FOTOMINER

INDEXM

LOCALITATS

Maresme

Veure jacimentMaresme.Barcelona.Catalunya.Espanya.U.E.

Zona relacionada amb el jaciment:

 1. Espanya.U.E.

  1. Catalunya.Espanya.U.E.

   1. Barcelona.Catalunya.Espanya.U.E.

    1. Maresme.Barcelona.Catalunya.Espanya.U.E.

     1. Malgrat de Mar.Maresme.Barcelona.Catalunya.Espanya.U.E.

      1. Mines de Can Palomeres.Malgrat de Mar.Maresme.Barcelona.Catalunya.Espanya.U.E.

       1. Boca Inferior.Mines de Can Palomeres.Malgrat de Mar.Maresme.Barcelona.Catalunya.Espanya.U.E.

       2. Boca Principal.Mines de Can Palomeres.Malgrat de Mar.Maresme.Barcelona.Catalunya.Espanya.U.E.

       3. Boca Superior.Mines de Can Palomeres.Malgrat de Mar.Maresme.Barcelona.Catalunya.Espanya.U.E.

       4. Galeríes del Nivell de Baix.Mines de Can Palomeres.Malgrat de Mar.Maresme.Barcelona.Catalunya.Espanya.U.E.

       5. Galeríes del Nivell de d'Alt.Mines de Can Palomeres.Malgrat de Mar.Maresme.Barcelona.Catalunya.Espanya.U.E.

       6. Galeríes del Nivell del Mig.Mines de Can Palomeres.Malgrat de Mar.Maresme.Barcelona.Catalunya.Espanya.U.E.

       7. Mina 7.Mines de Can Palomeres.Malgrat de Mar.Maresme.Barcelona.Catalunya.Espanya.U.E.

       8. Mina Gran (Mina Gran de Can Palomeres).Mines de Can Palomeres.Malgrat de Mar.Maresme.Barcelona.Catalunya.Espanya.U.E.

       9. Mina Josefa.Mines de Can Palomeres.Malgrat de Mar.Maresme.Barcelona.Catalunya.Espanya.U.E.

       10. Mina Oriental.Mines de Can Palomeres.Malgrat de Mar.Maresme.Barcelona.Catalunya.Espanya.U.E.

       11. Mina "Tap de Llaunes".Mines de Can Palomeres.Malgrat de Mar.Maresme.Barcelona.Catalunya.Espanya.U.E.

       12. Pou Mort.Mines de Can Palomeres.Malgrat de Mar.Maresme.Barcelona.Catalunya.Espanya.U.E.

       13. Sala Gran.Mines de Can Palomeres.Malgrat de Mar.Maresme.Barcelona.Catalunya.Espanya.U.E.

       14. Sala Trencada.Mines de Can Palomeres.Malgrat de Mar.Maresme.Barcelona.Catalunya.Espanya.U.E.

     2. Masnou (El Masnou).Barcelona.Maresme.Catalunya.Espanya.U.E.

     3. Montgat.Maresme.Barcelona.Catalunya.Espanya.U.E.

     4. Pineda de Mar.Maresme.Barcelona.Catalunya.Espanya.U.E.

      1. Pedrera Montpalau.Pineda de Mar.Maresme.Barcelona.Catalunya.Espanya.U.E.

     5. Teià.Maresme.Barcelona.Catalunya.Espanya.U.E.

      1. Pedreres de Teià.Teià.Maresme.Barcelona.Catalunya.Espanya.U.E.

     6. Tordera.Maresme.Barcelona.Catalunya.Espanya.U.E.

      1. Hortsavinyà.Tordera.Maresme.Barcelona.Catalunya.Espanya.U.E.

       1. Mina de Can Casellas.Hortsavinyà.Tordera.Maresme.Barcelona.Catalunya.Espanya.U.E.

       2. Mina de Can Montsant (Mines de Can Montsant).Hortsavinyà.Tordera.Maresme.Barcelona.Catalunya.Espanya.U.E.

       3. Sot de l'Aram (Clot de l'Aram).Hortsavinyà.Tordera.Maresme.Barcelona.Catalunya.Espanya.U.E.

        1. Mina del Sot de l'Aram (Mina del Clot de l'Aram).Sot de l'Aram (Clot de l'Aram).Hortsavinyà.Tordera.Maresme.Barcelona.Catalunya.Espanya.U.E.

