FOTOMINER

INDEXM

LOCALITATS

Mina de Can Montsant (Mines de Can Montsant)

Veure jacimentMina de Can Montsant (Mines de Can Montsant).Hortsavinyà.Maresme.Barcelona.Catalunya.Espanya.U.E.

Zona relacionada amb el jaciment:

 1. Espanya.U.E.

  1. Catalunya.Espanya.U.E.

   1. Barcelona.Catalunya.Espanya.U.E.

    1. Maresme.Barcelona.Catalunya.Espanya.U.E.

     1. Tordera.Maresme.Barcelona.Catalunya.Espanya.U.E.

      1. Hortsavinyà.Tordera.Maresme.Barcelona.Catalunya.Espanya.U.E.

       1. Mina de Can Montsant (Mines de Can Montsant).Hortsavinyà.Tordera.Maresme.Barcelona.Catalunya.Espanya.U.E.

Referéncies:

 • Autors:

 • Bibliogràfia:

 • Museus:

 • Webs:

  • http://mediambient.gencat.cat/cat/el_medi/natura/sistema_informacio/inventari_interes_geologic/descriptiva/326_descrip.pdf

  • http://upcommons.upc.edu/revistes/bitstream/2099/7475/1/331_agost2008.pdf

  • http://www.gem-malgrat.cat/Drecera%20150/mines.htm

  • http://www20.gencat.cat/docs/dmah/Home/Ambits%20dactuacio/Medi%20natural/Sistemes%20dinformacio/Inventari%20despais%20dinteres%20geologic/

   Consulta%20de%20les%20fitxes%20descriptives%20dels%20EIG/documentos/326_descrip.pdf

Minerals:

Classe I

Classe II

Classe III

 1. GRAFIT
 1. BORNITA

 2. CALCOPIRITA

 3. CALCOSINA

 4. ESFALERITA

 5. GALENA

 6. PIRITA

 7. PIRROTINA

 8. TENNANTITA

 9. TETRAEDRITA

 1. CONNELLITA

Classe IV

Classe V

Classe VI

 1. CUPRITA

 2. GOETHITA

 3. HEMATITES

 4. LIMONITA

 5. MAGNETITA

 6. PIROLUSITA

 7. TENORITA

 1. ATZURITA

 2. AURICALCITA

 3. BURATITA

 4. CALCITA

 5. CALCITA LENTICULAR

 6. CUPROARAGONITA

 7. CUPROCALCITA

 8. MALAQUITA

 9. SIDERITA

 1. BARITINA

 2. CALCANTITA

Classe VII

Classe VIII

Classe IX

 
 1. ACTINOLITA

 2. AMFÍBOL

 3. CAOLINITA

 4. CRISOCOL.LA

 5. DIÓPSID

 6. EGERANA

 7. EPIDOT

 8. GRANAT

 9. GROSSULARIA

 10. PIROXENOÍDE

 11. QUARS

 12. VESUBIANA

 13. WOLLASTONITA

 

Mostres:

Veure

Principi de pàginaATZURITA Microcristalls amb malaquita sobre grossularia.

Classe V - Carbonats,Borats i Nitrats.

Cu3(CO3)2(OH)2

Mina de Can Montsant (Mines de Can Montsant).Hortsavinyà.Tordera.Maresme.Barcelona.Catalunya.Espanya.U.E.

3,8 cm.

© 1999 Ll.García.

Veure

Principi de pàginaAURICALCITA Agregat de cristalls capilars amb bornita i malaquita.

Classe V - Carbonats,Borats i Nitrats.

(Zn,Cu)5(CO3)2(OH)6

Mina de Can Montsant (Mines de Can Montsant).Hortsavinyà.Tordera.Maresme.Barcelona.Catalunya.Espanya.U.E.

4,4 cm.

© 1999 Ll.García.

Veure

Principi de pàginaBARITINA Cristalls amb grossularia.

Classe VI - Sulfats,Molibdats,Cromats i Wolframats.

BaSO4

Mina de Can Montsant (Mines de Can Montsant).Hortsavinyà.Tordera.Maresme.Barcelona.Catalunya.Espanya.U.E.

5,2 cm.

© 1999 Ll.García.

Veure
Principi de pàginaBORNITA Agregat granular amb taques de malaquita en grossularia.
Classe II - Sulfurs i Sulfosals.

Cu5FeS4

Mina de Can Montsant (Mines de Can Montsant).Hortsavinyà.Tordera.Maresme.Barcelona.Catalunya.Espanya.U.E.

3,7 cm.

© 1999 Ll.García.

Veure

Principi de pàginaBURATITA Microagregats.

Classe V - Carbonats,Borats i Nitrats.

(Zn,Cu)5(CO3)2(OH)6 + Ca

Mina de Can Montsant (Mines de Can Montsant).Hortsavinyà.Tordera.Maresme.Barcelona.Catalunya.Espanya.U.E.

Vista 1,5x1,0 cm.

© 2013 Ll.García.

Veure

Principi de pàginaCALCITA Agregat de cristalls.

Classe V - Carbonats,Borats i Nitrats.

CaCO3

Mina de Can Montsant (Mines de Can Montsant).Hortsavinyà.Tordera.Maresme.Barcelona.Catalunya.Espanya.U.E.

4,3 cm.

© 1999 Ll.García.

