FOTOMINER

Mostres fotogràfiques Pàgines de fotos de minerals segons referéncia de localització.

INDEXE

LOCALITATS

El Molar

Veure jacimentEl Molar.Priorat.Tarragona.Catalunya.Espanya.U.E.

Zona relacionada amb el jaciment:

 1. Espanya.U.E.

  1. Catalunya.Espanya.U.E.

   1. Tarragona.Catalunya.Espanya.U.E.

    1. Priorat.Tarragona.Catalunya.Espanya.U.E.

     1. El Molar.Priorat.Tarragona.Catalunya.Espanya.U.E.

      1. Ermita de Pinyeres.El Molar.Priorat.Tarragona.Catalunya.Espanya.U.E.

      2. Mines d'El Molar.El Molar.Priorat.Tarragona.Catalunya.Espanya.U.E.

       1. Mina Berta.Mines d'El Molar.El Molar.Priorat.Tarragona.Catalunya.Espanya.U.E.

       2. Mina Francisca.Mines d'El Molar.El Molar.Priorat.Tarragona.Catalunya.Espanya.U.E.

       3. Mina Jalapa.Mines d'El Molar.El Molar.Priorat.Tarragona.Catalunya.Espanya.U.E.

       4. Mina Linda Mariquita.Mines d'El Molar.El Molar.Priorat.Tarragona.Catalunya.Espanya.U.E.

        1. Filó de baritina-tennantita.Mina Linda Mariquita.Mines d'El Molar.El Molar.Priorat.Tarragona.Catalunya.Espanya.U.E.

       5. Mina Mangrané.Mines d'El Molar.El Molar.Priorat.Tarragona.Catalunya.Espanya.U.E.

       6. Mina Mineralogía.Mines d'El Molar.El Molar.Priorat.Tarragona.Catalunya.Espanya.U.E.

        1. Concessió San José.Mina Mineralogía.Mines d'El Molar.El Molar.Priorat.Tarragona.Catalunya.Espanya.U.E.

       7. Mina Raimunda.Mines d'El Molar.El Molar.Priorat.Tarragona.Catalunya.Espanya.U.E.

        1. Pou San Joaquín.Mina Raimunda.Mines d'El Molar.El Molar.Priorat.Tarragona.Catalunya.Espanya.U.E.

       8. Mina Serrana.Mines d'El Molar.El Molar.Priorat.Tarragona.Catalunya.Espanya.U.E.

       9. Mina Ventura.Mines d'El Molar.El Molar.Priorat.Tarragona.Catalunya.Espanya.U.E.

Referéncies:

 • Autors:

  • Joan Abella.Grup Mineralógic Català.

 • Bibliogràfia:

  • Els Minerals de Catalunya.Josep M. Mata i Perelló.Institució Catalana d'Història Natural.Barcelona 1990.Pàgs.131,132.

  • Minerals i Mines de la Conca de Bellmunt del Priorat.Joan Abella i Creus.Pàg.76.Edit.:Fons Mineralógic de Catalunya-Grup Mineralógic Català.

 • Museus:

 • Webs:

Minerals:

Classe I

Classe II

Classe III

 1. ARGENT

 2. COURE

 3. GRAFIT

 4. SÓFRE

 1. ACANTITA

 2. ALTAITA

 3. BORNITA

 4. CALCOPIRITA

 5. CALCOSINA

 6. CALCOSTIBITA

 7. COBALTINA

 8. COVELLINA

 9. DIGENITA

 10. ESFALERITA

 11. GALENA

 12. GERSDORFFITA

 13. HESSITA

 14. MARCASSITA

 15. MELONITA

 16. PIRITA

 17. SIEGENITA

 18. SKUTTERRUDITA

 19. TENNANTITA

 20. TETRAEDRITA

 