Referéncies:

 • Autors:

 • Bibliogràfia:

 • Museus:

 • Webs:

  • http://mediambient.gencat.cat/cat/el_medi/natura/sistema_informacio/inventari_interes_geologic/descriptiva/326_descrip.pdf

  • http://upcommons.upc.edu/revistes/bitstream/2099/7475/1/331_agost2008.pdf

  • http://www.gem-malgrat.cat/Drecera%20150/mines.htm

  • http://www20.gencat.cat/docs/dmah/Home/Ambits%20dactuacio/Medi%20natural/Sistemes%20dinformacio/Inventari%20despais%20dinteres%20geologic/

   Consulta%20de%20les%20fitxes%20descriptives%20dels%20EIG/documentos/326_descrip.pdf

  • http://www.ere-aec.com/palomeres/palomeres1.htm

  • http://flechcorp.blogspot.com/2009/03/expedicion-las-minas-de-can-palomeres.html

  • http://espeleologiabibliografia.blogspot.com/2010/01/mines-de-can-palomeres-malgrat-de-mar.html

  • http://video.google.es/videoplay?docid=-2381251675157502760#

  • http://www.ajmalgrat.cat/actualitat/publicacions/LES%20MINES%20DE%20CAN%20PALOMERES.pdf

Minerals:

Classe I

Classe II

Classe III

 1. GRAFIT

 1. BORNITA

 2. CALCOPIRITA

 3. CALCOSINA

 4. ESFALERITA

 5. GALENA

 6. PIRITA

 7. NIQUELINA

 8. PIRROTINA

 9. TENNANTITA

 10. TETRAEDRITA

 1. CONNELLITA
 

Classe IV

Classe V

Classe VI

 1. CUPRITA

 2. GOETHITA

 3. HEMATITES

 4. LIMONITA

 5. MAGNETITA

 6. MANGANITA

 7. OCRE

 8. PIROLUSITA

 9. TENORITA

 1. ARAGONITA

 2. ARAGONITA CORAL.LOIDE

 3. ATZURITA

 4. AURICALCITA

 5. BURATITA

 6. CALCITA

 7. CALCITA LENTICULAR

 8. CUPROARAGONITA

 9. CUPROCALCITA

 10. MALAQUITA

 11. SIDERITA

 1. ALUNÓGEN

 2. BARITINA

 3. BOTRIÓGEN

 4. COPIAPITA

 5. COQUIMBITA

 6. CALCANTITA

 7. GUIX (?)

 8. HALOTRIQUITA

 9. JAROSITA

 10. KORNELITA (?)

 11. MELANTERITA

 12. PICKERINGITA

 13. ROZENITA

 14. SIDEROTIL.LE

Classe VII

Classe VIII

Classe IX

 1. CARBONATFLUORAPATITA
 2. TINTICITA
 3. VARISCITA

 

 1. ACTINOLITA

 2. AMFÍBOL

 3. AUGITA

 4. BEIDELLITA

 5. CAOLINITA

 6. CLINOPIROXÉ

 7. CRISOCOL.LA

 8. DIÓPSID

 9. EGERANA

 10. EPIDOT

 11. FELDSPAT

 12. FERROHORNBLENDA

 13. GRANAT

 14. GROSSULARIA

 15. MAGNESIHORNBLENDA

 16. MICROCLINA

 17. MOSCOVITA

 18. PIROXÉ

 19. PIROXENOÍDE

 20. QUARS

 21. QUARS LLETÓS

 22. VERMICULITA

 23. VESUBIANA

 24. WOLLASTONITA

 

Mostres:

Veure

Principi de pàginaALUNÓGEN Agregats de microcristalls amb pickeringita.

Classe VI - Sulfats,Molibdats,Cromats i Wolframats.

Al2(SO4)3.17H2O

Mines de Can Palomeres.Malgrat de Mar.Maresme.Barcelona.Catalunya.Espanya.U.E.

Vista 0,9x0,6 cm.

© 2010 Ll.García.

Veure

Principi de pàginaARAGONITA Amb goethita.

Classe V - Carbonats,Borats i Nitrats.