Veure
Principi de pàginaCALCOPIRITA Microgrànuls en magnetita.
Classe II - Sulfurs i Sulfosals.

CuFeS2

Mina de Can Montsant (Mines de Can Montsant).Hortsavinyà.Tordera.Maresme.Barcelona.Catalunya.Espanya.U.E.

Vista 1,2x0,8 cm.

© 2013 Ll.García.

Veure

Principi de pàginaCRISOCOL.LA Agregats amb auricalcita sobre tenorita.

Classe VIII - Silicats.

(Cu,Al)2H2Si2O5(OH)4.nH2O

Mina de Can Montsant (Mines de Can Montsant).Hortsavinyà.Tordera.Maresme.Barcelona.Catalunya.Espanya.U.E.

Vista 1,2x0,8 cm.

© 2011 Ll.García.

Veure

Principi de pàginaCUPROARAGONITA Agregat botrioíde sobre matriu.

Classe V - Carbonats,Borats i Nitrats.

CaCO3+Cu

Mina de Can Montsant (Mines de Can Montsant).Hortsavinyà.Tordera.Maresme.Barcelona.Catalunya.Espanya.U.E.

5,8 cm.

© 2001 Ll.García.

Veure

Principi de pàginaCUPROCALCITA Fragment.

Classe V - Carbonats,Borats i Nitrats.

CaCO3+Cu

Mina de Can Montsant (Mines de Can Montsant).Hortsavinyà.Tordera.Maresme.Barcelona.Catalunya.Espanya.U.E.

4,2 cm.

© 1999 Ll.García.

Veure

Principi de pàginaEGERANA Agregat de cristalls radials mil.limétrics.

Classe VIII - Silicats.

Ca10(Mg,Fe)2Al4Si9O34(OH)4

Mina de Can Montsant (Mines de Can Montsant).Hortsavinyà.Tordera.Maresme.Barcelona.Catalunya.Espanya.U.E.

5,9 cm.

© 1999 Ll.García.

Veure

Principi de pàginaGROSSULARIA Agregat de cristalls.

Classe VIII - Silicats.

Ca3Al2(SiO4)3

Mina de Can Montsant (Mines de Can Montsant).Hortsavinyà.Tordera.Maresme.Barcelona.Catalunya.Espanya.U.E.

3,7 cm.

© 1999 Ll.García.

Veure

Principi de pàginaLIMONITA Fragment.

Classe IV - Óxids i Hidróxids.

FeO(OH).nH2O

Mina de Can Montsant (Mines de Can Montsant).Hortsavinyà.Tordera.Maresme.Barcelona.Catalunya.Espanya.U.E.

3,8 cm.

© 1999 Ll.García.

Veure

Principi de pàginaMAGNETITA Fragment amb grossularia.

Classe IV - Óxids i Hidróxids.

Fe2+(Fe3+)2O4

Mina de Can Montsant (Mines de Can Montsant).Hortsavinyà.Tordera.Maresme.Barcelona.Catalunya.Espanya.U.E.

3,6 cm.

© 1999 Ll.García.

Veure

Principi de pàginaMALAQUITA Crostes sobre grossularia.

Classe V - Carbonats,Borats i Nitrats.

Cu2CO3(OH)2

Mina de Can Montsant (Mines de Can Montsant).Hortsavinyà.Tordera.Maresme.Barcelona.Catalunya.Espanya.U.E.

4,6 cm.

© 1999 Ll.García.

Veure

Principi de pàginaTENORITA Agregat en crostes sobre matriu.

Classe IV - Óxids i Hidróxids.

CuO

Mina de Can Montsant (Mines de Can Montsant).Hortsavinyà.Tordera.Maresme.Barcelona.Catalunya.Espanya.U.E.

Vista 0,9x0,6 cm.

© 2011 Ll.García.

Veure

Principi de pàginaVESUBIANA Agregat de cristalls radials.

Classe VIII - Silicats.

Ca10(Mg,Fe)2Al4Si9O34(OH)4

Mina de Can Montsant (Mines de Can Montsant).Hortsavinyà.Tordera.Maresme.Barcelona.Catalunya.Espanya.U.E.

4,8 cm.

© 1999 Ll.García.

Veure

Principi de pàginaWOLLASTONITA Fragment.

Classe VIII - Silicats.

CaSiO3

Mina de Can Montsant (Mines de Can Montsant).Hortsavinyà.Tordera.Maresme.Barcelona.Catalunya.Espanya.U.E.

5,7 cm.

© 1999 Ll.García.

Notes:

 • Jaciment tipus skarn dins de la Serra del Montnegre, amb MAGNETITA,  i granatitas amb mineralitzacions de sulfurs i carbonats de coure. La mina de Can Montsant, junt amb la mina de Can Casellas, sense ser uns jaciments grans, representa un dels pocs punts on l'explotació de minerals de coure va ser mes important a Catalunya, gairebé els únics una mica rellevants, i com a principal mena de coure trobem la BORNITA i la CALCOPIRITA, també alguns óxids de coure i sobre tot diversos carbonats de coure, tot plegat dins del skarn.

 

Principi de pàginaVMG - © 2005 Visual Minerals Gràfics.Col.leccións Visualminer i Fotominer. Ll.García. Índex Mineralógic. Avis legal / Aviso legal.