERYITA Crostes sobre limonita.

Classe VII - Fosfats,Arsenats i Vanadats.

Ca4MgAl4(PO4)6(OH)4.12H2O

Pedrera Asland.Turó de Montcada.Montcada i Reixac.Vallés Occidental.Barcelona.Catalunya.Espanya.U.E.

4,2 cm.

© 2005 Ll.García.

Veure

Principi de pàginaNSUTITA Agregats microganulars sobre cristalls de calcita.

Classe IV - Óxids i Hidróxids.

(Mn+2)x(Mn+4)1-xO2-2x(OH)2x

Pedrera Asland.Turó de Montcada.Montcada i Reixac.Vallés Occidental.Barcelona.Catalunya.Espanya.U.E.

11,9 cm.

© 2006 Ll.García.

Veure

Principi de pàginaÓPAL Fragment.

Classe VIII - Silicats.

SiO2.nH2O

Pedrera Asland.Turó de Montcada.Montcada i Reixac.Vallés Occidental.Barcelona.Catalunya.Espanya.U.E.

4,6 cm.

© 2005 Ll.García.

Veure
Principi de pàginaPIRITA Grànuls en grafit.
Classe II - Sulfurs i Sulfosals.

FeS2

Pedrera Asland.Turó de Montcada.Montcada i Reixac.Vallés Occidental.Barcelona.Catalunya.Espanya.U.E.

3,2 cm.

© 2000 Ll.García.

Veure

Principi de pàginaPIROLUSITA Impregnacions sobre cristalls de quars.

Classe IV - Óxids i Hidróxids.

MnO2

Pedrera Asland.Turó de Montcada.Montcada i Reixac.Vallés Occidental.Barcelona.Catalunya.Espanya.U.E.

9,7 cm.

© 2004 Ll.García.

Veure

Principi de pàginaPLANERITA Microcristalls.

Classe VII - Fosfats,Arsenats i Vanadats.

Al6(PO4)2(PO3OH)2(OH)8.4H2O

Pedrera Asland.Turó de Montcada.Montcada i Reixac.Vallés Occidental.Barcelona.Catalunya.Espanya.U.E.

3,7 cm.

© 1999 Ll.García.

Veure

Principi de pàginaPORCELANITA Fragment.

Classe VIII - Silicats.

SiO2.nH2O

Pedrera Asland.Turó de Montcada.Montcada i Reixac.Vallés Occidental.Barcelona.Catalunya.Espanya.U.E.

4,1 cm.

© 2005 Ll.García.

Veure

Principi de pàginaPSEUDOMALAQUITA Crostes i microesférules sobre matriu.

Classe VII - Fosfats,Arsenats i Vanadats.

Cu5(PO4)2(OH)4

Pedrera Asland.Turó de Montcada.Montcada i Reixac.Vallés Occidental.Barcelona.Catalunya.Espanya.U.E.

3,2 cm.

© 2005 Ll.García.

Veure

Principi de pàginaQUARS Cristalls amb taques de pirolusita polsosa.

Classe VIII - Silicats.

SiO2

Pedrera Asland.Turó de Montcada.Montcada i Reixac.Vallés Occidental.Barcelona.Catalunya.Espanya.U.E.

4,5 cm.

© 2004 Ll.García.

Veure

Principi de pàginaQUARS HEMATÍTIC Agregat de cristalls recoberts d'hematites polsinosa.

Classe VIII - Silicats.

SiO2

Pedrera Asland.Turó de Montcada.Montcada i Reixac.Vallés Occidental.Barcelona.Catalunya.Espanya.U.E.

7,9 cm.

© 2004 Ll.García.

Veure

Principi de pàginaQUARS HIALÍ Agregat de cristalls.

Classe VIII - Silicats.

SiO2

Pedrera Asland.Turó de Montcada.Montcada i Reixac.Vallés Occidental.Barcelona.Catalunya.Espanya.U.E.

3,9 cm.

© 2004 Ll.García.

Veure

Principi de pàginaQUARS LIMONÍTIC Agregat de cristalls recoberts de pàtina de limonita.

Classe VIII - Silicats.

SiO2

Pedrera Asland.Turó de Montcada.Montcada i Reixac.Vallés Occidental.Barcelona.Catalunya.Espanya.U.E.

9,4 cm.

© 2004 Ll.García.

Veure

Principi de pàginaQUARS PIROLUSÍTIC Cristalls recoberts de pirolusita terrosa.

Classe VIII - Silicats.

SiO2

Pedrera Asland.Turó de Montcada.Montcada i Reixac.Vallés Occidental.Barcelona.Catalunya.Espanya.U.E.

10,9 cm.

© 2004 Ll.García.

Veure Principi de pàginaSIDERITA Agregat de cristalls pseudomórfics de calcita.

Classe V - Carbonats,Borats i Nitrats.

FeCO3

Pedrera Asland.Turó de Montcada.Montcada i Reixac.Vallés Occidental.Barcelona.Catalunya.Espanya.U.E.

5,4 cm.

© 2006 Ll.García.

Veure

Principi de pàginaTURQUESA Fragment amb crostes esferoidals.

Classe VII - Fosfats,Arsenats i Vanadats.

CuAl6(PO4)4(OH)8.5H2O

Pedrera Asland.Turó de Montcada.Montcada i Reixac.Vallés Occidental.Barcelona.Catalunya.Espanya.U.E.

5,6 cm.

© 1999 Ll.García.

Veure

Principi de pàginaVARISCITA Fragment.

Classe VII - Fosfats,Arsenats i Vanadats.

AlPO4.2H2O

Pedrera Asland.Turó de Montcada.Montcada i Reixac.Vallés Occidental.Barcelona.Catalunya.Espanya.U.E.

4,7 cm.

© 1999 Ll.García.

Veure

Principi de pàginaWAVELLITA Agregat de cristalls esferoidals.

Classe VII - Fosfats,Arsenats i Vanadats.

Al3(PO4)2(OH)3.5H2O

Pedrera Asland.Turó de Montcada.Montcada i Reixac.Vallés Occidental.Barcelona.Catalunya.Espanya.U.E.

5,7 cm.

© 2005 Ll.García.

Notes:

 • Jaciment de litología complexa de pissarres del silúric-devonià amb esquistos, margas i calisses, amb intercalacions estratiformes i nodulars riques en fosfats, clàsic de la mineralogía catalana i espanyola, explotat com a pedrera d'àrids per la fabricació de ciments per part de l'empresa "Compañia General de Asfaltos y Portland (ASLAND)". Actualment "Lafarge Asland" , pedrera inactiva (2006). Minerals com la variscita, grafit, melnikovita, marcassita, crandallita, delvauxita, calcita i aragonita ja van ser trobats i identificats per alguns membres del Grup Mineralógic Català junt amb l'autor d'aquest treball a partir de l'any 1990 i succesius.

Principi de pàginaVMG - © 2005 Visual Minerals Gràfics.Col.leccións Visualminer i Fotominer. Ll.García. Índex Mineralógic. Avis legal / Aviso legal.