FOTOMINER

Mostres fotogràfiques Pàgines de fotos de minerals segons referéncia de localització.

INDEXR

LOCALITATS

Rocabruna

Veure jacimentRocabruna.Camprodón.Ripollés.Girona.Catalunya.Espanya.U.E.

Zona relacionada amb el jaciment:

 1. Espanya.U.E.

  1. Catalunya.Espanya.U.E.

   1. Girona.Catalunya.Espanya.U.E.

    1. Ripollés.Girona.Catalunya.Espanya.U.E.

     1. Camprodón.Ripollés.Girona.Catalunya.Espanya.U.E.

      1. Rocabruna.Camprodón.Ripollés.Girona.Catalunya.Espanya.U.E.

       1. Mina de las Ferreres.Rocabruna.Camprodón.Ripollés.Girona.Catalunya.Espanya.U.E.

        1. Mina de Baix (Mina de la Riera).Mina de las Ferreres.Rocabruna.Camprodón.Ripollés.Girona.Catalunya.Espanya.U.E.

        2. Mina de Dalt (Mina Romana) (Mina del Coure).Mina de las Ferreres.Rocabruna.Camprodón.Ripollés.Girona.Catalunya.Espanya.U.E.

        3. Mina del Mig (Mina de la Barita) (Mina Gran).Mina de las Ferreres.Rocabruna.Camprodón.Ripollés.Girona.Catalunya.Espanya.U.E.

Referéncies:

 • Autors:

  • Grup de Camp FTM

  • Joan Rosell.Grup Mineralógic Català.GMC.

  • Joan Vinyoles.Grup Mineralógic Català.GMC.

 • Bibliogràfia:

  • La mineralitzacib karstica (Ba, Cu, Pb, Zn, Sb) de Rocabruna i de can Pubill, Pirineu Oriental: geologia, morfologia i gènesi. Albert SOLER i Carlos AYORA.Departament de Cristal.lografia i Mineralogia. Universitat de Barcelona.ACTA GEOLOGICA HISPANICA, volum. 20 (1985), nº 2, pàgs. 107-12.

  • Rosell, J., Garrido, J.L., Viñals, J., Bártulos, V., Vinyoles, J., Ortiz, X., Mingueza, P., Masons, G., Bobi, F.;  Rocabruna i el seu entorn. La mina de les Ferreres. Editat pels autors i el Grup Mineralògic Català. GMC, 128 pàgs. (2014).

 • Museus:

 • Webs:

  • https://upcommons.upc.edu/revistes/bitstream/2099/7576/6/08_07_09.pdf

Minerals:

Classe I

Classe II

Classe III

 
 1. ANTIMONITA

 2. ARSENOPIRITA

 3. BORNITA

 4. BOULANGERITA

 5. BOURNONITA

 6. CALCOPIRITA

 7. CALCOSINA

 8. COURE GRIS

 9. COVELLINA

 10. ESFALERITA

 11. GALENA

 12. MARCASSITA

 13. PIRITA

 14. TENNANTITA

 15. TETRAEDRITA

 1. CONNELLITA
 

Classe IV

Classe V

Classe VI

 1. ASBOLANA
 2. BINDHEIMITA
 3. CREDNERITA
 4. CUPRITA
 5. GOETHITA
 6. HEMATITES
 7. LIMONITA
 8. OXIPLUMBOROMÉITA
 9. PIROLUSITA DENDRÍTICA
 
 1. ARAGONITA

 2. ATZURITA

 3. BRIXLEGGITA

 4. CALCITA

 5. CERUSSITA

 6. CLARAITA

 7. DOLOMITA

 8. HIDROCINCITA

 9. MALAQUITA

 10. ROSASITA

 11. SMITHSONITA

 1. ANGLESITA

 2. BARITINA

 3. BROCHANTITA

 4. CALCANTITA

 5. DEVILLINA

 6. EPSOMITA

 7. GUIX

 8. JAROSITA

 9. LANGITA

 10. LINARITA

 11. NATROJAROSITA

 12. ORTOSERPIERITA

 13. POSNJAKITA

 14. SERPIERITA

Classe VII

Classe VIII

Classe IX

 1. ADAMITA
 2. BARI-FARMACOSIDERITA
 3. BAYLDONITA
 4. BEUDANTITA ?
 5. CINCOLIVENITA
 6. COBALTKORITNIGITA
 7. CONICALCITA ?
 8. CUPROADAMITA
 9. DUFTITA
 10. ERITRINA
 11. ESCORODITA
 12. FARMACOSIDERITA
 13. MIMETITA
 14. OLIVENITA
 15. PARNAUITA
 16. SEGNITITA ?
 17. THEISITA
 18. TIROLITA
 1. HEMIMORFITA