Classe IV

Classe V

Classe VI

 1. CUPRITA

 2. GOETHITA

 3. HEMATITES

 4. HETEROGENITA

 5. HÜBNERITA

 6. LEPIDOCROCITA

 7. MANGANITA

 8. MANGANOCROMITA

 9. MINI

 10. PIROFANA

 11. PIROLUSITA

 12. PIROLUSITA DENDRÍTICA

 13. ROMANECHITA

 14. TENORITA

 15. TODOROKITA

 1. ANKERITA

 2. ARAGONITA

 3. ATZURITA

 4. AURICALCITA

 5. CALCITA
 6. CERUSSITA

 7. DOLOMITA

 8. MALAQUITA

 9. RODOCROSSITA

 10. ROSASITA

 11. SIDERITA

 12. SMITHSONITA

 13. WITHERITA

 14. ZINCROSASITA

 1. ANGLESITA

 2. BARITINA

 3. BROCHANTITA

 4. GUIX

 5. LANGITA

Classe VII

Classe VIII

Classe IX

 1. ADAMITA

 2. ANNABERGITA

 3. ARSENOSIDERITA

 4. AUSTINITA

 5. CLINOCLASA

 6. COBALTAUSTINITA

 7. CONICALCITA

 8. CUPROADAMITA

 9. CUPROAUSTINITA

 10. DUFTITA

 11. ERITRINA

 12. ESCORODITA

 13. FARMACOSIDERITA

 14. LAVENDULANA

 15. MIMETITA

 16. MONACITA

 17. OLIVENITA

 18. ROSELITA ?

 19. TANGEITA

 20. VOLBORTHITA

 1. AMFÍBOL

 2. CLINOPIROXÉ

 3. CRISOCOL.LA

 4. DANNEMORITA

 5. ESPESSARTINA

 6. FRIEDELITA

 7. GRANAT

 8. HEMIMORFITA ?

 9. JOHANNSENITA

 10. MANGANOCUMMINGTONITA
 11. MONTMORIL.LONITA

 12. NACRITA

 13. ÓPAL

 14. PIROXÉ

 15. PIROXENOÍDE
 16. PIROXMANGITA

 17. QUARS

 18. QUARS HIALÍ

 19. RODONITA

 20. SAPONITA

 21. TEFROITA

 

Mostres:

Veure

Principi de pàginaANKERITA Agregat de cristalls.

Classe V - Carbonats,Borats i Nitrats.

Ca(Mg,Fe)(CO3)2

Mina Linda Mariquita.Mines d'El Molar.El Molar.Priorat.Tarragona.Catalunya.Espanya.U.E.

3,5 cm.

© 1999 Ll.García.

Veure

Principi de pàginaANNABERGITA Crostes sobre baritina.

Classe VII - Fosfats,Arsenats i Vanadats.

Ni3(AsO4)2.8H2O

Mines d'El Molar.El Molar.Priorat.Tarragona.Catalunya.Espanya.U.E.

3,7 cm.

© 1999 Ll.García.

Veure

Principi de pàginaARAGONITA Rosetes de cristalls aciculars amb baritina i siderita.

Classe V - Carbonats,Borats i Nitrats.

CaCO3

Mina Linda Mariquita.Mines d'El Molar.El Molar.Priorat.Tarragona.Catalunya.Espanya.U.E.

4,2 cm.

© 2014 Ll.García.

Veure

Principi de pàginaATZURITA Microcristalls sobre baritina.

Classe V - Carbonats,Borats i Nitrats.

Cu3(CO3)2(OH)2

Filó de baritina-tennantita.Mina Linda Mariquita.Mines d'El Molar.El Molar.Priorat.Tarragona.Catalunya.Espanya.U.E.

4,5 cm.

© 1999 Ll.García.

Veure

Principi de pàginaAUSTINITA Microcristalls en baritina.

Classe VII - Fosfats,Arsenats i Vanadats.

CaZn(AsO4)OH

Filó de baritina-tennantita.Mina Linda Mariquita.Mines d'El Molar.El Molar.Priorat.Tarragona.Catalunya.Espanya.U.E.

2,2 cm.

© 1999 Ll.García.

Veure

Principi de pàginaBARITINA Cristalls laminars.

Classe VI - Sulfats,Molibdats,Cromats i Wolframats.

BaSO4

Mines d'El Molar.El Molar.Priorat.Tarragona.Catalunya.Espanya.U.E.

3,6 cm.

© 1999 Ll.García.

Veure

Principi de pàginaBROCHANTITA Agregat de microcristalls en limonita.

Classe VI - Sulfats,Molibdats,Cromats i Wolframats.

Cu4SO4(OH)6

Mina Linda Mariquita.Mines d'El Molar.El Molar.Priorat.Tarragona.Catalunya.Espanya.U.E.

Vista 1,2x0,8 cm.

© 2014 Ll.García.

Veure

Principi de pàginaCALCITA Agregat de cristalls en geoda, amb baritina.

Classe V - Carbonats,Borats i Nitrats.

CaCO3

Mina Linda Mariquita.Mines d'El Molar.El Molar.Priorat.Tarragona.Catalunya.Espanya.U.E.

7,2 cm.

© 2014 Ll.García.

Veure
Principi de pàginaCALCOPIRITA Agregats granulars en calcosina, amb atzurita i malaquita.
Classe II - Sulfurs i Sulfosals.

CuFeS2

Mina Linda Mariquita.Mines d'El Molar.El Molar.Priorat.Tarragona.Catalunya.Espanya.U.E.

6,7cm.

© 2013 Ll.García.

Veure
Principi de pàginaCALCOSINA Fragment amb malaquita.
Classe II - Sulfurs i Sulfosals.

Cu2S

Mines d'El Molar.El Molar.Priorat.Tarragona.Catalunya.Espanya.U.E.

4,4 cm.

© 1999 Ll.García.

Veure

Principi de pàginaCERUSSITA Agregat de cristalls irregulars sobre galena.

Classe V - Carbonats,Borats i Nitrats.

PbCO3

Mina Mineralogía.Mines d'El Molar.El Molar.Priorat.Tarragona.Catalunya.Espanya.U.E.

3,8 cm.

© 1999 Ll.García.

Veure

Principi de pàginaCONICALCITA Crostes sobre matriu.

Classe VII - Fosfats,Arsenats i Vanadats.

