FOTOMINER

INDEXG

LOCALITATS

Gavà

Veure jacimentGavà.Baix Llobregat.Barcelona.Catalunya.Espanya.U.E.

Zona relacionada amb el jaciment:

 1. Espanya.U.E.

  1. Catalunya.Espanya.U.E.

   1. Barcelona.Catalunya.Espanya.U.E.

    1. Baix Llobregat.Barcelona.Catalunya.Espanya.U.E.

     1. Gavà.Baix Llobregat.Barcelona.Catalunya.Espanya.U.E.

      1. Bruguers.Gavà.Baix Llobregat.Barcelona.Catalunya.Espanya.U.E.

       1. Mines de Bruguers.Bruguers.Gavà.Baix Llobregat.Barcelona.Catalunya.Espanya.U.E.

        1. Mina Elvira (Mina de la Font del Ferro).Mines de Bruguers.Bruguers.Gavà.Baix Llobregat.Barcelona.Catalunya.Espanya.U.E.

        2. Mines del Rocabruna.Mines de Bruguers.Bruguers.Gavà.Baix Llobregat.Barcelona.Catalunya.Espanya.U.E.

      2. Mines de Gavà.Gavà.Baix Llobregat.Barcelona.Catalunya.Espanya.U.E.

       1. Mines de Can Tintoré (Mines de Can Tintorer).Mines de Gavà.Gavà.Baix Llobregat.Barcelona.Catalunya.Espanya.U.E.

        1. Les Ferreres (Serra de Les Ferreres).Mines de Can Tintoré (Mines de Can Tintorer).Mines de Gavà.Gavà.Baix Llobregat.Barcelona.Catalunya.Espanya.U.E.

        2. Mina 6.Mines de Can Tintoré (Mines de Can Tintorer).Mines de Gavà.Gavà.Baix Llobregat.Barcelona.Catalunya.Espanya.U.E.

        3. Mina 8.Mines de Can Tintoré (Mines de Can Tintorer).Mines de Gavà.Gavà.Baix Llobregat.Barcelona.Catalunya.Espanya.U.E.

        4. Mina 11.Mines de Can Tintoré (Mines de Can Tintorer).Mines de Gavà.Gavà.Baix Llobregat.Barcelona.Catalunya.Espanya.U.E.

        5. Mina 15.Mines de Can Tintoré (Mines de Can Tintorer).Mines de Gavà.Gavà.Baix Llobregat.Barcelona.Catalunya.Espanya.U.E.

        6. Mina 48.Mines de Can Tintoré (Mines de Can Tintorer).Mines de Gavà.Gavà.Baix Llobregat.Barcelona.Catalunya.Espanya.U.E.

Referéncies:

 • Autors:

 • Bibliogràfia:

  • J.Bernabeu, T.Orozco y X.Terradas (Ed.).Los recursos abióticos en la prehistoria.Caracterización, aprovisionamiento e intercambio.Pàgs.91,92 i 93.Col.lecció Oberta.Universitat de València.

  • LES MINES DE FERRO DE ROCABRUNA (GAVÀ).Josep Campmany, Marc Albaigés, Raúl Cano, Paula Cociña, Albert Santmartín.

 • Museus:

  • Parc Arqueològic Mines de Gavà. Mines Prehistòriques de Gavà. Carrer de Jaume I, 7, 08850 Gavà, Barcelona,Catalunya,Espanya.