CaCO3

Mines de Can Palomeres.Malgrat de Mar.Maresme.Barcelona.Catalunya.Espanya.U.E.

3,7 cm.

© 1999 Ll.García.

Veure

Principi de pàginaATZURITA Microcristalls amb malaquita sobre grossularia.

Classe V - Carbonats,Borats i Nitrats.

Cu3(CO3)2(OH)2

Mina de Can Montsant.Hortsavinyà.Tordera.Maresme.Barcelona.Catalunya.Espanya.U.E.

3,8 cm.

© 1999 Ll.García.

Veure

Principi de pàginaAURICALCITA Agregat de cristalls capilars amb bornita i malaquita.

Classe V - Carbonats,Borats i Nitrats.

(Zn,Cu)5(CO3)2(OH)6

Mina de Can Montsant.Hortsavinyà.Tordera.Maresme.Barcelona.Catalunya.Espanya.U.E.

4,4 cm.

© 1999 Ll.García.

Veure

Principi de pàginaBARITINA Cristalls amb grossularia.

Classe VI - Sulfats,Molibdats,Cromats i Wolframats.

BaSO4

Mina de Can Montsant.Hortsavinyà.Tordera.Maresme.Barcelona.Catalunya.Espanya.U.E.

5,2 cm.

© 1999 Ll.García.

Veure
Principi de pàginaBORNITA Agregat granular amb taques de malaquita en grossularia.
Classe II - Sulfurs i Sulfosals.

Cu5FeS4

Mina de Can Montsant.Hortsavinyà.Tordera.Maresme.Barcelona.Catalunya.Espanya.U.E.

3,7 cm.

© 1999 Ll.García.

Veure

Principi de pàginaBOTRIÓGEN Microagregats en grànuls, sobre grafit.

Classe VI - Sulfats,Molibdats,Cromats i Wolframats.

Mg(Fe+3)(SO4)2(OH).7H2O

Mines de Can Palomeres.Malgrat de Mar.Maresme.Barcelona.Catalunya.Espanya.U.E.

Vista 0,9x0,6 cm.

© 2011 Ll.García.

Veure

Principi de pàginaBURATITA Microagregats.

Classe V - Carbonats,Borats i Nitrats.

(Zn,Cu)5(CO3)2(OH)6 + Ca

Mina de Can Montsant (Mines de Can Montsant).Hortsavinyà.Tordera.Maresme.Barcelona.Catalunya.Espanya.U.E.

Vista 1,5x1,0 cm.

© 2013 Ll.García.

Veure

Principi de pàginaCALCITA Agregat de cristalls.

Classe V - Carbonats,Borats i Nitrats.

CaCO3

Mina de Can Montsant.Hortsavinyà.Tordera.Maresme.Barcelona.Catalunya.Espanya.U.E.

4,3 cm.

© 1999 Ll.García.

Veure
Principi de pàginaCALCOPIRITA Microgrànuls en magnetita.
Classe II - Sulfurs i Sulfosals.

CuFeS2

Mina de Can Montsant (Mines de Can Montsant).Hortsavinyà.Tordera.Maresme.Barcelona.Catalunya.Espanya.U.E.

Vista 1,2x0,8 cm.

© 2013 Ll.García.

Veure

Principi de pàginaCOPIAPITA Microagregats en crostes amb rozenita, sobre grafit.

Classe VI - Sulfats,Molibdats,Cromats i Wolframats.

(Fe+2)(Fe+3)4(SO4)6(OH)2.20H2O

Mines de Can Palomeres.Malgrat de Mar.Maresme.Barcelona.Catalunya.Espanya.U.E.

Vista 0,9x0,6 cm.

© 2010 Ll.García.

Veure

Principi de pàginaCOQUIMBITA Agregats cristal.lins sobre pirita.

Classe VI - Sulfats,Molibdats,Cromats i Wolframats.

Fe2(SO4)3.9H2O

Mines de Can Palomeres.Malgrat de Mar.Maresme.Barcelona.Catalunya.Espanya.U.E.

Vista 0,9x0,6 cm.

© 2010 Ll.García.

Veure

Principi de pàginaCRISOCOL.LA Agregats amb auricalcita sobre tenorita.

Classe VIII - Silicats.