 2. QUARS

 3. QUARS HIALÍ

 

Mostres:

Veure
Principi de pàginaANTIMONITA Fragment granular.
Classe II - Sulfurs i Sulfosals.

Sb2S3

Mina de las Ferreres.Rocabruna.Camprodón.Ripollés.Girona.Catalunya.Espanya.U.E.

3,7 cm.

© 1999 Ll.García.

Veure

Principi de pàginaARAGONITA Agregats botrioídes, amb contingut de Cu-Zn (theisita), sobre matriu.

Classe V - Carbonats,Borats i Nitrats.

CaCO3

Mina de las Ferreres.Rocabruna.Camprodón.Ripollés.Girona.Catalunya.Espanya.U.E.

6,4 cm.

© 2014 Ll.García.

Veure

Principi de pàginaATZURITA Taques sobre baritina.

Classe V - Carbonats,Borats i Nitrats.

Cu3(CO3)2(OH)2

Mina de las Ferreres.Rocabruna.Camprodón.Ripollés.Girona.Catalunya.Espanya.U.E.

4,4 cm.

© 1999 Ll.García.

Veure

Principi de pàginaBARI-FARMACOSIDERITA Microcristalls sobre matriu.

Classe VII - Fosfats,Arsenats i Vanadats.

BaFe4(AsO4)3(OH)5.5H2O

Mina de las Ferreres.Rocabruna.Camprodón.Ripollés.Girona.Catalunya.Espanya.U.E.

Vista 0,6x0,4 cm.

© 2014 Ll.García.

Veure

Principi de pàginaBARITINA Fragment.

Classe VI - Sulfats,Molibdats,Cromats i Wolframats.

BaSO4

Mina de las Ferreres.Rocabruna.Camprodón.Ripollés.Girona.Catalunya.Espanya.U.E.

4,2 cm.

© 1999 Ll.García.

Veure
Principi de pàginaBOURNONITA Fragment en baritina.
Classe II - Sulfurs i Sulfosals.

PbCuSbS3

Mina de las Ferreres.Rocabruna.Camprodón.Ripollés.Girona.Catalunya.Espanya.U.E.

3,8 cm.

© 1999 Ll.García.

Veure

Principi de pàginaBROCHANTITA Microcristalls amb calcantita.

Classe VI - Sulfats,Molibdats,Cromats i Wolframats.

Cu4SO4(OH)6

Mina de las Ferreres.Rocabruna.Camprodón.Ripollés.Girona.Catalunya.Espanya.U.E.

Vista 0,9x0,6 cm.

© 2010 Ll.García.

Veure

Principi de pàginaCALCANTITA Agregats cristal.lins amb brochantita.

Classe VI - Sulfats,Molibdats,Cromats i Wolframats.

CuSO4.5H2O

Mina de las Ferreres.Rocabruna.Camprodón.Ripollés.Girona.Catalunya.Espanya.U.E.

Vista 0,7x0,5 cm.

© 2010 Ll.García.

Veure
Principi de pàginaCALCOPIRITA Fragment granular.
Classe II - Sulfurs i Sulfosals.

CuFeS2

Mina de las Ferreres.Rocabruna.Camprodón.Ripollés.Girona.Catalunya.Espanya.U.E.

3,6 cm.

© 1999 Ll.García.

Veure

Principi de pàginaCINCOLIVENITA Agregats irregulars i pseudoesferoidals, amb microcristalls d'atzurita.

Classe VII - Fosfats,Arsenats i Vanadats.

CuZn(AsO4)(OH)

Mina de las Ferreres.Rocabruna.Camprodón.Ripollés.Girona.Catalunya.Espanya.U.E.

Vista 1,8x1,2 cm.