 • Webs:

  • http://cipag.beguesentitats.cat/files/4-1114-annex/can_tintorer_un_complex_miner.pdf

  • http://www.arqueoxarxa.cat/esl/Yacimientos/PARQUE-ARQUEOLOGICO-MINAS-DE-GAVA-GAVA)

  • http://www.barcelonaesmoltmes.cat/es/turismeindustrial/establiment.asp?codi=158

  • http://www.raco.cat/index.php/Pyrenae/article/viewFile/164938/242445

  • http://centredestudis.gava.ppe.entitats.diba.cat/wp-content/uploads/sites/10/2008/01/mines-rocabruna-article-ampliat_20057.pdf

Minerals:

Classe I

Classe II

Classe III

     

Classe IV

Classe V

Classe VI

 1. GOETHITA
 2. HEMATITES
 3. LIMONITA

 1. ALUMOHIDROCALCITA
 2. ARAGONITA
 3. CALCITA

 4. SIDERITA
 1. ALUNITA
 2. JAROSITA
 3. NATROALUNITA
 4. NATROJAROSITA

Classe VII

Classe VIII

Classe IX

 1. APATITA
 2. BERAUNITA
 3. BRUSHITA
 4. CACOXENITA
 5. CALCIOFERRITA
 6. CARBONATFLUORAPATITA
 7. COLLINSITA
 8. CRANDALLITA
 9. DELVAUXITA
 10. DUFRENITA
 11. FOSFOSIDERITA
 12. KONINCKITA

 13. METAVARISCITA

 14. MONTGOMERYITA
 15. PLANERITA
 16. STRENGITA
 17. TINTICITA
 18. TURQUESA

 19. VARISCITA

 20. WARDITA

 1. AL.LOFANA

 2. CAOLINITA

 3. CLORITA

 4. IL.LITA

 5. MICA

 6. MONTMORIL.LONITA

 7. MOSCOVITA

 8. NONTRONITA

 9. ÓPAL

 10. QUARS

 11. SERICITA

 12. TRIDIMITA

 

Mostres:

Veure

Principi de pàginaCALCIOFERRITA Crostes sobre limonita.

Classe VII - Fosfats,Arsenats i Vanadats.

Ca2Fe2(PO4)3(OH)·7H2O

Mines del Rocabruna.Mines de Bruguers.Bruguers.Gavà.Baix Llobregat.Barcelona.Catalunya.Espanya.U.E.

3,9 cm.

© 1999 Ll.García.

Veure

Principi de pàginaGOETHITA Fragment.

Classe IV - Óxids i Hidróxids.

α-Fe3+O(OH)

Mina Elvira (Mina de la Font del Ferro).Mines de Bruguers.Bruguers.Gavà.Baix Llobregat.

Barcelona.Catalunya.Espanya.U.E.

4,1 cm.

© 1999 Ll.García.

Veure

Principi de pàginaMONTGOMERYITA Crostes amb carbonatfluorapatita.

Classe VII - Fosfats,Arsenats i Vanadats.

Ca4MgAl4(PO4)6(OH)4.12H2O

Gavà.Baix Llobregat.Barcelona.Catalunya.Espanya.U.E.

6,8 cm.

© 1999 Ll.García.

Veure

Principi de pàginaMONTMORIL.LONITA Fragment.

Classe VIII - Silicats.

(Na,Ca)0,33(Al,Mg)2Si4O10(OH)2.nH2O

Gavà.Baix Llobregat.Barcelona.Catalunya.Espanya.U.E.

4,1 cm.

© 1999 Ll.García.

Veure

Principi de pàginaTINTICITA Fragment.

Classe VII - Fosfats,Arsenats i Vanadats.

Fe4(PO4)3(OH)3.5H2O

Mines del Rocabruna.Mines de Bruguers.Bruguers.Gavà.Baix Llobregat.Barcelona.Catalunya.Espanya.U.E.

2,7 cm.

© 1999 Ll.García.

Veure

Principi de pàginaTURQUESA Fragment.

Classe VII - Fosfats,Arsenats i Vanadats.

CuAl6(PO4)4(OH)8.5H2O

Mines de Can Tintoré (Mines de Can Tintorer).Mines de Gavà.Gavà.Baix Llobregat.Barcelona.Catalunya.Espanya.U.E.

2,9 cm.

© 1999 Ll.García.

Notes:

 

Principi de pàginaVMG - © 2005 Visual Minerals Gràfics.Col.leccións Visualminer i Fotominer. Ll.García. Índex Mineralógic. Avis legal / Aviso legal.