(Cu,Al)2H2Si2O5(OH)4.nH2O

Mina de Can Montsant (Mines de Can Montsant).Hortsavinyà.Tordera.Maresme.Barcelona.Catalunya.Espanya.U.E.

Vista 1,2x0,8 cm.

© 2011 Ll.García.

Veure

Principi de pàginaCUPROARAGONITA Agregat botrioíde sobre matriu.

Classe V - Carbonats,Borats i Nitrats.

CaCO3+Cu

Mina de Can Montsant.Hortsavinyà.Tordera.Maresme.Barcelona.Catalunya.Espanya.U.E.

5,8 cm.

© 2001 Ll.García.

Veure

Principi de pàginaCUPROCALCITA Fragment.

Classe V - Carbonats,Borats i Nitrats.

CaCO3+Cu

Mina de Can Montsant.Hortsavinyà.Tordera.Maresme.Barcelona.Catalunya.Espanya.U.E.

4,2 cm.

© 1999 Ll.García.

Veure

Principi de pàginaEGERANA Agregat de cristalls radials mil.limétrics.

Classe VIII - Silicats.

Ca10(Mg,Fe)2Al4Si9O34(OH)4

Mina de Can Montsant.Hortsavinyà.Tordera.Maresme.Barcelona.Catalunya.Espanya.U.E.

5,9 cm.

© 1999 Ll.García.

Veure

Principi de pàginaEPIDOT Fragment amb microcristalls.

Classe VIII - Silicats.

Ca2(Al,Fe)3(SiO4)3OH

Pedreres de Teià.Teià.Maresme.Barcelona.Catalunya.Espanya.U.E.

4,8 cm.

© 1999 Ll.García.

Veure

Principi de pàginaGOETHITA Fragment.

Classe IV - Óxids i Hidróxids.

α-Fe3+O(OH)

Mines de Can Palomeres.Malgrat de Mar.Maresme.Barcelona.Catalunya.Espanya.U.E.

4 cm.

© 1999 Ll.García.

Veure

Principi de pàginaGRAFIT Fragment.

Classe I - Elements i Aliatges.

C

Mines de Can Palomeres.Malgrat de Mar.Maresme.Barcelona.Catalunya.Espanya.U.E.

4,2 cm.

© 1999 Ll.García.

Veure

Principi de pàginaGROSSULARIA Agregat de cristalls.

Classe VIII - Silicats.

Ca3Al2(SiO4)3

Mina de Can Montsant.Hortsavinyà.Tordera.Maresme.Barcelona.Catalunya.Espanya.U.E.

3,7 cm.

© 1999 Ll.García.

Veure

Principi de pàginaHALOTRIQUITA Agregats en eflorescéncies afeltrades.

Classe VI - Sulfats,Molibdats,Cromats i Wolframats.

FeAl2(SO4)4.22H2O

Mines de Can Palomeres.Malgrat de Mar.Maresme.Barcelona.Catalunya.Espanya.U.E.

5,8 cm.

© 2010 Ll.García.

Veure

Principi de pàginaJAROSITA Agregat de microcristalls.

Classe VI - Sulfats,Molibdats,Cromats i Wolframats.

K(Fe3+)3(SO4)2(OH)6

Pedrera Montpalau.Pineda de Mar.Maresme.Barcelona.Catalunya.Espanya.U.E.

7,9 cm.

© 1999 Ll.García.

Veure

Principi de pàginaLIMONITA Fragment.

Classe IV - Óxids i Hidróxids.

FeO(OH).nH2O

Mina de Can Montsant.Hortsavinyà.Tordera.Maresme.Barcelona.Catalunya.Espanya.U.E.

3,8 cm.

© 1999 Ll.García.

Veure

Principi de pàginaMAGNETITA Fragment amb grossularia.

Classe IV - Óxids i Hidróxids.

Fe2+(Fe3+)2O4

Mina de Can Montsant.Hortsavinyà.Tordera.Maresme.Barcelona.Catalunya.Espanya.U.E.

3,6 cm.

© 1999 Ll.García.

Veure

Principi de pàginaMALAQUITA Crostes sobre grossularia.

Classe V - Carbonats,Borats i Nitrats.