© 2014 Ll.García.

Veure

Principi de pàginaCLARAITA Microagregats amb rosasita.

Classe V - Carbonats,Borats i Nitrats.

(Cu,Zn)3(CO3)(OH)4.4H2O

Mina de las Ferreres.Rocabruna.Camprodón.Ripollés.Girona.Catalunya.Espanya.U.E.

Vista 0,9x0,6 cm.

© 2014 Ll.García.

Veure

Principi de pàginaCOBALTKORITNIGITA Microagregats globulars.

Classe VII - Fosfats,Arsenats i Vanadats.

(Co,Zn)(As+5O3)(OH)H2O

Mina de las Ferreres.Rocabruna.Camprodón.Ripollés.Girona.Catalunya.Espanya.U.E.

Vista 0,9x0,6 cm.

© 2014 Ll.García.

Veure

Principi de pàginaDEVILLINA Agregats de microcristalls aciculars.

Classe VI - Sulfats,Molibdats,Cromats i Wolframats.

CaCu4(SO4)2(OH)6.3H2O

Mina de las Ferreres.Rocabruna.Camprodón.Ripollés.Girona.Catalunya.Espanya.U.E.

Vista 0,9x0,6 cm.

© 2014 Ll.García.

Veure

Principi de pàginaDOLOMITA Agregat de microcristalls romboédrics.

Classe V - Carbonats,Borats i Nitrats.

CaMg(CO3)2

Mina de las Ferreres.Rocabruna.Camprodón.Ripollés.Girona.Catalunya.Espanya.U.E.

Vista 1,5x1,0 cm.

© 2014 Ll.García.

Veure

Principi de pàginaERITRINA Agregats pseudoesferoidals de microcristalls sobre matriu.

Classe VII - Fosfats,Arsenats i Vanadats.

Co3(AsO4)2 ·8H2O

Mina de las Ferreres.Rocabruna.Camprodón.Ripollés.Girona.Catalunya.Espanya.U.E.

Vista 0,9x0,6 cm.

© 2014 Ll.García.

Veure

Principi de pàginaGUIX Microcristalls amb atzurita i calcita.

Classe VI - Sulfats,Molibdats,Cromats i Wolframats.

CaSO4.2H2O

Mina de las Ferreres.Rocabruna.Camprodón.Ripollés.Girona.Catalunya.Espanya.U.E.

Vista 0,9x0,6 cm.

© 2014 Ll.García.

Veure

Principi de pàginaMALAQUITA Agregats botrioídes i pseudoesferoidals sobre matriu.

Classe V - Carbonats,Borats i Nitrats.

Cu3(CO3)2(OH)2

Mina de las Ferreres.Rocabruna.Camprodón.Ripollés.Girona.Catalunya.Espanya.U.E.

Vista 0,9x0,6 cm.

© 2009 Ll.García.

Veure Principi de pàginaROSASITA Microcrostes esferoidals, amb atzurita.

Classe V - Carbonats,Borats i Nitrats.

(Cu,Zn)2CO3(OH)2

Mina de las Ferreres.Rocabruna.Camprodón.Ripollés.Girona.Catalunya.Espanya.U.E.

Vista 1,5x1,0 cm.

© 2014 Ll.García.

Veure

Principi de pàginaTHEISITA Crostes sobre matriu, amb microcristalls d'atzurita.

Classe VII - Fosfats,Arsenats i Vanadats.

Cu5Zn5(AsO4,SbO4)2(OH)14

Mina de las Ferreres.Rocabruna.Camprodón.Ripollés.Girona.Catalunya.Espanya.U.E.

7,6 cm.

© 2014 Ll.García.

Veure

Principi de pàginaTIROLITA Microcristalls.

Classe VII - Fosfats,Arsenats i Vanadats.

CaCu5(AsO4)2CO3(OH)4.6H2O

Mina de las Ferreres.Rocabruna.Camprodón.Ripollés.Girona.Catalunya.Espanya.U.E.

Vista 0,6x0,4 cm.

© 2014 Ll.García.

Notes:

Principi de pàginaVMG - © 2005 Visual Minerals Gràfics.Col.leccións Visualminer i Fotominer. Ll.García. Índex Mineralógic. Avis legal / Aviso legal.