CaCu2+(AsO4)(OH)

Mines d'El Molar.El Molar.Priorat.Tarragona.Catalunya.Espanya.U.E.

4,2 cm.

© 2007 Ll.García.

Veure

Principi de pàginaCUPRITA Fragment.

Classe IV - Óxids i Hidróxids.

Cu2O

Mines d'El Molar.El Molar.Priorat.Tarragona.Catalunya.Espanya.U.E.

3,1 cm.

© 1999 Ll.García.

Veure

Principi de pàginaDUFTITA Crostes.

Classe VII - Fosfats,Arsenats i Vanadats.

PbCu(AsO4)(OH)

Mines d'El Molar.El Molar.Priorat.Tarragona.Catalunya.Espanya.U.E.

4,2 cm.

© 1999 Ll.García.

Veure

Principi de pàginaERITRINA Agregat de microcristalls amb microcristalls de langita.

Classe VII - Fosfats,Arsenats i Vanadats.

Co3(AsO4)2 ·8H2O

Mina Linda Mariquita.Mines d'El Molar.El Molar.Priorat.Tarragona.Catalunya.Espanya.U.E.

Vista 1,5x 1,0 cm

© 2014 Ll.García.

Veure
Principi de pàginaESFALERITA Agregat de cristalls sobre dolomita.
Classe II - Sulfurs i Sulfosals.

(Zn,Fe2+)S

Mina Jalapa.Mines d'El Molar.El Molar.Priorat.Tarragona.Catalunya.Espanya.U.E.

4,7 cm.

© 1999 Ll.García.

Veure

Principi de pàginaESPESSARTINA Agregat de microcristalls sobre pirolusita.

Classe VIII - Silicats.

MnSiO3

Mina Serrana.Mines d'El Molar.El Molar.Priorat.Tarragona.Catalunya.Espanya.U.E.

4,3 cm.

© 1999 Ll.García.

Veure
Principi de pàginaGALENA Cristalls.
Classe II - Sulfurs i Sulfosals.

PbS

Mina Jalapa.Mines d'El Molar.El Molar.Priorat.Tarragona.Catalunya.Espanya.U.E.

4,6 cm.

© 1999 Ll.García.

Veure

Principi de pàginaMALAQUITA Crostes en baritina.

Classe V - Carbonats,Borats i Nitrats.

Cu2CO3(OH)2

Mines d'El Molar.El Molar.Priorat.Tarragona.Catalunya.Espanya.U.E.

3,9 cm.

© 1999 Ll.García.

Veure

Principi de pàginaOLIVENITA Microcristalls sobre baritina.

Classe VII - Fosfats,Arsenats i Vanadats.

Cu2AsO4(OH)

Filó de baritina-tennantita.Mina Linda Mariquita.Mines d'El Molar.El Molar.Priorat.Tarragona.Catalunya.Espanya.U.E.

2,2 cm.

© 1999 Ll.García.

Veure

Principi de pàginaPIROLUSITA Fragment.

Classe IV - Óxids i Hidróxids.

MnO2

Mina Serrana.Mines d'El Molar.El Molar.Priorat.Tarragona.Catalunya.Espanya.U.E.

5,1 cm.

© 1999 Ll.García.

Principi de pàginaPIROLUSITA DENDRÍTICA Dendrites sobre matriu.

Classe IV - Óxids i Hidróxids.

MnO2

Mina Mineralogía.Mines d'El Molar.El Molar.Priorat.Tarragona.Catalunya.Espanya.U.E.

11,5 cm.

© 2005 Ll.García.

Veure

Principi de pàginaPIROXMANGITA Fragment amb pirolusita.

Classe VIII - Silicats.

MnSiO3

Mina Serrana.Mines d'El Molar.El Molar.Priorat.Tarragona.Catalunya.Espanya.U.E.

5,8 cm.

© 1999 Ll.García.

Veure Principi de pàginaSIDERITA Fragment granular.

Classe V - Carbonats,Borats i Nitrats.

FeCO3

Mina Jalapa.Mines d'El Molar.El Molar.Priorat.Tarragona.Catalunya.Espanya.U.E.

6,2 cm.

© 1999 Ll.García.

Veure

Principi de pàginaTEFROITA Fragment amb rodonita i todorokita.

Classe VIII - Silicats.

Mn2SiO4

Mina Serrana.Mines d'El Molar.El Molar.Priorat.Tarragona.Catalunya.Espanya.U.E.

Vista 0,9x 0,6 cm.

© 1999 Ll.García.

Veure
Principi de pàginaTETRAEDRITA Grànuls en baritina.
Classe II - Sulfurs i Sulfosals.

(Cu,Fe,Ag,Zn)12Sb4S13

Filó de baritina-tennantita.Mina Linda Mariquita.Mines d'El Molar.El Molar.Priorat.Tarragona.Catalunya.Espanya.U.E.

4,6 cm.

© 1999 Ll.García.

Notes:

 

Principi de pàginaVMG - © 2005 Visual Minerals Gràfics.Col.leccións Visualminer i Fotominer. Ll.García. Índex Mineralógic. Avis legal / Aviso legal.