Cu2CO3(OH)2

Mina de Can Montsant.Hortsavinyà.Tordera.Maresme.Barcelona.Catalunya.Espanya.U.E.

4,6 cm.

© 1999 Ll.García.

Veure

Principi de pàginaMELANTERITA Agregats cristal.lins sobre grafit.

Classe VI - Sulfats,Molibdats,Cromats i Wolframats.

FeSO4.7H2O

Mines de Can Palomeres.Malgrat de Mar.Maresme.Barcelona.Catalunya.Espanya.U.E.

7,8 cm.

© 2010 Ll.García.

Veure

Principi de pàginaMICROCLINA Fragment amb moscovita.

Classe VIII - Silicats.

KAlSi3O8

Pedrera Montpalau.Pineda de Mar.Maresme.Barcelona.Catalunya.Espanya.U.E.

5,3 cm.

© 1999 Ll.García.

Veure

Principi de pàginaMOSCOVITA Agregats escatosos sobre microclina.

Classe VIII - Silicats.

KAl2(Si3Al)O10(OH)2

Pedrera Montpalau.Pineda de Mar.Maresme.Barcelona.Catalunya.Espanya.U.E.

6,5 cm.

© 1999 Ll.García.

Veure

Principi de pàginaPICKERINGITA Agregats afeltrats sobre grafit.

Classe VI - Sulfats,Molibdats,Cromats i Wolframats.

MgAl2(SO4)4.22H2O

Mines de Can Palomeres.Malgrat de Mar.Maresme.Barcelona.Catalunya.Espanya.U.E.

3,8 cm.

© 2010 Ll.García.

Veure
Principi de pàginaPIRITA Microfragment.
Classe II - Sulfurs i Sulfosals.

FeS2

Mines de Can Palomeres.Malgrat de Mar.Maresme.Barcelona.Catalunya.Espanya.U.E.

Vista 0,9x0,6 cm.

© 2010 Ll.García.

Veure

Principi de pàginaPIROLUSITA Microagregats pseudoesferoidals recobrint microcristalls laminar-tabulars de baritina.

Classe IV - Óxids i Hidróxids.

MnO2

Mines de Can Palomeres.Malgrat de Mar.Maresme.Barcelona.Catalunya.Espanya.U.E.

Vista 0,9x0,6 cm.

© 2010 Ll.García.

Veure

Principi de pàginaQUARS Agregat de cristalls.

Classe VIII - Silicats.

SiO2

Sot de l'Aram (Clot de l'Aram).Hortsavinyà.Tordera.Maresme.Barcelona.Catalunya.Espanya.U.E.

4,1 cm.

© 1999 Ll.García.

Veure

Principi de pàginaROZENITA Agregat de microcristalls.

Classe VI - Sulfats,Molibdats,Cromats i Wolframats.

FeSO4.4H2O

Mines de Can Palomeres.Malgrat de Mar.Maresme.Barcelona.Catalunya.Espanya.U.E.

Vista 0,9x0,6 cm.

© 2010 Ll.García.

Veure

Principi de pàginaTENORITA Agregat en crostes sobre matriu.

Classe IV - Óxids i Hidróxids.

CuO

Mina de Can Montsant (Mines de Can Montsant).Hortsavinyà.Tordera.Maresme.Barcelona.Catalunya.Espanya.U.E.

Vista 0,9x0,6 cm.

© 2011 Ll.García.

Veure

Principi de pàginaVESUBIANA Agregat de cristalls radials.

Classe VIII - Silicats.

Ca10(Mg,Fe)2Al4Si9O34(OH)4

Mina de Can Montsant.Hortsavinyà.Tordera.Maresme.Barcelona.Catalunya.Espanya.U.E.

4,8 cm.

© 1999 Ll.García.

Veure

Principi de pàginaWOLLASTONITA Fragment.

Classe VIII - Silicats.

CaSiO3

Mina de Can Montsant.Hortsavinyà.Tordera.Maresme.Barcelona.Catalunya.Espanya.U.E.

5,7 cm.

© 1999 Ll.García.

Notes:

 

Principi de pàginaVMG - © 2005 Visual Minerals Gràfics.Col.leccións Visualminer i Fotominer. Ll.García. Índex Mineralógic. Avis legal / Aviso legal.