FOTOMINER

INDEXO

LOCALITATS

Oujda

Oujda.Marroc.

Zona relacionada amb el jaciment:

 1. Marroc.

  1. Oujda.Marroc.

   1. Touissit.Oujda.Marroc.

    1. Bou Becker.Touissit.Oujda.Marroc.

    2. Clot IX.Touissit.Oujda.Marroc.

    3. Mina Zelitja.Toussit.Oujda.Marroc.

Referéncies:

 • Autors:

 • Bibliogràfia:

 • Museus:

 • Webs:

Minerals:

Classe I

Classe II

Classe III

 
 1. CALCOPIRITA
 2. GALENA
 3. PIRITA

 

Classe IV

Classe V

Classe VI

 1. LIMONITA

 1. ATZURITA

 2. CERUSSITA

 3. DOLOMITA

 4. FERRODOLOMITA

 5. FOSGENITA

 6. MALAQUITA
 7. ROSASITA

 8. SMITHSONITA

 1. ANGLESITA

 2. BARITINA

 3. BROCHANTITA
 4. DEVILLINA

 5. GUIX

 6. SELENITA
 7. SERICOLITA
 8. WULFENITA

Classe VII

Classe VIII

Classe IX

 1. ENDLICHITA
 2. VANADINITA

 

 

Mostres:

Veure

Principi de pàginaANGLESITA Agregat de cristalls prismàtics dins de geoda de galena.

Classe VI - Sulfats,Molibdats,Cromats i Wolframats.

PbSO4

Touissit.Oujda.Marroc.

8,3 cm.

© 2007 Ll.García.

Veure

Principi de pàginaATZURITA Agregat de cristalls.

Classe V - Carbonats,Borats i Nitrats.

Cu3(CO3)2(OH)2

Touissit.Oujda.Marroc.

5,6 cm.

© 2000 Ll.García.

Veure

Principi de pàginaBARITINA Agregat de cristalls prismàtics.

Classe VI - Sulfats,Molibdats,Cromats i Wolframats.

BaSO4

Touissit.Oujda.Marroc.

5,9 cm.

© 1999 Ll.García.

Veure

Principi de pàginaBROCHANTITA Agregat de cristalls.

Classe VI - Sulfats,Molibdats,Cromats i Wolframats.

Cu4SO4(OH)6

Bou Becker.Touissit.Oujda.Marroc.

3,2 cm.

© 1999 Ll.García.

Veure
Principi de pàginaCALCOPIRITA Agregats irregulars en matriu, amb atzurita i malaquita.
Classe II - Sulfurs i Sulfosals.

CuFeS2

Bou Becker.Touissit.Oujda.Marroc.

6,5 cm.

© 2014 Ll.García.

Veure

Principi de pàginaDEVILLINA Agregats pseudoesferoidals de microcristalls en guix, amb atzurita, limonita i malaquita.

Classe VI - Sulfats,Molibdats,Cromats i Wolframats.

CaCu4(SO4)2(OH)6.3H2O

Bou Becker.Touissit.Oujda.Marroc.

8,7 cm.

© 2014 Ll.García.

Veure

Principi de pàginaDOLOMITA Agregat de cristalls amb grànuls de rosasita.

Classe V - Carbonats,Borats i Nitrats.

CaMg(CO3)2

Touissit.Oujda.Marroc.

7,4 cm.

© 2002 Ll.García.

Veure

Principi de pàginaENDLICHITA Agregat de cristalls.

Classe VII - Fosfats,Arsenats i Vanadats.

Pb5[(V,As)O4]3Cl

Touissit.Oujda.Marroc.

3,9 cm.

© 1999 Ll.García.

Veure
Principi de pàginaGALENA Fragment amb cristalls d'anglesita.
Classe II - Sulfurs i Sulfosals.

PbS

Touissit.Oujda.Marroc.

7,2 cm.

© 2007 Ll.García.

Veure

Principi de pàginaGUIX Fragment amb atzurita, limonita i malaquita.

Classe VI - Sulfats,Molibdats,Cromats i Wolframats.

CaSO4.2H2O

Bou Becker.Touissit.Oujda.Marroc.

7,2 cm.

© 2014 Ll.García.

Veure

Principi de pàginaLIMONITA Fragment amb atzurita, guix i malaquita.

Classe IV - Óxids i Hidróxids.

FeO(OH).nH2O

Bou Becker.Touissit.Oujda.Marroc.

7,2 cm.

© 2014 Ll.García.

Veure

Principi de pàginaMALAQUITA Crostes amb limonita.

Classe V - Carbonats,Borats i Nitrats.

Cu2CO3(OH)2

Bou Becker.Touissit.Oujda.Marroc.

8,7 cm.

© 2014 Ll.García.

Veure
Principi de pàginaPIRITA Agregat de cristalls sobre cristalls de dolomita.
Classe II - Sulfurs i Sulfosals.

FeS2

Touissit.Oujda.Marroc.

6,2 cm.

© 1999 Ll.García.

Veure Principi de pàginaROSASITA Grànuls sobre cristalls de dolomita recoberts de guix.

Classe V - Carbonats,Borats i Nitrats.

(Cu,Zn)2CO3(OH)2

Bou Becker.Touissit.Oujda.Marroc.

5,4 cm.

© 2001 Ll.García.

Veure

Principi de pàginaSERICOLITA Agregat de cristalls en llíri.

Classe VI - Sulfats,Molibdats,Cromats i Wolframats.

CaSO4.2H2O

Bou Becker.Touissit.Oujda.Marroc.

8,7 cm.

© 2005 Ll.García.

Veure

Principi de pàginaWULFENITA Agregat de cristalls en matriu.

Classe VI - Sulfats,Molibdats,Cromats i Wolframats.

PbMoO4

Toussit.Oujda.Marroc.

8,3 cm.

© 2013J.Ferrer.

Notes:

 

Principi de pàginaVMG - © 2005 Visual Minerals Gràfics.Col.leccións Visualminer i Fotominer. Ll.García. Índex Mineralógic. Avis legal / Aviso legal.